Przetwarzaniu danych medycznych wymaga poufności i bezpieczeństwa

1204

Postęp związany z nowoczesnymi technologiami musi odbywać się z uwzględnieniem zasad określonych w RODO, wskazywał podczas otwarcia konferencji naukowej pt. „Nowe technologie w przetwarzaniu danych medycznych”, Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, inicjator tego wydarzenia. Spotkanie zorganizowane w formule on-line było okazją do omówienia m.in. najważniejszych wyzwań dla branży medycznej w kontekście przetwarzania danych medycznych przez nowoczesne technologie. Eksperci zgodnie podkreślali, że dane wrażliwe na temat stanu zdrowia Polaków powinny być dobrze chronione. Wymaga to wprowadzenia  systemowych i bezpiecznych rozwiązań dla prowadzenia takich działań.

Nowe technologie pozwalają pracownikom służby zdrowia nie tylko lepiej niż kiedykolwiek rozumieć swoich pacjentów, ale przede wszystkim zapewnić im bezpieczeństwo i spersonalizowaną opiekę. Sektor medyczny, diagnozując i lecząc pacjenta, opiera się na danych osobowych dotyczących ochrony zdrowia. W przypadku ich przetwarzania należy zachować wyjątkową dbałość i ostrożność. Pojawiają się jednak pytania: czy wykorzystując innowacyjne rozwiązania we współczesnych systemach opieki zdrowotnej, można jednocześnie zapewnić ochronę danych i prywatności?  Jaka przyszłość czeka opiekę zdrowotną w dobie zaawansowanych technologii? Na te i inne pytania odpowiadali eksperci ze środowiska medycznego i naukowego, prawnicy oraz przedstawiciele organizacji społecznych.

W swoim wystąpieniu Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwrócił uwagę na konieczność wypracowania takich rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz świadomości na temat zagrożeń wynikających z korzystania z dobrodziejstw nowych technologii.

Do tej wypowiedzi w swoim wystąpieniu nawiązał ks. prof. Stanisław Dziekoński, prezes Warsaw New Tech University Foundation, wskazując na charakter działalności badawczo-rozwojowej, nastawionej na tworzenie takich właśnie rozwiązań w Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Opracowywane są tam technologie przyszłości, które pozwolą na przetwarzanie w sposób bezpieczny danych medycznych w trosce o zdrowie i życie człowieka.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Filip Nowak, mówił o innowacyjnych technologiach, stosowanych w przetwarzaniu danych medycznych w praktyce NFZ. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że NFZ jest gigantycznym „bankiem danych”, do którego trafiają setki milionów rekordów. I dodał: „Zarządzanie wiedzą i informacją o mieszkańcach naszego kraju to ogromna odpowiedzialność, dlatego trzeba zagwarantować Polakom, żeby informacje na temat ich stanu zdrowia  były jak najlepiej chronione”.

 Z prelekcją zatytułowaną „Kreowanie polityki zdrowotnej w oparciu o innowacyjne technologie medyczne” wystąpił dr. n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych. Podkreślił, że: „”dane” to słowo klucz, które przyświeca przy tworzeniu nowoczesnego systemu ochrony zdrowia. Te dane są fundamentem, jeżeli chcemy stworzyć system, który w dużej mierze będzie opierał się na decyzjach i modelu evidence-based medicine (EBM)”. Zwrócił również uwagę na istotną rolę instytucji kreujących politykę zdrowotną w zakresie danych, na którą składają się dwa najważniejsze elementy: – zapewnienie w sposób roztropny i rozważny bezpieczeństwa danych – właściwe wykorzystanie danych i podejmowanie właściwych decyzji opartych o dane.

Doktor nauk prawnych Edyta Bielak-Jomaa, omówiła wyzwania dla ochrony prywatności w kontekście nowych technologii w obszarze medycznym. W swojej wypowiedzi poruszyła kwestię prawa do prywatności i intymności pacjenta: „z cywilistycznego punktu widzenia zarówno intymność, jak i godność osobista należą do dóbr osobistych pozostających pod ochroną z art. 23 k.c. Można stąd wnioskować, że w każdym przypadku naruszenia prawa pacjenta, dochodzi tym samym do naruszenia dobra osobistego (choć nie zawsze zawinionego), gdy w przypadku innych praw pacjenta tak być nie musi”.

Tomasz Soczyński, dyrektor Departamentu Nowych Technologii w UODO, nawiązując do poprzednich wątków, zwrócił uwagę na kwestię zaufania, która jest niezwykle istotna w świecie nauki wykorzystującym zdobycze nowych technologii rozwijających się w dziedzinie zarządzania danymi medycznymi. (UODO)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here