Rola żywienia w walce z chorobą nowotworową

1155

Badania potwierdzają, że pierwsze efekty wsparcia żywieniowego u pacjentów onkologicznych widoczne po dwóch tygodniach regularnego stosowania. W świetle aktualnych doniesień naukowców, obok dostarczania organizmowi składników odżywczych, równie ważna i znacząco wpływająca na przebieg terapii onkologicznej jest regularność stosowania żywienia medycznego. Według ekspertów warto z niego korzystać przez min. 14 dni, aby uzyskać widoczne efekty.

W czasie choroby nowotworowej, w wyniku uogólnionej reakcji zapalnej w organizmie dochodzi często do wzrostu tempa przemiany materii, przy jednoczesnym spadku apetytu, zmniejszenia przyjmowania ilości pokarmów i powstawaniu niedoborów żywieniowych.

W tej sytuacji organizm chorego zaczyna radzić sobie z niedoborami w inny sposób – wykorzystuje do produkcji energii łatwiej dostępne składniki, w tym głównie  białko, zmniejszając tym samym jego zapasy w mięśniach. Z tego powodu dieta pacjenta onkologicznego powinna dodatkowo uwzględniać zwiększone ilości zarówno białka, jak i energii. Aktualne doniesienia naukowców wykazały, że regularność w dostarczaniu tych składników w postaci żywienia medycznego, czyli specjalistycznych preparatów odżywczych zawierających niezbędne składniki pokarmowe w odpowiednich proporcjach, wpływa korzystnie na przebieg terapii przeciwnowotworowej.

Spadek liczby powikłań pooperacyjnych

Zakwalifikowanie chorego do operacji często determinowane jest przez jego ogólną kondycję. Nierzadkim problemem, zwłaszcza wśród pacjentów z nowotworami układu pokarmowego, jest niedożywienie, które u niektórych chorych może opóźnić lub uniemożliwić przeprowadzenie zabiegu. Wiele osób cierpi także z powodu pooperacyjnych powikłań, wynikających z niedoboru składników odżywczych. Aktualne wyniki wykazały, że wdrożenie i regularne przyjmowanie żywienia medycznego (Nutridrink Protein) na 14 dni przed operacją, znacznie zmniejszyło liczbę i stopień ciężkości powikłań pooperacyjnych, w porównaniu z osobami w grupie kontrolnej, u których nie stosowano wsparcia żywieniowego. U pacjentów, którzy przed operacją nie przyjmowali dodatkowego żywienia medycznego zaobserwowano większą liczbę powikłań infekcyjnych, w tym głównie zakażeń ran.

Długofalowe efekty wsparcia żywieniowego

W innym badaniu, grupie pacjentów z nowotworami jelita grubego zalecono przyjmować – oprócz standardowej diety – preparat  wysokobiałkowy  dwa razy dziennie przez co najmniej 10 dni przed oraz 14 dni po zabiegu. Wyniki badania wykazały zmniejszenie zakażenia i rozejścia się rany, skrócenie czasu pobytu w szpitalu, oraz istotne obniżenie ryzyka ponownej hospitalizacji. Konsekwencją powyższych wyników jest także jednoczesne obniżenie całościowych kosztów leczenia pacjentów chorych na raka jelita grubego podczas hospitalizacji i aż sześć miesięcy po operacji. Korzyści z zastosowania wsparcia żywieniowego specjalistycznym preparatem odżywczym odniosło łącznie około 90 proc. pacjentów.

Czas wzmocnienia organizmu w praktyce

Pierwsze rezultaty stosowania wsparcia żywieniowego widoczne są po odpowiednim, najczęściej kilkunastodniowym okresie.  Lekarze przypominają, że leczenie onkologiczne powinno być traktowane całościowo i długofalowo. – 14-dniowy okres jest tym, po którym można zauważyć pierwsze efekty stosowania wsparcia żywieniowego. Dla zachowania osiągniętych wyników wskazane jest jednak kontynuowanie żywienia w całym okresie trwania terapii oraz stosowanie się do wszystkich innych zaleceń lekarskich. Co ważne, okołooperacyjne wsparcie żywieniowe powinno być rutynowo stosowane nie tylko u niedożywionych pacjentów, ale także u tych bez klinicznych objawów niedożywienia. U nich na takiej samej zasadzie zapewnienie organizmowi odpowiednich składników odżywczych może przełożyć się na zmniejszenie liczby powikłań, poprawę rokowania i skrócenie pobytu w szpitalu – mówi dr Paweł Kabata, specjalista chirurgii onkologicznej.

Wpływ regularnego stosowania wsparcia żywieniowego obserwują sami pacjenci i ich opiekunowie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here