Razem na rzecz transformacji energetycznej

1360

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polska Spółka Gazownictwa
zawarły porozumienie o współpracy. Oba podmioty chcą rozszerzać wachlarz wspólnych
działań na rzecz transformacji energetycznej Polski oraz poprawy jakości powietrza. Kooperacja, której efektem ma być m.in. wspieranie dywersyfikacji dostaw i rozbudowy infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, wpisuje się w strategiczne założenia Polityki Energetycznej Polski do roku 2040.

W rzeczywistości, w której zapotrzebowanie na energię stale wzrasta, a my chcemy ograniczyć produkowanie megawatów energii z węgla, stabilne dostawy i dystrybucja gazu paliwa mniej emisyjnego niż węgiel i bardziej stabilnego niż OZE będą nam absolutnie niezbędne. Dlatego z jednej strony zabezpieczamy dostawy gazu poprzez import i zwiększenie własnej produkcji. Z drugiej strony, chcemy modernizować infrastrukturę gazową, tak aby mogły z niej korzystać bez ograniczeń: energetyka, przemysł oraz odbiorcy indywidualni.  Te dwa cele pomoże nam realizować dzisiejsze porozumienie o współpracy między NFOŚiGW i PSG – podkreśla Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Zakres i charakter wspólnych działań będzie także zgodny z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze „Energia”.  – Umowa z PSG to kolejny krok w stronę promocji stabilności energetycznej. W procesie transformacji sektora ciepłownictwa w kierunku neutralności klimatycznej gaz, zwłaszcza jeśli zostanie „zazieleniony”, może mieć kapitalne znaczenie jako przejściowa podstawa miksu energetycznego. Liczę, że porozumienie przełoży się na nowe pomysły na wykorzystanie gazu przez energetykę, szczególnie ciepłownictwo. Będziemy proponować celowane wsparcie finansowe konkretnych, perspektywicznych projektów, tak bardzo potrzebnych polskiej energetyce – zaznacza Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podpisane porozumienie ma aspekt społeczny i ekonomiczny. Zwiększenie efektywności źródeł ciepła oraz poprawa świadomości użytkowników w zakresie energooszczędnego korzystania z tych źródeł to jeden z kluczowych kroków na drodze do eliminacji ubóstwa energetycznego, czyli sytuacji, w której polska rodzina nie może pozwolić sobie na ogrzanie mieszkania czy możliwość ugotowania posiłku. Wspólne działania NFOŚiGW i jednej ze spółek Grupy PGNiG pozwolą na ograniczenia tego zjawiska. Natomiast energetyka przyjazna środowisku to jednocześnie energetyka bardziej ekonomiczna dzięki wyższej efektywności i niższym kosztom społecznym. Zaplecze merytoryczne NFOŚiGW wraz z wiedzą i doświadczeniem PSG pozwolą na realizację wspólnych celów – komentuje Paweł Majewski, prezes Zarządu PGNiG.

Polska energetyka stoi przed ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza w aspekcie
energii cieplnej. Ciepłownictwo systemowe pokrywa aż 42 proc. krajowego zapotrzebowania na ciepło, a codziennie korzysta z niego ponad 15 mln Polaków. Wiele ciepłowni wciąż jednak nie rozpoczęło działań modernizacyjnych, aby sprostać wymaganiom stawianym przez Unię Europejską. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z NFOŚiGW uda nam się nie tylko zadbać o czyste powietrze, ale także o bezpieczeństwo energetyczne Polaków
– mówi Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Dodawanie potencjałów

NFOŚiGW jest największą w Polsce instytucją finansującą inwestycje prośrodowiskowe, kierowane zarówno do przemysłu, jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób indywidualnych. Służą temu programy priorytetowe Narodowego Funduszu dotyczące m.in. takich obszarów jak: transformacja energetyczna, ochrona powietrza, wód gruntowych, rozwój elektromobilności, finansowane zarówno z budżetu państwa, jak i m.in. z funduszy europejskich. Polska Spółka Gazownictwa jest z kolei największym operatorem systemu dystrybucji gazu ziemnego w Polsce i – podobnie jak PGNiG S.A. –partnerem NFOŚiGW w procesie transformacji sektora ciepłowniczego oraz w walce z ubóstwem energetycznym. Sygnatariusze dzisiejszego porozumienia zakładają, że potencjały obu podmiotów pozwolą wspierać m.in.: rozwój biogazowni i biometanowni oraz sieci biogazu, niskoemisyjnego transportu, w tym infrastruktury tankowania CNG i LNG, a także klastrów oraz spółdzielni energetycznych.

Uroczyste sygnowanie porozumienia o współpracy pomiędzy NFOŚiGW i PSG odbyło się 27 września br. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Podpisali je – obecności ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki – wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, a z ramienia PSG prezes Robert Więckowski oraz wiceprezes spółki Jakub Kowalski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here