Przyczyny hamowania Przemysłu 4.0 w polskich firmach

1184

Gotowe technologicznie, nieprzygotowane pod względem kultury organizacyjnej i kompetencji pracowników – tak zarządzający firmami w Polsce oceniają ich przygotowanie do wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0. Badani przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów mają wątpliwości dotyczące opłacalności inwestycji w cyfryzację, automatyzację i inne technologie charakterystyczne dla Czwartej Rewolucji Przemysłowej.

Automatyzacja, cyfryzacja, nowe technologie wytwarzania, sztuczna inteligencja, a przede wszystkim przetwarzanie i wykorzystywanie na niespotykaną dotąd skalę ogromnej ilości danych to najważniejsze wyróżniki Czwartej Rewolucji Przemysłowej.

W tej nowej, wymagającej rzeczywistości próbują odnaleźć się zarządzający firmami na całym świecie. Aż 94 proc. menedżerów z 11 krajów, badanych przez Deloitte, wskazało, że transformacja cyfrowa jest jednym z najważniejszych celów strategicznych w firmach. W Polsce w badaniu najsłabiej wypadły: kultura organizacyjna i kompetencje pracowników.

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (GFKM) zapytała zarządzających o ich ocenę różnych aspektów przygotowania firmy do wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0. Pytano o gotowość pod kątem technologii, przywództwa, działalności operacyjnej, strategii, finansów, kultury organizacyjnej i kompetencji pracowników. Ankietowani, w skali od 1 do 5, najwyżej ocenili wymiar technologiczny (3,43) i przywództwa (3,30). Najsłabiej wypadły: kultura organizacyjna (3,08) i kompetencje pracowników (3,03).

– We wszystkich wymiarach średnia ocena utrzymała się między odpowiedziami „przeciętnie” i „dobrze”. To, że żaden wymiar nie został oceniony lepiej niż „dobrze”, może wskazywać na to, iż rozwiązania związane z cyfryzacją i automatyzacją, nie mówiąc już o najbardziej wyrafinowanych technologiach Przemysłu 4.0, nie są w polskich małych i średnich firmach postrzegane jako strategiczne – komentuje Dominik Pieczewski, współautor badania GFKM.

Niską ocenę kompetencji pracowników ankietowani potwierdzają w odpowiedziach na pytanie dotyczące tego, co przysparza firmom największych trudności w wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 4.0. Brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, jako czynnik utrudniający to zadanie, wskazało 35,1 proc. badanych.

Jeszcze większa grupa – nieco ponad 43 proc. uczestników badania GFKM – jako „hamulcowego” wykorzystania technologii Przemysłu 4.0 wskazuje niepewność dotyczącą opłacalności tych inwestycji. Ankietowani jako przeszkodę uznają też brak jasnej strategii firmy uwzględniającej wdrożenie tego typu rozwiązań.

– W Polsce wiele firm produkcyjnych jest nadal w trakcie trzeciej – cyfrowej rewolucji przemysłowej. Dlatego wiele organizacji nie jest jeszcze przygotowanych kulturowo do wdrożenia rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. Można powiedzieć, że zmiany, które widzimy w sektorze technologii, wyprzedzają możliwości zaimplementowania ich w sektorze produkcji – podsumowuje Dominik Pieczewski z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Wnp.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here