Przyznano doroczne Nagrody Ministra Edukacji i Nauki

454

Podczas Gali Nauki Polskiej, będącej w tym roku częścią Światowego Kongresu Kopernikańskiego, wręczono Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Minister Przemysław Czarnek przyznał w tym roku 66 nagród, z czego 52 indywidualne i 14 zespołowych. Nazwiska laureatów ogłoszono 19 lutego, w Dniu Nauki Polskiej – święta polskich środowisk naukowych i akademickich. Zgodnie z tradycją poprzednich lat, naukowcy i badacze zostali wyróżnieni za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Najbardziej prestiżowe Nagrody za całokształt dorobku naukowego trafiły w ręce 14 osób. To wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej – od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy.

Laureatami zostali: prof. Renata Bilewicz – Uniwersytet Warszawski, prof. Elżbieta Zofia Frąckowiak – Politechnika Poznańska,  prof. Tadeusz Gudra – Politechnika Wrocławska, prof. Józef Kuczmaszewski – Politechnika Lubelska,  prof. Marian Mikołajczyk – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, prof. Andrzej Józef Nowak – Politechnika Śląska w Gliwicach, prof. Andrzej Pająk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, prof. Ludwik Jacek Synoradzki – Politechnika Warszawska prof. Maria Jolanta Szpakowska – Politechnika Gdańska, prof. Małgorzata Witko – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie, prof. Wojciech Witkiewicz –  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, prof. Jarosław Witkowski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, dr hab. Henryk Kiereś – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, mgr Katarzyna Polak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, przyznawane m.in. za: prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, twórczości artystycznej bądź kierowanie zespołami badawczymi, zdobyło łącznie 45 osób, w tym 5 zespołów badawczych.

 Więcej szczegółów na forumakademickie.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here