Rekomendacje prof. Giuseppe Guarnaccia pomogły w europejskiej rozpoznawalności UKSW

1287

Międzynarodowa współpraca uczelni i ośrodków naukowo- badawczych przynosi partnerom wiele korzyści. Prowadzi do wymiany dobrych praktyk, metod badawczych, unowocześnienia i wypracowania jednolitych standardów w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Weryfikacją wiedzy i doświadczenia wśród badaczy i uczonych w globalnym świecie są także kongresy, konferencje, szkolenia, a także  indywidualne spotkania. Budowanie partnerskich relacji z wybitnymi autorytetami naukowymi z kraju i ze świata ułatwiło ks. prof. Stanisławowi Dziekońskiemu, rektorowi UKSW w latach 2012 -2020, przekształcenie uniwersytetu w szerokoprofilową uczelnię, który zapewnia wysoki poziom kształcenia ponad 11 tys. studentów na ok. 50 kierunkach.

Zakres naszych działań jest bardzo szeroki, bo obejmuje nie tylko naukę, ale intensywny rozwój badań i wdrożenia efektów prac badawczych we współpracy z wieloma ośrodkami w kraju i zagranicą – informuje ks. prof. Stanisław Dziekoński. –  Utworzenie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego  profilu medycznego oraz cyfrowej nauki i technologii byłoby niemożliwe bez takiego współdziałania. Początkowo moja inicjatywa, jako rektora dwóch kolejnych kadencji, związana z cyfryzacją i utworzeniem Wydziału Medycznego na UKSW trafiała na sprzeciw społeczności akademickiej, przyzwyczajonej do szkoły sprofilowanej w określony sposób. W urzeczywistnieniu moich pomysłów pomogła mi nie tylko życzliwość wielu środowisk w kraju, ale także duże wsparcie jakiego doświadczałem od międzynarodowych autorytetów za granicą.

Jedną z najważniejszych osób, która wspierała wysiłki ks. prof. Stanisława Dziekońskiego w utworzeniu Collegium Medicum na UKSW  był prof. Giuseppe Guarnaccia, dyrektor globalny Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki (ESASO) w szwajcarskim Lugano. Na początku października światowej sławy okulista otrzymał honorowe obywatelstwo Lublina, za wieloletnią i niezwykle efektywną współpracę z prof. Robertem Rejdakiem, szefem Kliniki Okulistyki  Ogólnej lubelskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki staraniom wybitnego naukowca w Lublinie założono przed 3 laty satelitarne centrum badawczo-szkoleniowe ESASO dla Europy środkowowschodniej, przekształcone ostatnio w drugą na świecie filią Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki.

– Kilka lat temu również UKSW rozpoczęło współpracę z prof. Giuseppe Guarnaccia, dyrektorem globalnym ESASO, jednego z najbardziej innowacyjnych ośrodków edukowania specjalistów w dziedzinie mikrochirurgii schorzeń siatkówki oka na świecie. Zainspirował nas do tego prof. Robert Rejdak, który od wielu lat jest jednym z dyrektorów i wykładowców w tej szkole w Lugano, a teraz także szefem lubelskiej szkoły. Jestem bardzo wdzięczny prof. Giuseppe Guarnaccia, od którego otrzymałem ogromną pomoc tworząc Wydział Medyczny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzięki osobistemu zaangażowaniu  wybitnego naukowca, UKSW otrzymało międzynarodowe rekomendacje i uwiarygodnienie, a ja, jako rektor tej uczelni miałem, możliwość wystąpień w sesjach wprowadzających na najbardziej rozpoznawalnych światowych kongresach między innymi we Wiedniu i w Rzymie.  Uczestnicząc w uroczystości nadania prof. Guarnaccia honorowego obywatelstwa Lublina miałem okazję podziękować za tę życzliwość, wsparcie i wspaniałą współpracę, dzięki której UKSW zyskało jeszcze większość rozpoznawalność w Europie  – podkreślił ks. prof. Stanisław Dziekoński.    

W ocenie byłego rektora UKSW prof. Giuseppe Guarnacia jest jak „dobry Samarytanin”, który niesie pomoc każdemu potrzebującemu i buduje mosty. – Jestem przekonany, że właśnie dlatego, pomimo czasu pandemii koronawirusa, na tę uroczystość do Lublina przybyło tak wielu przyjaciół z Włoch – wybitnych naukowców, by z uczestniczyć profesorem w tak ważnym dla niego dniu.  Poczułem się wyróżniony że mogłem być w tym gronie i wspólnie ogłaszać światu wielkość i wspaniałość prof. Giuseppe Guarnaccia, z którym UKSW będzie z wdzięcznością kontynuować dwustronną współpracę – podsumował ksiądz profesor.

Utworzony przez byłego rektora  na UKSW profil medyczny oraz cyfrowej nauki i technologii znakomicie wpisały się w potrzeby współczesnego świata. Te dwie dyscypliny są obecnie fundamentalne  w walce z pandemią i nową formą komunikowania się online.  Umożliwiają również wprowadzanie technologii telemedycznych i nawiązywanie w tym zakresie partnerskiej współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. W ramach międzyuczelnianego konsorcjum pod patronatem prof. dr hab. n. med. Wojciecha Załuski, rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  prowadzone są wspólne działania związane z realizacją projekt dotyczącego zastosowania telemedycyny w wielu dziedzinach klinicznych m.in. diagnozowania chorób wewnętrznych, neurologii, okulistyki i radiologii, na który pozyskiwane są fundusze z krajowych agend rządowych. Z tak integrowanej współpracy korzystają wszyscy  zaangażowani w nią partnerzy. (JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here