Przełom 2021 i 2022 roku zapowiada w horoskopie gwałtowne zmiany

6206

W tym roku astronomicznym Księżyc nadal pozostaje w 12 domu, któremu podlegają uwięzienia, kwarantanny, wygnania i wykluczenia oraz strach przed powszechnym zagrożeniem. 6 domem rządzi beneficzny Jowisz, który wspiera Księżyc trygonem. W tym wypadku mógłby być pocieszycielem, lekarzem, naukowcem, komisją o światowym zasięgu stwierdzającą ustępowanie niebezpieczeństwa, zapewne z podkreślaniem roli szczepień ochronnych.

Znak ognisty w 6 domu wskazuje na choroby związane z gorączką i zapalenia. Strzelec przynosi również dolegliwości egzotyczne. Jowiszowi oprócz urazów bioder i ud (nasilą się też zapalenia pęcherza i prostaty) przypisuje się przypadłości wątrobowe i „choroby boku”, oraz febry czwartaczki (tak dawniej nazywano coś podobnego do dzisiejszej grypy z nawrotami gorączki co cztery dni). Znak Wodnika skierowuje uwagę także na golenie, oraz jako podległy Saturnowi – skórę. Mogą one wystąpić gdzieś zagranicą, wśród powołanych do wojska i w armii, co trzeba brać pod uwagę, ponieważ Mars jest w rewirach Jowisza, władcy chorób tegorocznych. Mogą rozprzestrzeniać się poprzez podróże zagraniczne i dlatego wszelkie porty, lotniska, dworce i stacje będą strzeżone. Niewykluczone jest również, z powodu Merkurego w 9 domu, wprowadzenie specjalnych dokumentów uprawniających do podróżowania.

Ponieważ Jowisz przez część roku znajduje się w znaku stałym i podlega władzy silniejszego Saturna nie zapowiada to cudownego uzdrowienia, a raczej przewlekłość, wejście dolegliwości w fazę utajoną i chroniczną. Cudowne lekarstwo, masowe testy i respiratory, które są związane ze znakiem Wodnika, jedynie odwlekają skutki „niezdrowego powietrza”.

Wielki strach

Jeśli zadać sobie pytanie jaki może być powód wielkiego strachu w społeczeństwie, który przeżywamy, podczas gdy planety i ich układy nie są ogólnie w aż tak złej kondycji, to najpierw zwracam uwagę na krytyczne położenie Saturna, najsilniejszej planety horoskopu w domu 8, wiązanym z przerażeniem, śmiercią, ruiną i katastrofami. Znak Wodnika rozlewa kryzys na dalekie obszary i dotyka sieci powiązań finansowych, handlowych, transportowych, gospodarczych i politycznych z innymi krajami i gospodarkami. Ponieważ jest stały, nie próbuje niczego zmieniać, tworzyć nowego czy niszczyć starego, ale jego zasadą jest trwanie i przetrwanie.

Uran w 11 domu jest na swoim miejscu i jego wpływy kierują ludzkość ku postępowi i wolności, ale i wynalazkom, które niekoniecznie okażą się ludzkie w ostateczności, gdy już tradycyjne struktury saturniczne pójdą w ruinę. Byk wiąże się z cielesnością, biologią oraz żywnością, sposobami odżywiania się. Takie rzeczy jak manipulacja genetyczna, hybrydyzacja, robotyzacja, wprowadzanie wirtualnych światów i superszybkich łączy, ingerencje w ludzki kod genetyczny, a nawet cyborgizacja pewnych grup ludzi chcących utrzymać władzę i komfort życiowy, dążą do wyjścia z ukrycia, aczkolwiek Saturn w tym jeszcze roku przebywać będzie w domu tajemnicy. A Uran będzie musiał wejść do Bliźniąt, aby pewne informacje dotarły do świadomości każdego.

Jedenasty dom jest po stronie większości obywatelskiej, zatem radykalne i wolnościowe nastroje nas nie opuszczą, a nabiorą wymiaru ideologicznego, powołując przy pomocy łączy nowe ugrupowania i hasła.

Ponadto Medium Coeli wypada w znaku Ryb, co zazwyczaj wskazuje na zmiany u sterów, społeczne przygnębienie, nieszczęścia i klęski w danym roku. W znaku zmiennym trzeba się liczyć z upadkiem lub głęboką transformacją w rządzie.

