Ruszają zgłoszenia do konkursu na Innowacje w Polityce 2020

1850

Tysiąc obywateli Europy po raz czwarty oceni przedsięwzięcia z obszaru polityk publicznych, które wpływają na rozwój demokracji. Innowacyjne projekty mogą być nominowane przez obywateli i zgłaszane przez polityków online do 15 czerwca 2020 r. W corocznym konkursie organizowanym przez Instytut Innowacji Politycznych z siedzibą w Wiedniu biorą udział projekty z całej Europy. W tym roku do konkursu wprowadzono nowe kategorie w zakresie cyfryzacji, rozwoju obszarów wiejskich i edukacji.

Zwycięzcy są wybierani przez jury składające się z tysiąca Europejczyków z 47 krajów akredytowanych przy Radzie Europy.  Do jury można się zgłaszać do 31 lipca 2020.

Wystarczy wypełnić wniosek na stronie www.innovationipolitics.eu. Spośród chętnych zostanie wybrane losowo 1000 osób.  Do października 2020 roku obywatelskie Jury oceni wszystkie zgłoszone projekty i wybierze 90 finalistów (10 projektów z 9 kategorii) oraz po jednym zwycięskim projekcie w każdej z nich.

Przedstawicielstwa i biura Instytutu  znajdują się już w 15 krajach Europy, w tym roku dołączyli nowi partnerzy: Royal Society of Arts (RSA) w Wielkiej Brytanii oraz  Seesame na Słowacji. W Polsce sekretariat konkursu prowadzi Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka.

Wszyscy finaliści zostaną zaproszeni 3 grudnia 2020 r do Berlina, aby zaprezentować  swoje projekty. W międzynarodowej konferencji pod patronatem Prezydenta Miasta wezmą udział samorządowcy, politycy, przedstawiciele  biznesu, organizacji pozarządowych, uczelni  i mediów z całej Europy. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone podczas wieczoru galowego z udziałem ponad 500 gości.

Nagrody dla Innowacji w Polityce (Innovation in Politics Awards), będą wręczane w tym roku po raz czwarty. Konkurs się rozszerza dzięki większej liczbie uczestników, nowym kategoriom i nowym przedstawicielom w kolejnych krajach. Inicjatywa ma służyć popularyzacji najciekawszych i najbardziej efektywnych przedsięwzięć, które rozwiązują konkretne problemy społeczności – miast, regionów, państw. Jej celem jest także stworzeniem sieci kontaktów między politykami z różnych krajów, których wspólną cechą jest nowoczesne, wykraczające poza schematy podejście do polityki i chęć modernizacji systemu tradycyjnych partii i aktywności publicznej.

Ogólnoeuropejskie Nagrody dla Innowacji w Polityce zostały ustanowione trzy lata temu przez Instytut Innowacji w Polityce (Innovation in Politics Institute) w Wiedniu. Edward Strasser, założyciel i dyrektor generalny Instytutu, powiedział: „Ponieważ obywatele w całej Europie martwią się o stan demokracji i to, co należy zrobić, aby zapewnić jej przetrwanie, nagrody za innowacyjność w polityce pomagają na dwa sposoby. Po pierwsze, znajdują projekty polityczne, które faktycznie działają, a tym samym mogą służyć jako najlepsze praktyki dla innych. Po drugie, obywatele mogą przyczynić się do poprawy sytuacji politycznej, stając się jurorami i ustawiając nowe wzory do naśladowania w polityce”.

Trzy nowe kategorie dla demokratycznych innowacji

 W 2020 r. w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby kategorie konkursu zostały przeprojektowane. Wprowadzono trzy nowe kategorie innowacyjnych inicjatyw politycznych – cyfryzacja, rozwój obszarów wiejskich i edukacja.  Można  również zgłaszać projekty w dotychczas istniejących kategoriach: demokracja, prawa człowieka, społeczność lokalna, ekologia, gospodarka i jakość życia.

Sekretariat Konkursu w Polsce w 2020 roku poprowadzi Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka. Od 2009 roku Fundacja prowadzi działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kształtowania postaw społecznych, poszanowania praw człowieka oraz wspierania dialogu między różnymi środowiskami i narodami. http://www.geremek.pl

Więcej informacji:

Kontakt:  Julia Kozak, Country Representative Poland, tel. 694 669 773, mail: jk@innovationinpolitics.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here