Rekrutacja na starcie – terminy i nowe zasady

601

Duże zmiany w przeprowadzaniu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zaprezentowano 19 maja podczas konferencji prasowej z udziałem ministra edukacji narodowej Dariusza Pionkowskiego, a także  sekretarza stanu Marzeny Machałek oraz podsekretarza stanu Macieja Kopcia. Przekazano najnowsze decyzje dotyczące matur, egzaminów ósmoklasisty oraz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez MEN harmonogram postępowania rekrutacji do szkół dla młodzieży został dostosowany do zmienionego terminu egzaminów ósmoklasistów.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęci do szkół ponadpodstawowych z dokumentami można składać w dwóch etapach:

  • od 15.06 br. Do 10.07 br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły
  • od 31.07 br. Do 04.08 br.- termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zmianę szkół.
  • Od 15 do 22 czerwca br. Będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych predyspozycji a także szkół oraz oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić: do 10.07 br. – o świadectwo ukończenia szkoły; do 04.08 br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy te zostaną ogłoszone 12.08.2020r. – Wnioski o przyjęcie do szkoły mogą być przesłane za pomocą komunikacji elektronicznej. Listy kandydatów zakwalifikowanych, nizakwalifikowanych oraz przyjętych w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty mogą odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia za pomocą dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły zawodowej chodzi  o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Autorka: Klaudia Michalak, studentka dziennikarstwa na UKSW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here