Rada Ministrów przyjęła Strategię Produktywności 2030

887

Strategia Produktywności została przygotowana w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Dokument określa horyzontalne działania w ramach polityki gospodarczej do 2030 roku. Jej celem jest wzrost produktywności bazujący na wykorzystaniu wiedzy i nowych technologii, zwłaszcza tych cyfrowych. Działania Strategii podzielono na 7 obszarów – zasoby naturalne, praca i kapitał ludzki, inwestycje, instytucje, wiedza, dane, umiędzynarodowienie.

Strategia wpisuje się w trzy kluczowe obecnie globalne makrotrendy, tj. neutralność klimatyczna, gospodarka o obiegu zamkniętym i zaawansowana cyfryzacja ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań Przemysłu 4.0.

Transformacja polskich przedsiębiorstw w tych trzech kierunkach jest koniecznym warunkiem utrzymania i poprawy ich pozycji konkurencyjnej w globalnej gospodarce. Bez dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, produkty wytwarzane w Polsce nie będą atrakcyjne lub nie spełnią norm wyznaczonych w krajach importujących, a krajowe metody produkcji z czasem staną się przestarzałe i mniej wydajne niż zagraniczne.

Strategia pozwoli skupić w Polsce najważniejsze i najbardziej przychodowe ogniwa łańcucha produkcji, na czele z badaniami i rozwojem. Dzięki temu przyczyni się do zmniejszenia uzależnienia rozwoju polskiej gospodarki od zagranicznych decyzji inwestycyjnych i operacyjnych.

Dzięki Strategii Produktywności przedsiębiorcy zyskają bezpośrednie wsparcie finansowe w transformacji cyfrowej, np. przy zakupie robotów czy szkoleniu pracowników, ale także skorzystają z rozwijającego się ekosystemu, obejmującego, m. in. edukację cyfrową, dostęp do danych, działalność klastrów przemysłowych i instytucji otoczenia biznesu.

W ramach Strategii wzmocniona zostanie ochrona i wykorzystanie własności intelektualnej przedsiębiorstw, poprzez zwiększanie świadomości o ekonomicznym potencjale praw własności intelektualnej, uregulowanie kwestii tworzenia wzajemnie się uzupełniających zasobów tych praw, czyli tzw. patent pooling, oraz wspieranie internacjonalizacji polskich innowacji.

MRiT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here