Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych

523

System rekompensat dla sektorów energochłonnych ma na celu poprawę konkurencyjności krajowego przemysłu energochłonnego. Rekompensaty wyrównują szansę krajowego przemysłu względem konkurentów działających poza UE, bez konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2.  Nowe przepisy umożliwią uprawnionym przedsiębiorstwom uzyskanie rekompensat na zasadach określonych przez KE na kolejny okres, tj. lata 2021-2030.

Zgodnie z założeniami nowelizowanej ustawy maksymalny limit środków przeznaczony na wypłaty rekompensat w latach 2022-2031 wyniesie ponad 45 mld złotych.  W stosunku do obowiązującej ustawy do 2028 r. jest to wzrost o 30,7 mld złotych.

Projekt dostosowuje polskie prawo do wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. Chodzi o przystosowanie do wytycznych systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, takich jak np. produkcja stali, miedzi czy wodoru.

Przemysł energochłonny jest szczególnie narażony na ryzyko przenoszenia produkcji do krajów spoza Unii Europejskiej. Ceny energii elektrycznej są tam niższe, ponieważ nie zawierają kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2. Dzięki proponowanym zmianom, rekompensaty kosztów pośrednich będą stanowić skuteczną ochronę przed ucieczką emisji CO2. Pozwolą także uniknąć niepożądanych zakłóceń konkurencji oraz zachować funkcjonujące w ramach ETS zachęty do realizowania, efektywnej pod względem kosztów, dekarbonizacji gospodarki – zaznacza Piotr Nowak, minister rozwoju i technologii.

Zmiany w systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych

Projekt nowelizacji przewiduje:  zmianę formuły służącej do obliczania maksymalnej kwoty rekompensaty – zastąpienie produkcji referencyjnej i referencyjnego zużycia energii danymi rzeczywistymi z roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty, a tym samym rezygnację z dokumentacji dotyczącej ewentualnego zwiększenia zdolności produkcyjnej instalacji.

Dostosowanie listy sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania rekompensat, do Nowych  Wytycznych KE ; objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia; wprowadzenie dodatkowych działań po stronie wnioskodawców, mających na celu zmniejszanie emisyjności prowadzonej działalności.

Przewiduje też możliwość zwiększenia poziomu rekompensat do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku, gdy poniesione koszty pośrednie  przekraczają 1,5 proc. wartości dodanej danego przedsiębiorstwa. W projekcie nowelizacji przewidziano także przedłużenie terminu składania wniosków w 2022 roku do 30 kwietnia. Ma to za zadanie  umożliwienie przedsiębiorcom  zapoznanie się z nowymi zasadami i złożenie wniosków zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej.

Obowiązujący dotychczas w Polsce system rekompensat dla przemysłu energochłonnego funkcjonował w oparciu o ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (MRiT)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here