Ramię w ramię z branżą

800

W cyfrowym świecie zdominowanym przez zautomatyzowane procesy i sztuczną inteligencję znacząco zmienia się rynek pracy. Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w zupełnie nowych zawodach. Wiele osób stanie przed koniecznością poszerzania dotychczasowych kompetencji lub całkowitego przekwalifikowania zawodowego. Branżowe centra umiejętności (BCU) będą w tym bardzo pomocne.

Starania o utworzenie takiego ośrodka podjął  Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) w Krakowie wraz z partnerami UM Krosno, Akademią Górniczo-Hutniczą, PKN ORLEN – Oddział PGNIG Sanok.

Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki wiąże się z koniecznością wprowadzania istotnych zmian w systemie oświaty. Branżowe centra umiejętności będą pełnić rolę zaawansowanych technologicznie ośrodków kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej dziedzinie, dla zapewnienia efektywnej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy poszczególnych branż. Przewiduje się stworzenie co najmniej 20 BCU do końca 2023 r. a kolejnych 100 do końca 2024 r.

Janusz Pudło, sekretarz generalny SITPNiG

– Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności wspólnie ze  Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, to była inicjatywa dyrektorki Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, pani Joanny Kubit, tóra jest członkiem naszego stowarzyszenia. – informuje Janusz Pudło, sekretarz generalny SITPMiG. – Jak tylko Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki ogłosiła konkurs o utworzeniu i wsparciu funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, od razu w pierwszej turze, która trwała do 15 grudnia, złożyliśmy nasz wniosek. Przeszliśmy pozytywnie weryfikację formalną i czekamy teraz na wyniki oceny merytorycznej i na decyzję o przyznaniu środków na budowę BCU.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie  wynosi ponad 1.400 mln zł, w podziale na 120 dziedzin od 9 do 16 mln zł. BCU pełnić będą cztery podstawowe funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.- Ta idea wpisuje się doskonale w nasze oczekiwania i zamierzenia – zaznacza Joanny Kubit, która od 15 lat, jako pierwsza kobieta w 75 letniej historii  Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, kieruje tą placówką. – Przyznam, że powierzenie tej funkcji, osobie z wykształceniem humanistycznym, budziło w owym czasie sporo kontrowersji. Czas pokazał, że dobrze sobie poradziłam z tym wyzwaniem i przez te wszystkie lata intensywnie zgłębiałam tajniki tej niełatwej branży. Niektórzy żartują, że z moim zaangażowaniem, już samodzielnie mogłabym dokonywać odwiertów w poszukiwaniu złóż ropy i gazu. Coś w tym jest, bo całym sercem oddałam się tej pracy, stając się również aktywnym członkiem  SITPNiG, z którym nasza szkoła od lat efektywnie współpracuje.

Pojawiła się teraz dodatkowa szansa, aby specjaliści z branży i uczelni partnerskich, związanych ze stowarzyszeniem pomagali w zawodowym kształceniu  uczniów i uzupełnianiu kwalifikacji osobom dorosłym, które staną przed koniecznością poszerzania swoich kompetencji. W sektorze poszukiwawczo-wydobywczym, wykorzystującym najnowsze zdobycze techniki, zaszły w ostatnich latach ogromne zmiany. Dostęp do tej wiedzy w BCU będzie dla wszystkich zainteresowanych ogromnym ułatwieniem.   

– W kształceniu zawodowym dokładnie o to chodzi, aby wokół szkoły branżowej zgromadzić fachowców z danej dziedziny i stworzyć niejako profesjonalny klaster z udziałem stowarzyszenia, wyższych uczelni i specjalistów związanych z określonym sektorem gospodarki – wylicza dyrektorka szkoły. – Do tej pory to była ogromna bariera, ponieważ do takiego kształcenia nie można było delegować profesjonalistów, bez ukończenia przez nich dwuletniej szkoły pedagogicznej. Fachowcy zatrudnieni w firmach poszukiwawczych i wydobywczych nie mieli na to czasu. Wreszcie to wszystko się zmienia. Z edukacji w takim Branżowym Centrum Umiejętności będą mogli korzystać również uczniowie. Ośrodek będzie do tego doskonale przygotowany i wyposażony pod względem technicznym i technologicznym.

Branżowe centra umiejętności, to z założenia rozwinięte pod względem technologicznym ośrodki kształcenia i egzaminowania w danej branży, mające zapewnić wsparcie istniejącym placówkom edukacyjnym i umożliwić tworzenie nowych. Podstawowym zadaniem BCU będzie rozwój szkolnictwa zawodowego. W każdej ze 120 dziedzin określonych na potrzeby konkursu powstanie 1 centrum w kraju. O jego lokalizacji zdecyduje dana branża, przy czym BCU będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego. Dzięki zaangażowaniu branż projekty te połączą w jeszcze większym stopniu biznes z edukacją zawodową i zapewnią trwałą współpracę pomiędzy branżami, szkołami zawodowymi i uczelniami.

– Liczymy bardzo, że w ramach naszego partnerstwa z SITPNiG otrzymamy środki z programu przygotowanego przez MEiN i wybudujemy takie super nowoczesne centrum edukacyjno-szkoleniowe dla całego sektora. Będziemy w nim działać ramię w ramię ze stowarzyszeniem. W sytuacji kiedy  energetyka podlega obecnie tak wielkim przemianom, jest to duża szansa dla naszej branży. Profil kształcenia musi być dostosowany to zachodzących zmian i potrzeb rynku. Dzięki współpracy ze  stowarzyszeniem, które uczestniczyło  w opracowaniu autorskiego programu nauczania,  w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych wprowadzono niedawno  nowy przedmiot, jakim jest magazynowanie wodoru w kawernach solnych. 

Janusz Pudło podkreślił że Stowarzyszenie widzi w BCU również szansę na wzrost zainteresowania studentów, młodych pracowników branży poszukiwawczo-wydobywczej tą formą kształcenia oraz na zachęcenie ich do wstąpienia w szeregi SITPNIG. Pierwsze deklaracje w tej sprawie już zaczynają się pojawiać wśród młodego pokolenia.

– Musimy  myśleć o tym, żeby kadry, które szkoła dostarcza dla przemysłu, były przygotowane do tej nowej roli jak najlepiej – zapewnia Joanna Kubit.  -Branżowe centrum stwarza w tym zakresie olbrzymie możliwości.  Z niecierpliwością czekamy na wyniki pierwszej tury tego konkursu. Jeśli rozstrzygnięcie będzie dla nas szczęśliwe, zabierzemy się natychmiast do pracy, żeby je zbudować i wyposażyć w nowoczesne technologie do eksperymentowania m.in. z elektrolizerami, pompami ciepła i odnawialnymi źródłami energii. To ma wielkie znaczenie dla gospodarki i transformacji energetycznej.

Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here