Rekultywacja „dzikich” kąpielisk w gminie Końskie

1927

Na rekultywację trzech zdegradowanych zbiorników retencyjnych, które stanowią miejsce rekreacji dla mieszkańców, Gmina Końskie w województwie świętokrzyskim otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości ponad 11 mln zł. Pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapewnią 85 proc. środków przewidzianych na realizację projektu.

Rekultywacją objęty zostanie obszar o powierzchni ponad 7 ha, gdzie zlokalizowane są stawy: „Browary I”, „Browary II” oraz „Stary Młyn”. Akweny te to popularne miejsce rekreacyjne, a ich brzegi i dno w znacznej mierze mają charakter naturalny.

Na razie jednak stanowią one „dzikie” i niebezpieczne kąpielisko dla mieszkańców Końskich i okolic. Część brzegów jest niezagospodarowana i silnie porośnięta roślinnością, natomiast same zbiorniki zostały zanieczyszczone substancjami z grupy „metale i metaloidy” oraz grupy „wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne”.

Rekultywacja i planowe uporządkowanie pozwoli na odzyskanie w pełni bezpiecznych walorów wypoczynkowych, a nawet sportowych tych terenów. Zaznaczył to burmistrz Końskich, Krzysztof Obratański, podczas uroczystości podpisania umowy o dofinansowanie projektu 14 lutego br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gospodarz gminy wspomniał o konieczności oczyszczenia zbiorników ze związków szkodliwych dla życia biologicznego, szczególnie w osadach dennych. Zwrócił przy tym uwagę na wymiar społeczny przedsięwzięcia: – Chcemy zrobić coś korzystnego dla mieszkańców miasta. Nie tylko przywrócić funkcjonalność samemu zbiornikowi, ale jego otoczenie uczynić przyjaznym i pięknym, żeby można tam było znaleźć miejsce na spacer czy spotkanie.

Z kolei zastępca prezesa Roman Wójcik, który podpisał umowę ze strony NFOŚiGW, podkreślił, że Narodowy Fundusz chętnie wspiera finansowo prospołeczne projekty, których realizacja, poprawiając stan środowiska, jednocześnie korzystnie wpływa na jakość życia mieszkańców. Przekazanie przez NFOŚiGW unijnych środków dla gminy Końskie na rekultywację zdegradowanych zbiorników retencyjnych to właśnie przykład jednoczesnego działania proekologicznego i prospołecznego.

Źródłem dofinansowania projektu będzie działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, dla której – na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska – NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą.

Źródło NFOŚiGW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here