Rusza rekrutacja na studia w zakresie Oceny Technologii Medycznych

1134

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest jedyną uczelnią w kraju, która będzie kształciła studentów w zakresie oceny technologii medycznych (HTA, Health Technology Assessment). Program  kształcenia obejmuje nauczanie przemienne na uczelni oraz u pracodawcy. Ruszyła właśnie rekrutacja na bezpłatne studia magisterskie dotyczące Oceny Technologii Medycznych. Jak informuje uczelnia, 2-letnie studia DUO-OTM – Ocena Technologii Medycznych, prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym WUM, skierowane są do absolwentów takich kierunków jak zdrowie publiczne, prawo, ekonomia, statystyka, farmacja lub innych studiów medycznych.

Ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment, HTA) polega na ewaluacji cech i efektów technologii medycznych opartej na przeglądzie systematycznym, odnoszącej się do wszystkich ich efektów: zarówno tych bezpośrednich i zamierzonych, jak i pośrednich bądź niezamierzonych. Celem tej oceny jest dostarczanie informacji do podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących wykorzystania i finansowania technologii medycznych. Ocena technologii medycznych jest prowadzona przez grupy interdyscyplinarne, przy użyciu określonych narzędzi analitycznych bazujących na zróżnicowanym zestawie metod analitycznych.

„WUM jest jedyną uczelnią medyczną, która będzie posiadała w swojej ofercie program kształcący studentów w zakresie Oceny Technologii Medycznych (HTA, Health Technology Assessment) zakładający nauczanie przemienne na uczelni i u pracodawcy (w ramach praktyk i staży)” – – mówi kierownik projektu prof. Tomasz Hermanowski z Zakładu Prawa Farmaceutycznego i Farmakoekonomiki WUM. „Dzięki temu przyszli studenci oprócz wiedzy teoretycznej będą mogli nabyć umiejętności praktyczne poprzez wykonywanie konkretnych zadań w miejscu pracy. Nowy kierunek odpowiada na rosnące potrzeby instytucji państwowych i prywatnych związane z zarządzaniem systemem opieki zdrowotnej” – dodaje.

Jak informuje uczelnia, zainteresowani kandydaci powinni cechować się zdolnością myślenia analitycznego i podstawową umiejętnością posługiwania się narzędziami statystycznymi osiągniętymi w dotychczasowym toku kształcenia. Przydatna będzie również znajomość podstawowych pojęć stosowanych w publikacjach opisujących wyniki badań klinicznych. Konieczna jest także znajomość zasad działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, np. na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Zainteresowani kandydaci mogą rejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym WUM, znajdującym się pod adresem https://rekrutacja.wum.edu.pl. Więcej informacji o studiach znaleźć można na stronie: www.duo-otm.wum.edu.pl

Egzamin pisemny w formie testu predyspozycji analitycznych odbędzie się 26 sierpnia 2019 r. , a egzamin ustny zostanie przeprowadzony pomiędzy 2 a 6 września 2019 r.

Nauka w Polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here