Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP) – konferencja 19 maja w Katowicach

877

Istotą wprowadzenia ROP było ograniczanie powstawania odpadów opakowaniowych jak i zwiększanie ich przetwarzania w tym recyklingu.  Aby to osiągnąć kluczowa jest implementacja szeregu mechanizmów oddziałujących synergicznie na różnych interesariuszy. Wprowadzane na rynek opakowania muszą nadawać się do odzysku lub powstać bezpośrednio lub pośrednio w tym procesie lub z niego wynikać. Wykorzystanie produktów z recyklingu pozwoli na zmniejszenie konsumpcji zasobów pierwotnych co stanowi podstawę idei GOZ i wszelkich innych narzędzi z nią powiązanych.

Konferencja Polskiej Izby Ekologii „ Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta”, która odbędzie się 19 maja 2022 r. w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach ( ul. Uniwersytecka 13 ) ma na celu przekazanie uczestnikom potrzebnej wiedzy i doświadczeń w zakresie: prawnych, technologicznych, operacyjnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania nowego systemu, w tym także systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie odpadów opakowaniowych.

Skierowana jest do: podmiotów gospodarczych, przedstawicieli jednostek samorządowych i przedstawicieli samorządów mieszkańców, przedstawicieli instytucji związanych z gospodarką odpadami, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób zainteresowanych podnoszeniem wiedzy i świadomości w zakresie gospodarki odpadami, świata nauki oraz mediów.

Wszystkie informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie: www.pie.pl/konferencje/rop/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here