Przemysł 4.0 – to działa! Konferencja Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

1319

Budowa ekosystemu przemysłu przyszłości wymaga angażowania partnerów na wszystkich poziomach  sektora przemysłowego.  Dotyczy to zarówno pracowników i przedsiębiorców, zaangażowanych w procesy produkcyjne, jaki i instytucji oraz podmiotów powiązanych z tym obszarem gospodarki, a także otoczenia przemysłu.  Takie wnioski wynikają z pierwszego dnia dwudniowej konferencji „Poznań 4.0. Przemysł przyszłości: to się opłaca, to działa”, której organizatorem jest  Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.  

Rosnąca świadomość potrzeby zmian w przemyśle skutkuje szeregiem inicjatyw dotyczących wprowadzania transformacji cyfrowej podejmowanych oddolnie jaki i odgórnie.  – Misją  Platformy Przemysłu Przyszłości jest integrowanie i wspomaganie przedsięwzięć dla inicjowania systemowych i kompleksowych  rozwiązań  wsparcia transformacji cyfrowej jak i oddziaływanie na poziomie podstawowym , dla umożliwienia każdemu przedsiębiorcy efektywnego jej wprowadzenia – powiedział prezes Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości Andrzej Soldaty.

Obecna na konferencji Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, wyznała, że resort traktuje Przemysł 4.0.  jako dodatkowy motor, niejako turbodoładowanie, rozwoju gospodarczego Polski. – Nasza, ale także światowa gospodarka, podobnie jak samochody, przechodzi przez kolejne generacje. Chcemy poruszać się „gospodarczym samochodem czwartej generacji – podkreśliła szefowa MPiT – Wszystkie cele, zadania i narzędzia Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości wypracowaliśmy na podstawie rozmów z przedstawicielami biznesu i przemysłu. Z naszego rozeznania wynika, że brak działań proinnowacyjnych w polskich firmach często wynika z tego, że brakuje czynników stymulujących innowacyjność lub świadomości i wiedzy na temat nowych trendów. To właśnie zadanie dla Fundacji. Ma ona m.in. pokazywać przedsiębiorcom, jakie rozwiązania oraz w jaki sposób mogą wdrożyć w swoich firmach, by skutecznie stawiać czoła współczesnym wyzwaniom  – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości  została powołana po to, aby sprostać wyzwaniom, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami. Jej celem jest wspieranie rodzimych przedsiębiorców m.in. w transformacji cyfrowej ich procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami, a także człowiekiem a maszynami.

W najbliższych tygodniach na pełną skalę ruszy centrum kontaktu z konsultantami przemysłu 4.0. Po wstępnej konsultacji powstanie grupa ekspertów od poszczególnych specjalizacji technologicznych i branżowych. Platforma będzie udzielać wsparcia o charakterze niefinansowym. Obejmie ono podmioty działające w Polsce – przedsiębiorców, jednostki zarządzające klastrami innowacyjnymi, podmioty działające na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Zagadnienia te poruszane są podczas konferencji, która odbywa się na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich. (MPiT)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here