Roczne stypendium FNP dla Tomasza Piechowiaka

408

Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. O stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej mogą się ubiegać młodzi naukowcy do 30 roku życia, których dorobek naukowy udokumentowany został patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych. Jednym z laureatów rozstrzygniętego niedawno konkursu  START 21 został dr inż. Tomasz Piechowiak z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.

Warto zaznaczyć, że spośród 1034 kandydatów do dofinansowania zakwalifikowano jedynie 100 osób, w tym dra inż. Tomasza Piechowiak, który jest adiunktem w Zakładzie Chemii i Toksykologii Żywności Instytutu Technologii Żywności i Żywienia UR. W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniem przemian biochemicznych zachodzących w owocach jagodowych podczas przechowywania w atmosferze ozonu, określaniem właściwości biologicznych polifenoli pochodzących z odpadów przemysłu spożywczego oraz prowadzi badania nad wykorzystaniem powłok jadalnych w przechowalnictwie owoców miękkich. W obecnej chwili realizuje grant badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, OPUS 18 pt. „Rola metabolizmu energetycznego mitochondriów w kształtowaniu jakości owoców jagodowych przechowywanych w atmosferze ozonu” oraz jest stypendystą Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Prace w konkursie START oceniane są przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Formalnie poprawne wnioski najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze kandydatury kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Na podstawie opinii zebranych na poszczególnych etapach oceny merytorycznej wyboru laureatów  dokonuje Zarząd  Fundacji.  Decyzja  Zarządu  zatwierdzana  jest  przez Radę Fundacji.

Lista nagrodzonych dostępna jest tu – LAUREACI START 2021 – Fundacja na rzecz Nauki PolskiejFundacja na rzecz Nauki Polskiej (fnp.org.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here