Przygotowanie aplikacji do Programu LIFE

977

Sprawdził się pilotażowy „Inkubator wniosków LIFE”, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza ten instrument na stałe do swoich propozycji. – Zwiększamy wysokość wsparcia na przygotowanie wniosków z 50 do 80 tys. zł i rozszerzamy katalog beneficjentów – mówi wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. „Inkubator” w nowej odsłonie będzie dostępny jeszcze w kwietniu tego roku.

Oferta NFOŚiGW będzie skierowana do wszystkich (pozabudżetowych) podmiotów mogących korzystać z Programu LIFE. Kwota dofinansowania na przygotowanie wniosku w tym roku jest o 30 tys. zł wyższa niż w 2020 r. i wynosi 80 tys. zł, lecz nie więcej niż 0,6 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia LIFE.

„Zwiększenie wsparcia do 80 tys. zł powinno zmobilizować zainteresowane podmioty do przygotowania dużych, ambitnych projektów, które odnoszą sukcesy w programie LIFE. Dlatego w kryteriach „Inkubatora wniosków LIFE” dodano również wymóg współpracy międzynarodowej oraz innowacyjnego charakteru dla większości projektów (wyjątkiem są m.in. projekty z zakresu ochrony przyrody)” – podkreśla wiceprezes Artur Lorkowski.

Ogłoszenie naboru do „Inkubatora” planowane jest na kwiecień br.

Program LIFE to zarządzany przez Komisję Europejską instrument finansowy, który umożliwia realizację innowacyjnych projektów z zakresu ochrony środowiska i ochrony klimatu. Rozpoczęła się nowa edycja programu w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE. Oferuje potencjalnym beneficjentom wsparcie w postaci dodatkowych narzędzi już na etapie przygotowania wniosków. Są to m.in. „Inkubator wniosków LIFE”, umożliwiający dofinansowanie przygotowania aplikacji, jak również znaczące wsparcie merytoryczne w formie szkoleń i konsultacji.

Dzięki montażowi finansowemu środków z Programu LIFE (60 proc.) i NFOŚiGW (35 proc.) w 2021 oraz 2022 roku można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji nawet do 95 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jednak w latach kolejnych wsparcie ze strony NFOŚiGW będzie stopniowo malało, po 5 proc. co dwa lata, do poziomu 20 proc. kosztów kwalifikowanych w 2027 roku. Wsparcie finansowe Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE udzielane przedsiębiorcom nie jest traktowane jako pomoc publiczna. (NF)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here