Sekretne proroctwa w Biblii

2202

Dla milionów ludzi na świecie Biblia to nie tylko opowieść o Bogu, ale również skarbnica zaszyfrowanych treści i przepowiedni. Z jej kart można się dowiedzieć o przełomowych wydarzeniach, które dopiero nastąpią lub już zaistniały na przestrzeni dziejów. Według badaczy świętej księgi wszystko co się wydarzyło i wydarzy na świecie zostało zapisane w Biblii przed trzema tysiącami lat. Wiedzę tę zaszyfrowano w taki sposób, by złamanie kodu stało się możliwe dopiero wtedy, gdy człowiek będzie dysponował zaawansowaną techniką.  

Od zarania dziejów ludzie szukają kodów ukrytych w Biblii, ale dopiero współczesna technologia i programy komputerowe pozwalają na odczytywanie sekretnych przekazów.  Nie brakuje oczywiście sceptyków, którzy doszukują się manipulacji w odkrywaniu zaszyfrowanych nazwisk i wydarzeń w Biblii.  Przypominają też, że nie zachował się żaden pierwotny rękopis Starego Testamentu, który redagowano przez kilka wieków. Skrybowie przepisujący Torę popełniali błędy i poszczególne egzemplarze nieco różnią się od siebie. Pominięcie nawet jednej litery w przepisywanym tekście mogło spowodować, że kod Biblii przestał działać.

To jednak nie zniechęciło badaczy do poszukiwań. W świętych tekstach rozszyfrowywali wiele znaczeń. Odkryli ostrzeżenia przed Hitlerem, zapowiedzi zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę, wybuchu wojny z Irakiem, plagi terroryzmu. Wskazali też, że słowo „Kennedy” krzyżuje się z „Dallas”, „Clinton” z „prezydent”; „Saddam Husajn” ze „scud” (nazwa pocisków). Odnaleźli w Biblii nazwisko Osamy bin Ladena w sąsiedztwie słów „miasto” „wieża” i „ogień”. Z „Nowym Jorkiem” skrzyżowana była data 2001, z „terroryzmem” – „wojna” i „atomowa zagłada”.  Takich odkryć są setki.

– Dzięki dzisiejszej technologii i statystyce możemy odróżnić dane przypadkowe od tych zamierzonych – tłumaczy Timothy Smith,  ekspert i badacz unikatowych manuskryptów i tekstów biblijnych. – To samo robią łamacze kodów, pracujący dla wywiadów. Do analizy Biblii użyto wzoru matematycznego, który może poddać jej treść niezliczonej liczbie kodów.  

Długoletnia fascynacja kodami pozwoliła mu odkryć w Biblii, coś czego się nigdy nie spodziewał. Wszystko zaczęło się od przypadkowego odkrycia w Księdze Rodzaju, we fragmencie o Lei, żonie proroka Jakuba, z którym miała 6 synów i córkę.  – Czuję osobista więź z tą historią, ponieważ sam mam 6 synów i córkę – wyjaśnia. – Podobnie jak mój ojciec, dlatego te teksty stały się dla mnie szczególnie ważne. Nazwano mnie na cześć świętego Tymoteusza, a w hebrajskim przekazie w Biblii, między każdą literą tego imienia było dokładnie 16 znaków. Byłem zaskoczony odkrytym kodem i zastanawiałem się, czy jest to był przypadek, czy tajemnica, którą od wieków próbują odkryć inni badacze.

Timothy Smith odszyfrował w Biblii informacje dotyczące dokładnej lokalizacji świątyni Salomona i tajemnej komnaty pod źródłem Gichon, gdzie może do tej pory znajdować się Arka Przymierza. Co ciekawe, według historycznych podań świątynia Salomona stała na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie, gdzie nie ma żadnego źródła.  Jedyne źródło wody pitnej jest w innym miejscu, w sąsiedztwie którego od lat prowadzone są badania archeologiczne.  

Poszukiwania ruin świątyni  doprowadziły Tima do tego miejsca, ale jest  ono niedostępne dla badaczy. Strzeżone jest przez lożę masońską. Świątynia Salomona  jest jednym z najświętszych miejsc dla Masonów, którzy mają głęboki związek ze Starym Testamentem. Według Biblii król Salomon wzniósł świątynię, która na tamte czasy, była szczytem świetności. Pod fundamentami wybudował skarbiec. To była tajna komnata, w której król miał ukryć Arkę Przymierza.

Jej zawartość i lokalizacja stanowią jedną z najstarszych tajemnic świata. Według podań kiedy Izraelczycy szli z Arką przez pustynię strzelała językami ognia zabijając skorpiony i węże.   Można ją uznać za broń masowego rażenia. „Nieczysta” osoba, która  jej dotknęła była natychmiast zgładzona. Niektórzy twierdzą, że Arka Przymierz została zniszczona kiedy Babilończycy zburzyli pierwszą świątynię. Według innych historyków znajduje się pod ziemią i czeka na odkrycie. Ludzie poszukują jej od wieków zarówno w dobrych, jak i złych celach.

Timothy Smith uważa, że w Arce Przymierza przechowywane są zwoje Tory, które Bóg przekazał Mojżeszowi na Górze Synaj. Tak wynika z jego analizy świętej księgi. Skarb, którego ludzkość poszukuje od tysiącleci może być ukryty w tajemnej komnacie pod źródłem Gichon. – Być może Masoni wiedzą coś więcej i mają informację na temat lokalizacji Arki Przymierza – spekuluje badacz kodu Boga, ale tego przynajmniej na razie się nie dowiemy. Ich tradycje i rytuały skupiają się wokół świątyni Salomona, dlatego mogliby pomóc w jej odnalezieniu, czas pokaże czy tak się stanie.  

Badacze nie ustają w poszukiwaniach Arki Przymierza, jak również tajemnic skrywanych od wieków w Biblii. Kody zaszyfrowane w starożytnych rękopisach, przekazują więcej informacji niż myślimy, zapewnia Timothy Smith. Mogłyby nas ostrzegać co do zdarzeń, które mogą spotkać nasze pokolenia. Wśród najgroźniejszych odkrytych przez badacza jest zagłada atomowa i zniszczenie Korei. To jest na razie jedyna wiadomość odnosząca się do przyszłości, ale wszyscy wiedzą, że to jest bardzo prawdopodobny scenariusz. To przerażające, że w Biblii odkryty został kod, który zawiera taką  przepowiednię.  Wiele treści nawiązujących do wydarzeń, już miało miejsce, dlatego warto nad tymi proroctwami poważnie się zastanowić.

Jolanta Czudak

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here