Rewolucja techniczna w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej !

1123

W finałach  47 Olimpiady Wiedzy Technicznej, organizowanej przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, wzięło udział 39 uczniów.  Najlepszy z zawodników tegorocznych finałów w grupie elektryczno-elektronicznej, Szymon Strzelczyk, uczeń Technikum Nowoczesnych Technologii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Kleszczewie otrzymał tytuł laureata z nr 929. Tylu bowiem laureatów zdobyło dotychczas ten tytuł od  pierwszej edycji Olimpiady przed 47 laty. W czasie uroczystej gali 22 września, podsumowującej ostatnią edycję OWT, wręczono nagrody 17 laureatom, którzy zostali wyłonieni podczas zawodów finałowych, przeprowadzonych w kwietniu br. w WAT.

W sierpniu 1974 r., uznając argumenty wnioskodawców wnoszących potrzebę rozbudzania wśród młodzieży szkolnej zainteresowania techniką, podniesienie poziomu wiedzy i kultury technicznej, a także pomoc w zapewnieniu dopływu odpowiednich kandydatów na studia techniczne, ówczesny minister oświaty i wychowania wydał zarządzenie w sprawie organizowania dla młodzieży szkół średnich zawodów w zakresie techniki.

I tak narodziła się Olimpiada Wiedzy Technicznej, której pierwszą edycję rozegrano w roku szkolnym 1974/1975, a obecnie, na rok szkolny 2021/2022 przygotowywana jest 48 (XLVIII) edycja OWT.

W toku niemal półwiecza, w którym przeprowadzane są zawody, Olimpiada przechodziła szereg zmian, nieustannie ewoluując. Niezmienne pozostały jej cele, trzystopniowy system zawodów oraz punktowy, nie reprezentatywny system oceny i wyłaniania laureatów począwszy od zawodów szkolnych. Po wielu zmianach OWT jest obecnie rozgrywana w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej.

Wielką wartością Olimpiady jest jej poznawczy walor. Jej głównym, chociaż oczywiście bardzo szerokim obszarem wiedzy, który obejmuje jest technika. Startują w niej uczniowie szkół średnich zarówno technicznych, jak i licealnych. To stworzyło bardzo poważny problem formalny, w wyniku którego Olimpiada straciła dwa lata temu dofinansowanie ze strony resortu edukacji. Zakwalifikowano ją do grona (kategorii) olimpiad zawodowych. A że są inne olimpiady tematyczne (elektryczne, elektroniczne, samochodowe itd.), uznano, że technika jako przedmiot wiedzy nie wymaga organizowania takiego przedsięwzięcia jak olimpiada ! A jakiż to tytuł zawodowy otrzymuje laureat z liceum ogólnokształcącego ?

To temat na kolejny konkurs, kiedy podejmowane będą resortowe decyzje o finansowaniu for pracy z uczniem zdolnym. Olimpiada przechodziła też przemiany organizacyjne. I nie chodzi tu o strukturę terytorialną która zmieniała się po kolejnych reformach administracyjnych kraju. Były niegdyś zawody przeprowadzane w laboratoriach … Ale tych było i jest za mało dla tysięcy startujących w zawodach szkolnych czy nawet setek w zawodach okręgowych.

Zawody I stopnia (eliminacje szkolne) przez kilkadziesiat lat organizowane były w formie pisemnego testu. Uczeń otrzymywał zestaw testów i kartę odpowiedzi, która po weryfikacji była podstawą do jego oceny i ewentualnej kwalifikacji do zawodów wyższego stopnia.

Tak było w czasach kiedy resort edukacji finansował OWT. Brak środków na druk testów (w kilkunastotysięcznym nakładzie), a potem ich dystrybucji do prawie tysiąca szkół w całym kraju, wymusił nową formułę. Formułę opartą na coraz powszechniejszej informatyzacji szkolnictwa i dostępu do sieci www.

No i potem przyszła pandemia covid-19, która zdecydowanie przeniosła wiele naszych działań do obszaru informatycznego, w tym także zawody OWT. Może i dobrze, że właśnie formuła Olimpiada Wiedzy Technicznej stała się podstawą rewolucji technicznej i wyznaczyła nowe standardy jej rozgrywania.

Zawody szkolne na platformie internetowej to rzeczywiście całkiem nowy standard. Uczeń loguje się i rozwiązuje test, który natychmiast po jego zakończeniu podaje wynik. W rozegranych w październiku 2020 r. zawodach szkolnych XLVII OWT zalogowało się 1532 uczniów z 207 szkół średnich (techników i liceów). W wyniku kolejnych eliminacji wyłoniono grupę 17 laureatów. Sympatycznym akcentem ciągłości OWT jest to, że laureaci otrzymują kolejne numery dyplomów w prowadzonej od I edycji w 1975 r. dokumentacji. I tak Szymon Strzelczyk, uczeń Technikum Nowoczesnych Technologii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Kleszczewie, który zdobył tytuł laureata I lokaty w grupie elektryczno-elektronicznej, zdobywając 93 na 100 możliwych do zdobycia punktów, został 929 laureatem OWT. Gwoli dziennikarskiej rzetelności należy wspomnieć, że zdobywcą I lokaty w grupie XLVII OWT został Korneliusz Obarski, uczeń Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie. 

Janusz M. Kowalski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here