Blisko niego stoi medialny Neptun, bardzo silny w swoim znaku, połączony kłopotliwą kwadraturą z Księżycem (ludnością) i Węzłami. Przypomnę, że w kryzysowym 2008 roku był w koniunkcji z Głową Smoka, co zaowocowało dodrukiem pieniądza i trwaniem masowej iluzji dobrobytu mimo wszystko. Obecna kwadratura napina ową bańkę, prąc do jej pęknięcia. Nie wróży ona dobrego rozeznania w tym, co się dzieje, a raczej fałsz i wielkie zmylenie, które nagle odkryje swoje drugie, nie mniej straszne dno. Neptun jest także naturalnym sygnifikatorem masowych epidemii.

Być może trzeba będzie się liczyć z wejściem w stan roztropnego przyzwolenia na bieg wydarzeń lub ukrycia się w jakiś sposób, z wiarą, że sytuacja jednak się zmieni na spokojniejszą, bo strona mocarstwowa jest silniejsza, bardziej rozgarnięta, ma plan i wiedzę. Acz działa standardowo, uporem, bezwolnie, powoli, niezgrabnie, jak słoń w składzie porcelany.

Kryzys

Horoskop jest dzienny i wszystkie planety znajdują się po stronie dnia. To wyraźna polaryzacja energii społecznej na tę jawną, oficjalną, urzędową, zbiorową i na nocną, prywatną, indywidualną, skrytą.

Słońce, sygnifikator głowy państwa, reprezentantów świecznika państwowego i ogólnie przedsiębiorców i szefów, jest w domu 10, w znaku wywyższenia, w trygonie do wierzchołka 2 domu, finansów, którym rządzi, bo tam wypada znak Lwa. Zapowiada to przedsięwzięcia z jednej strony kreatywnie zaradcze, sterowanie odgórne gospodarką, a z drugiej podwyższające wymogi, ceny i podatki, zwłaszcza w branżach związanych ze sztuką, rozrywką, rekreacją, sportem, nauczaniem, turystyką, mediami, wystawiennictwem i jarmarkami, towarami luksusowymi i markowymi. Wzrastać będą ceny złota i innych kruszców. Do tego Słońce zaczyna mocno się nie lubić z Saturnem, i to wzajemnie.

Słońcu towarzyszy Wenus, wywyższona w Rybach, ale pod promieniami, na progu wejścia do nowego znaku Barana, gdzie niedługo będzie poniżona. Już tylko 1 stopień (który może się przełożyć na okres roku) dzieli ją od pechowej gwiazdy Scheat, kojarzonej z ruiną i utopieniem całego mienia w katastrofie żywiołu wodnego. Przypomina to obraz człowieka majętnego i na stanowisku, który swoje pieniądze ukrył poprzez osoby bliskie, acz niezwiązane formalnie ze sobą, w jakichś przedsięwzięciach mętnych i charytatywnych, prawdopodobnie piorących brudne pieniądze. Owe szlachetne czyny i piękne imprezy mają ocieplić jego wizerunek i zrodzić wdzięczność i podziw. Te osoby w niedługim czasie mogą znaleźć się w kłopotach. Podobnie niepewnie poczują się beneficjenci systemu, odbierający zasiłki na dzieci, ruchy kobiece i LGBT, jak również ucierpią domy i miejsca kultury korzystające z dotacji na działalność oraz branże cieszące się jakimiś przywilejami i dodatkami do pensji, w tym nauczycielska. Saturniczny pająk skupia na nich oko ze swej pułapki w ciemności.

Ostre tąpnięcia i mediacje stron

W domu 7 otwartych wrogów i przyjaciół, w którym wywyższony jest Saturn, znajduje się Pluton, patron wszystkiego co podziemne, ciężkie, przerażające i top secret. W ubiegłym roku sygnifikował strasznego wirusa o tajemniczym pochodzeniu. Który teraz może stanąć na przysłowiowej wokandzie sądowej, jak wróg publiczny.

