Przywództwo, które łączy, a nie dzieli

1869

Inspirowany wartościami i zasadami przywództwa, sformułowanymi przez papieża Franciszka program Masterclass Leadership with the Pope, buduje relacje między młodymi, a dojrzałymi liderami biznesu, nauki, kultury, sportu i polityki. Powstaje wspólnota  autorytetów i „mentorów”-przewodników, kreujących  wśród młodego pokolenia idee przywództwa w tworzeniu nowego modelu rozwoju z wykorzystaniem ich aktywności i kompetencji. Nie jest to ruch religijny, tylko społeczny, polegający na  promowaniu postaw zgodnych z wartościami uniwersalnymi, tolerancją i szacunkiem do człowieka  bez względu na jego poglądy, preferencje, wyznanie czy kolor skóry. Okazją do pogłębienia wiedzy w tym zakresie i wymiany doświadczeń jest platforma PopeLeadership.org oraz  spotkania i eventy, organizowane  przez Fundację Centrum Twórczości Narodowej, którą kieruje prezes Marek Ratajczak.

– Najbliższe spotkanie w Szczawnicy też połączy młodych i dojrzałych liderów?

Młodzi ludzie z całej Polski będą mieli po raz kolejny okazję do nawiązani relacji z wyjątkowymi liderami-przewodnikami w ramach  realizowanego przez nas projektu „Masterclass Leadership with the Pope”. W trzydniowym spotkaniu w Szczawnicy, które rozpoczyna się 18 października, weźmie udział blisko 350 młodych liderów. Stworzyliśmy im szansę do rozmów z dojrzałymi liderami z wielu dziedzin, aby mogli wymienić się poglądami na wiele tematów nurtujących młodych ludzi. Na jakich wartościach opieram swoją nadzieję na przyszłość? Wśród uczestników spotkania są m.in. Janusz Gajos, abp Grzegorz Ryś, Szymon Hołownia, Jerzy Buzek, Krzysztof Zanussi. To spotkanie liderów „w drodze”, którzy pragną podzielić się swoim doświadczeniem życia na bazie swoich porażek i sukcesów. Stąd hasło projektu: „W dżungli życia znajdź swojego przewodnika”.

– To przypomina trochę relacje jakie w przeszłości łączyły ucznia ze swoim mistrzem. Powracamy do tych dobrych praktyk i wzorców?

–  Uczelnie często przypominają  korporacje, maszynki do zarabiania pieniędzy. Gdzie młodzi mogą znaleźć przestrzeń do niekomercyjnej, autentycznej relacji: uczeń-mistrz?  Nastąpił gwałtowny schyłek autorytetów.  Młodzi ludzi nie mają dobrych wzorców do naśladowania. Starszemu pokoleniu było trochę łatwiej. Mieliśmy Jana Pawła II, który wskazywał nam drogę i system wartości, które dla człowieka są najważniejsze . Kiedy odszedł straciliśmy naszego ojca-przewodnika. Teraz odnajdujemy go w papieżu Franciszku, który stał się światowym, autentycznym autorytetem. W sformułowanych przez papieża piętnastu zasadach przywództwa, Franciszek wskazał nam słabości, z którymi zmagają się  współcześni liderzy, ale także Kościół  katolicki jako instytucja. Znalazły się wśród nich m.in: arogancja, nietolerancja, krótkowzroczność i małostkowość. Można ich  wymienić jeszcze dużo więcej. Pragniemy z młodymi i dojrzałymi liderami zapytać o: rozwój ale jaki? Czy warto umierać za iPhona? Jakie są dzisiaj praktyczne kryteria wzrostu jako osoby jako lidera?

 Papież Franciszek patronuje programowi Masterclass Leadership with the Pope?

