Psychologowie z UW apelują o upowszechnianie wiedzy nt. zmian klimatu

1215

Naukowcy od dawna alarmują, że ocieplenie klimatu spowodowane działaniami człowieka stanowi poważne niebezpieczeństwo dla przyszłości ludzi i środowiska. Wśród konsekwencji bezpośrednich wymieniają nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, np. huraganów, suszy, powodzi czy fal upałów. Pośrednie skutki dotyczą zdrowia ludzi, środowiska i szeroko rozumianej gospodarki. Ryzyka związane z globalnym ociepleniem dotyczą m.in. takich zagrożeń, jak utrata miejsc do życia i śmierć milionów ludzi oraz wymieranie gatunków na masową skalę.

O podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz upowszechniania wiedzy nt. zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych, a także o zapoczątkowanie szerokiej dyskusji naukowej z tym związanej, zaapelowali do środowiska akademickiego członkowie Rady Wydziału Psychologii UW.

„Dla zapobieżenia najgroźniejszym konsekwencjom zmian klimatu kluczowa jest powszechna akceptacja wiedzy naukowej. Jej odrzucanie, wciąż często obserwowane w przestrzeni publicznej, może opóźnić wdrożenie pilnych i koniecznych rozwiązań. Zaprzeczanie problemowi zmian klimatu jest także wyrazem problemu utraty społecznego zaufania do nauki, do wartości rozumu i wiedzy, jest zatem sprawą ważną dla całej społeczności akademickiej” – czytamy w dokumencie, o którym biuro prasowe UW poinformowało  PAP.

„Rada Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego wyraża swoje wsparcie dla naukowców zajmujących się tematem zmiany klimatu na Ziemi. Ich stanowisko zawarte jest między innymi w deklaracji Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk” – napisano w deklaracji.

Rada Wydziału Psychologii UW zwraca uwagę na to, że zmiany klimatu stanowią problem, który wymaga rozwiązań na poziomie środowiskowym, ale też społeczno-kulturowym. Powszechna akceptacja wiedzy naukowej jest kluczowa, by przeciwdziałać najgroźniejszym konsekwencjom kryzysu klimatycznego – podkreślają przedstawiciele rady, apelując do całej społeczności naukowej o nadanie najwyższego priorytetu zmianom klimatu i podjęcie wszelkich możliwych działań w tej sprawie.

Zaapelowali m.in. o upowszechnianie wiedzy na temat wyników badań w obszarze zmian klimatycznych oraz uwzględnianie tych zagadnień w pracy naukowej prowadzonej we wszystkich dyscyplinach.

„Przykładowo psychologowie już teraz przewidują poważne konsekwencje, jakie za sobą pociągną zmiany klimatu, w tym narastanie fali lęku w populacji ogólnej i nasilanie się objawów stresu pourazowego na skutek częstych katastrof naturalnych. W psychologii badane są również takie zjawiska jak zaprzeczanie zmianom klimatycznym czy lęk z nimi związany” – napisali członkowie Rady Wydziału Psychologii UW.

Deklaracja zawiera także postulat podjęcia szerokiej dyskusji na Uniwersytecie Warszawskim i w całym środowisku polskich naukowców wszystkich dyscyplin na temat możliwości podjęcia działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz przygotowanie się na ich konsekwencje.

Deklarację w sprawie zmian klimatu przyjęła Rada Wydziału Psychologii UW, a 5 czerwca poparł ją Senat UW. W informacji dla mediów podkreślono, że jest to pierwszy tego rodzaju dokument uchwalony na uniwersytecie w Polsce.

Pełen tekst uchwały znajduje się na stronie UW. 

PAP – Nauka w Polsce

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here