Rozwój sektora biotechnologii i nanotechnologii ważny dla naszej gospodarki

714

Dane GUS dotyczące biotechnologii i nanotechnologii należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia rozwoju tych dziedzin nauki, ale też całej polskiej gospodarki – wskazała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w komentarzu do danych opublikowanych przez GUS.

„W ostatnich latach – w związku z rozwojem technologii, a także postępami w odkrywaniu tajników genetyki – znaczenie biotechnologii istotnie wzrosło, w szczególności dla rozwoju medycyny, przemysłu farmaceutycznego i chemicznego, rolnictwa oraz ochrony środowiska” – zaznaczyła Emilewicz.

Główny Urząd Statystyczny podał, że nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność biotechnologiczną w 2018 r. wyniosły 1.223,7 mln zł i zwiększyły w skali roku o 48,2 proc. Wzrosła też liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność w tej dziedzinie – w ubiegłym roku było ich 208, czyli o 10,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Eksperci resortu rozwoju zwrócili uwagę, że pozytywne tendencje widać również w liczbie podmiotów prowadzących działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii. Według GUS w 2018 r. było ich 258, czyli o 6,2 proc. więcej niż w poprzednim roku.

Wzrost, jak zaznaczyło MR, widać też w sektorze nanotechnologii. Działalność z tego zakresu prowadziło w 2018 r. 100 przedsiębiorstw, tj. o 13,6 proc. więcej niż przed rokiem. Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność nanotechnologiczną wyniosły 274,3 mln zł i w porównaniu do roku poprzedniego były wyższe o 0,8 proc. Z kolei działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie nanotechnologii prowadziło 150 podmiotów – o 2,7 proc. więcej niż przed rokiem. Nakłady wewnętrzne poniesione na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosły 242,1 mln zł i były o 16 proc. wyższe niż w roku poprzednim – podał GUS.

Eksperci resortu rozwoju zaznaczyli, że opublikowane w piątek dane GUS dotyczące rozwoju sektora biotechnologii w Polsce, „to kolejny dowód o rosnącym potencjale innowacyjnym naszej gospodarki”.

„Zarówno biotechnologia, jak i nanotechnologia są istotnymi czynnikami rozwoju innowacyjności” – podkreśliła Emilewicz. Zwróciła uwagę, że wyniki badań i nowe osiągnięcia w tych obszarach mają ogromny potencjał komercyjnego zastosowania. W związku z tym „wyniki GUS należy ocenić pozytywnie nie tylko z punktu widzenia rozwoju tych dziedzin nauki, ale również polskiej gospodarki jako całości” – oceniła. (PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here