Rektor elekt wybrany na UKSW

1719

Kolegium elektorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dokonało wyboru ks. prof. dr hab. Ryszarda Czekalskiego na nowego rektora UKSW. Z uczelnią związany jest od wielu lat jako badacz i dydaktyk. Głównym  obszarem   zainteresowań  badawczych rektora-elekta  była   katecheza oraz komunikacja  wiary. W latach 2010-2016 był prodziekanem ds. naukowych i finansowych Wydziału Teologicznego, od 2012-2016 przewodniczącym senackiej Komisji ds. Nauki i Kadr Naukowych, a od 2016-2020 prorektorem UKSW ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Ks. prof. Ryszard Czekalski ma duży udział w rozwoju UKSW. W deklaracji programowej napisał m.in.:

„Od przeszło dwudziestu lat jestem wykładowcą naszej uczelni, a od dziesięciu mam zaszczyt pełnić funkcje kierownicze  w  naszym  Uniwersytecie. Miałem okazję nie tylko przyglądać się rozwojowi UKSW, ale również go współtworzyć. W ostatnich latach byłem odpowiedzialny za pion nauki i współpracy międzynarodowej. W tym czasie udało się nam osiągnąć bardzo dobre oceny naukowe i wskaźniki umiędzynarodowienia. Oczywiście mogą być  one  jeszcze  wyższe,  dlatego  trwają wytężone  prace  w  poszczególnych  jednostkach organizacyjnych  związane  z  poszerzeniem  możliwości  wyjazdów  na  przykład  w  ramach programu Erasmus+. Coraz chętniej nasz Uniwersytet wybierają obcokrajowcy. Musimy nie tylko inicjować nowe relacje międzynarodowe, ale podtrzymywać te istniejące i znacznie je pogłębiać.

Mamy szansę stać się Uniwersytetem rozpoznawalnym na europejskim i światowym rynku  naukowym  szczególnie  poprzez  budowę  innowacyjnych  programów  kształcenia, odpowiadających współczesnym potrzebom. Jesteśmy w stanie kształcić międzynarodowo –poprzez studia dwudyplomowe, przy udziale naszych zagranicznych partnerów. Dzięki naszym zasobom badawczym możemy tworzyć naukowe, międzynarodowe centra kompetencji. Odnotowaliśmy  zdecydowanie  skokowy  wzrost  przyznawanych  UKSW  projektów badawczych i grantów finansowanych przez krajowe agencje naukowe.

W latach 2016–2019 Biuro Badań Naukowych, którym zarządzałem, obsługiwało 120 projektów naukowych, na łączną kwotę ponad 58 mln złotych. Jest to oczywiście sukces głównie poszczególnych nauczycieli akademickich i doktorantów, ale zapewne cenne było też wsparcie ze strony Biura Badań Naukowych. Także niedawno Narodowe Centrum Nauki przyznało UKSW kolejne 5 projektów badawczych. Warto także wspomnieć, że nasz Uniwersytet otrzymał prestiżowe wyróżnienie HRExcellence  in  Research przyznawane  przez  Europejską  Radę  ds.  Badań Naukowych. Dołączyliśmy  tym  samym  do  wyjątkowego  grona  jednostek  naukowych mogących poszczycić się tym znakiem jakości.

Pion, którym kierowałem był odpowiedzialny za przygotowanie wniosku, a teraz odpowiada za jego wdrażanie. Od  niedawna  angażujemy  studentów  w  projekty  finansowane  w  ramach  grantów wewnętrznych,  zachęcamy  do  aplikowania  o  stypendia  ministra  nauki  i  szkolnictwa wyższego,  Diamentowe  Granty  i  inne  środki  zewnętrzne.  Wspieramy  rozwój  naukowy szczególnie  uzdolnionych  studentów,  na  których  później  czekamy  w  Szkole  Doktorskiej UKSW, którą współtworzyłem.

To  oczywiście  jedynie  część  osiągnięć,  które  przez  ostatnie  lata  udało  się  nam zrealizować w ramach współpracy na różnym poziomie instytucjonalnym i indywidualnym w UKSW. Pragnę z całą stanowczością podkreślić, że nie są to jedynie moje sukcesy, ale sukcesy  zespołów,  które  potrafiły  współpracować  pod  wspólnym  szyldem – dobra Uniwersytetu. Razem powinniśmy budować tę wspaniałą wspólnotę myśli i wiary, wiedzy i poglądów, piękna i miłości, w całej różnorodności, kultury i sztuki. Uniwersytet jest naszą małą ojczyzną i chciałbym, aby wszyscy członkowie tej społeczności mieli tego świadomość, czuli się w nim dobrze i bezpiecznie, byli doceniani i szanowani, aby mogli się w nim i przy Jego udziale rozwijać realizując swoje pasje życiowe.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here