Podlega Saturnowi przebywającemu w domu Skorpiona. Można by to zaliczyć do recepcji, czyli wzajemnego obdarzania się siłą. Pluton w 7 wywiera jawne naciski przemocowe i prokuratorskie czy to poprzez zaostrzony system nakazów i kontroli, totalitarne posunięcia, śledztwa, szantaże, wymuszenia, czy agenturalne spiski, przejęcia majątków i likwidacje, albo równie straszne dla zbiorowości drżenie skorupy ziemskiej, wybuchy wulkaniczne, awarie energetyki, użycie broni biochemicznej – jednak wciąż służy Saturnowi, który mimo wszystko kładzie na pustym skarbcu swoją biurokratyczną łapę, obiecując mu utrzymanie wpływów w zamian. Będą sypały się dotychczasowe układy, pakty, sojusze, uzgodnienia, kontrakty i padały wyroki w majestacie prawa, ucierpi także wiele związków małżeńskich. Choć niektóre się umocnią.

Mimo wszystko istnieje powód do nadziei na zachowanie porządku. Władca Ascendentu Księżyc jest w trygonie z władcą Descendentu Saturnem, a to wróży porozumienie między opozycyjnymi siłami, ludem a dotychczasową oligarchią, usiłującą podstępem wprowadzać wygodne dla siebie reformy. Choć czekają nas w ciągu roku ostre tąpnięcia, a może właśnie dlatego.

Uzgodnienia powiodą się, bowiem władcą roku jest beneficzny Jowisz, w pozytywnym aspekcie z Księżycem. I to on będzie mediatorem stron, niczym przyjazny prawnik, sędzia i mecenas. Reprezentują go sądy, posłowie, instytuty naukowe, wysocy hierarchowie kościołów i duchowieństwo oraz dyplomaci, elity jednym słowem. Ogólnie wzrośnie też religijność, choć niektórym wydaje się to niemożliwe, wzmagana przez Neptuna w Rybach, niosącego zbożne lęki i fanatyzm.

Saturna w aspekcie z Księżycem łączy potrzeba zachowania bezpieczeństwa w sytuacji nie niosącej dużej nadziei. To przewidywania najgorszego, lęk przed chorobą, biedą i głodem, o los dzieci, kobiet i starców, bezradność, system w starciu z ludem i zwykłymi potrzebami, przy czym trygon może tu przestraszonych niebezpieczeństwem obywateli wciągać do narzuconej współpracy, bowiem aktywne są domy upadku i ścigania oraz tajemnicy i ruiny. Niemniej owa zbiorowa (egregorialna) struktura stoi nad przepaścią i widać, że długo się nie utrzyma, nawet jeśli zyska przez jakiś czas posłuch. Jej oczyszczanie się będzie jeszcze trwało, ale w tym roku może zacząć się bronić w sposób bezpardonowy.

Szykują się posunięcia władzy idące w kierunku innego dysponowania ogólnym budżetem. Wręcz kontrolowana zmiana ustroju pod presją wielkiej klęski i biedy. Tylko, czy owa kontrola jest w stanie się utrzymać na dłuższą metę? Neptun zdaje się w tym horoskopie pełnić kluczową rolę otumaniającą każdą stronę, rozgrywającą i rozgrywaną.

Horoskopowe wizje

U korzeni horoskopu polskiego zawisła stała gwiazda Zosma z gwiazdozbioru Lwa, której nazwa znaczy „szarfa”. Przynosi ona korzyści z nieszczęścia i ponure usposobienie. Wskazuje na wysiłek w odzyskaniu utraconego powodzenia i daje zdolność reagowania w nagłym kryzysie. Jest związana z wyroczniami i przepowiedniami. Wisiała nad Polską w roku katastrofy smoleńskiej dokładnie na szczycie nieba. Teraz jest w odwróconej pozycji. Zapewne uruchomi w narodzie szczególny nastrój i przypomni dawne przepowiednie. Nagłe klęski każą wrócić do podstaw bytu. Znak Panny na IC to palące kwestie zdrowotne starszego pokolenia, odkopywanie starego parku maszynowego, przejmowanie upadających zakładów wytwórczych, usługowych i wydobywczych, także uprawa ziemi, przetwórstwo żywności w domach, powrót do porzuconego dziedzictwa oraz jakieś działy związane z ziemią, sprzętem, zasobami, itp. W okresie jesieni, po półroczu zaczną zapadać decyzje na ten istotny i kontrowersyjny temat. Nie bez sprzeciwu i gniewu bezsilnych ludzi.

Oczywiście – dodaję – „być może”, bowiem teraz jedynie puszczam luzem fantazję astrologa, patrząc na kółko horoskopu…

Żródło: Astrolog Ewa Sey, marzec 2021 roku 

(wybrane fragmenty horoskopu astrologicznego na przełom 2021/2022)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here