Rządowe wsparcie dla branży meblarskiej

1568

Pomoc dla dużych firm w utrzymaniu zatrudnienia, uelastycznienie czasu pracy, rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku, przedłużenie bankowych kredytów obrotowych i podniesienie limitu  pomocy de minimis z pułapu  200 tys. do 800 tys. euro – to niektóre z rozwiązań antykryzysowych, z których będą mogli korzystać polscy producenci mebli. Minister Jadwiga Emilewicz rozmawiała dziś o sytuacji firm meblarskich z przedstawicielami tej branży.

– Będę starała się codziennie przedstawiać przedsiębiorcom ścieżki, z których będą mogli skorzystać w ramach Tarczy Antykryzysowej. Trzymamy cały czas rękę na pulsie. Tarcza Antykryzysowa, nad którą dziś pracuje  parlament, to na pewno nie jest nasze ostatnie słowo w zakresie środków, które będziemy podejmować w najbliższym czasie dla stabilizowania sytuacji poszczególnych branż – zaznacza minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Sektor meblarski odpowiada za około 1,2 proc. wartości dodanej w gospodarce. Jako gałąź produkcji jest liderem polskiego eksportu. W 2019 r. branża meblarska zanotowała wzrost zatrudnienia i wysoki poziomom nakładów inwestycyjnych. Epidemia koronawirusa to wyzwanie dla całego sektora meblarskiego w Polsce. Przedstawiciele branży w rozmowie z minister Emilewicz zwracali uwagę m.in. na brak popytu oraz zatory płatnicze.

Jednym z głównych celów przygotowanej przez rząd Tarczy Antykryzysowej jest utrzymanie płynności finansowej firm. Jak zapewnia szefowa resortu rozwoju zaproponowane rozwiązania antykryzysowe mają szansę realnie wesprzeć płynność firm meblarskich w tym newralgicznym czasie.

Wybrane rozwiązania dla firm meblarskich:

Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, z uwzględnieniem danych finansowych  na koniec 2019;   Gwarancje de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego;       Dopłaty Banku Gospodarstwa Krajowego do odsetek;     Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu PFR. Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł;   Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE;          Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;.            Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – dopiero od 1 lipca 2020 r.     Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców;    Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek;      Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja.

Co to jest tarcza antykryzysowa?

Celem rządu w obliczu pandemii koronawirusa jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego naszych obywateli i firm. Koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone pomiędzy sektor przedsiębiorstw, pracowników, system finansowy i sektor publiczny w sposób solidarny i adekwatny do możliwości, z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego w Polsce.

Osiągnięciu tego celu służyć ma właśnie tarcza antykryzysowa. Szacowana całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10 proc. PKB. (MR)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here