– „Masterclass” to globalny program skierowany do liderów reprezentujących uczelnie, przedsiębiorstwa, wspólnoty lokalne, rządy, organizacje non – profit, rodziny i inne sfery wpływu. Papież został jedną z  najważniejszych „twarzy” tego programu, który wspiera wielu uznanych  autorytetów, m.in. John Maxwell, Nick Vujicic ,czy Patricka Lencioni. Według badań przeprowadzony 5 lat temu przez agencję Edelmana  papież Franciszek jest najbardziej autentycznym liderem świata, który stara się wszystkich łączyć, a nie dzielić we współczesnym świecie. To jest wyzwanie ponadczasowe, z którym nasz ruch się całkowicie identyfikuje. Jesteśmy niejako ambasadorami papieskiego przesłania.  Podczas naszych spotkań  zbieramy rekomendacje dla Franciszka. Dzięki temu programowi każdy z uczestników może stać się niejako  jego „doradcą”.  Po naszym spotkaniu w Szczawnicy też powstanie taki zbiór i papież Franciszek otrzyma od nas księgę rekomendacji. Każdy, kto wierzy w rozwój, oparty na wartościach uniwersalnych, może być sojusznikiem naszej wspólnoty. W Radzie Krajowej projektu mamy wiele wybitnych postaci i autorytetów. W jej skład wchodzą m.in. prof. Hanna Suchocka, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury kard. Gianfranco Ravasi, abp Grzegorz Ryś, ks. Tomasz Trafny, prof. Krzysztof Zanussi, prof. Krzysztof Meissner, prof. Jerzy Hausner, dr Piotr Gąsiorowski, Adam Sikorski, Bogusław Kott, Szymon Midera, Wojciech Pawłowski.

Wśród tych autorytetów, są osoby,  które reprezentują różne poglądy i otwarcie występują przeciwko arogancji władzy i nietolerancji. Jak udaje się ich wszystkich jednoczyć wokół idei papieskiego przesłania?

– W naszej wspólnocie wszyscy reprezentujemy ten sam system wartości dobrego przywództwa, które łączy, a nie dzieli. Przykro nam, że nie każdy się z tym identyfikuje. Są osoby, które odmówiły nam udziału w szczawnickim spotkaniu liderów, dlatego że bierze w nim udział np. Janusz Gajos, który zagrał w filmie Kler.  Uważamy, że warto pokazywać różnorodność doświadczeń. To, że ktoś ma inne zdanie nie jest od razu  moim przeciwnikiem. Nie chodzi nam o jednolitość tylko jedność. Warto doceniać inne punkty widzenia i mieć szacunek do wszystkich. Świat byłby dużo lepszy, gdyby przywództwo przejęli liderzy dla których wartości uniwersalne są najważniejszą podstawą w jednoczeniu ludzi na świecie. Tego dzisiaj potrzebuje świat: liderów którzy potrafią łączyć.

– Porażki nie zniechęcają do kontynuowania tych działań w ramach programu Masterclass Leadership with the Pope?

– Wręcz odwrotnie. Motywują nas do coraz intensywniejszego działania. Ja wiem z własnego doświadczenia jak ważne jest wsparcie mentora dla człowieka poszukującego sensu życia we współczesnym świecie.  Po studiach znalazłem się w Warszawie, gdzie nikogo nie znałem. Czułem się samotny i zagubiony. Los postawił na mojej drodze  Krzysztofa Zanussiego i moje życie nagle się zmieniło. Przed 17 laty założyliśmy wspólnie Fundację Centrum Twórczości Narodowej i obaj mamy z tego wielką satysfakcję. Pomagamy innym odnaleźć swoją ścieżkę w życiu na tej drodze do przywództwa. Im więcej nas będzie, tym w tym życzliwym gronie, tym łatwiej stawimy czoła współczesnym wyzwaniom.  Młodzi ludzie potrzebują autorytetów i wsparcia. W Polsce żyje najwięcej młodych ludzi z depresją w całej Europie. Chcemy te proporcje odwrócić i dać młodym ludziom nadzieję, że razem możemy zwalczyć wiele przeciwności. Mądrzy liderzy mogą nam w tym bardzo pomóc i na to liczymy tworząc ten ruch społeczny. Zapraszamy wszystkich do współpracy z nami.

Dziękuję za rozmowę

Z Markiem Ratajczakiem, prezesem Fundacji Centrum Twórczości Narodowej rozmawiała Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here