Rozporządzenie o zasadach funkcjonowania uczelni medycznych

360

Przywrócenie standardowych zasad funkcjonowania uczelni medycznych przewiduje rozporządzenie, które ukazało się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W razie zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń. Chodzi o rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Celem projektowanego rozporządzenia jest uchylenie rozporządzenia ministra zdrowia z 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

„Rekomenduje się uchylenie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – czytamy w ocenie skutków regulacji na stronach RCL. Ma to skutkować, jak wskazano, w szczególności „przywróceniem standardowych zasad funkcjonowania uczelni medycznych”.

Dodano, że w razie zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni medycznych, w tym m.in. przez kształcenie w trybie hybrydowym, a w skrajnym przypadku również przez powrót do kształcenia zdalnego.

Przypomniano, że na podstawie uchylanego rozporządzenia utrzymano m.in. ograniczenie udziału studentów i doktorantów w zajęciach organizowanych przez uczelnie na ich terenie, wprowadzone uprzednio w 2020 r. Ponadto w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni medycznych zostały uruchomione szczególne rozwiązania prawne przewidziane ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Regulacje zawarte m.in. w art. 51b ustawy mają na celu łagodzenie trudności organizacyjnych wynikających z wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu m.in. uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, „co korzystnie przekłada się na sytuację osób w nich zatrudnionych i kształcących się”.

W ocenie autorów regulacji ze względu na istotne oddziaływanie tych rozwiązań na funkcjonowanie polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki „nie powinny one być utrzymywane permanentnie, w warunkach tego niewymagających”.

Podkreślono, że obecna sytuacja epidemiczna, w tym zniesienie lub złagodzenie większości obostrzeń wprowadzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID 19, przemawiają za uchyleniem omówionych wyżej rozwiązań prawnych. (PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here