Sekrety wody inspirują uczonych do badań

1112

Nie jest tajemnicą, że woda reaguje na czynniki zewnętrzne i zapamiętuje informacje. Oddziałują na nią nie tylko emocje i uczucia, ale także słowa, muzyka, gesty i symbole. Przekazuje bodźce  do innych biosystemów za pomocą wibracji elektromagnetycznych. Efekty badań naukowych wskazują, że teza o „pamięci wody” staje się coraz mniej kontrowersyjna. Potwierdzają to liczne dowody naukowe, wzbogacone osiągnięciami biologii molekularnej.

Japoński naukowiec, zajmujący się badaniem struktur wody, autor kilkunastu bestsellerowych książek, dr Masaru Emoto, badając kryształy zamrożonej wody, odkrył, że zmieniają one kształt i strukturę w zależności od czynników zewnętrznych, których działaniu są poddane. Do badania wykorzystano wodę pobraną ze źródła w Lourdes we Francji. W przypadku, gdy eksperymentator wypowiedział słowa takie jak: „Love and Thanks” czy poddał wodę działaniu częstotliwości kompozycji muzycznej B. Smetany The Moldau, kryształy przybierały kształt uporządkowany, harmonijny, przypominający gwiazdkę śniegu. Woda poddana częstotliwościom muzyki heavy-metal czy brzmienia słowa „Devil” powodowało, że kryształy nie tworzyły harmonijnej struktury.

Wyniki eksperymentu zostały opisane w recenzowanym czasopiśmie wraz z dokumentacją fotograficzną. Badania dr. Masaru Emoto sugerują, że woda może magazynować uczucia i stany świadomości, które można postrzegać jako rodzaj energii. Wiele osób może zadać pytania, w jaki sposób dźwięki lub myśli mogą wpływać na wodę? Fotografie wykonane przez Emoto pokazują, że mogą. W zrozumieniu tego może pomóc współczesna teoria superstrun, oceniana jako najbardziej obiecująca teoria fizyki kwantowej. Warto również zapoznać się z teorią ingenezy polskiego uczonego prof. Tadeusza Tellera.

Ingeneza – pierwotna informacja zakodowana w atomach

We Wszechświecie działa pierwotna informacja – ingeneza – kodowana we wszystkich atomach. Jej treść stanowi mądrość praw i imperatyw zharmonizowanego rozwoju, od strun i atomów po Wszechświat.

Prof. Tadeusz Teller tłumaczy, że atomy są stworzone z superstrun, jako najważniejszy, wielofunkcyjny sprzęt (hardware) o nieprzekraczalnej  miniaturyzacji i prędkości działania oraz doskonałości oprogramowania ingenezą (software).  Atomy są pierwotnymi nasionami i długowiecznymi organizmami.  W ich wnętrzu nieustannie pulsuje ich „serce” -mechanika kwantowa. Zachodzą też procesy fizyczne, takie jak wymiana z otoczeniem materii i energii (elektrony i fotony) oraz  ingenezy  (informacji), również  w skali Wszechświata.  Ingeneza, kodowana i działająca w atomach nukleotydów DNA, kieruje ich interakcją w procesie budowy różnych organizmów białkowych. Każdy atom DNA ma inną, specyficzną informację genetyczną, zakodowaną innym układem „melodii” drgań -„alfabetu” superstrun – w jednakowych atomach węgla, tlenu, wodoru, azotu i fosforu.  Podobnie, w jednakowych atomach tlenu są kodowane różne programy niepowtarzalnych kształtów śnieżynek.

Odkrycie ingenezy oraz dotąd nieznanych funkcji jakie pełnią atomy, wynika z obserwacji i matematycznej analizy zjawisk fizycznych, zachodzących w trakcie tworzenia krystalicznej struktury płatków śniegu oraz narodzin, rozwoju i funkcjonowania organizmów białkowych.  Dowody wskazują, że na początku była informacja, kodowana melodią drgań elektromagnetycznych fal obiegających układy superstrun w kwarkach atomów i w leptonach. 

Struktura wody

Woda zdaniem coraz większego grona badaczy nie jest cieczą jednolitą, lecz mieszaniną wielu elementów. Badacze uważają, że pojęcie “struktura wody” dotyczy rozkładu atomów cząsteczki wody oraz rozłożenia cząsteczek wody w przestrzeni. Woda składa się cząsteczek, tworzących przeróżne wzory, zwane przez wielu klastrami. Owa struktura charakteryzuje się, zdaniem niektórych badaczy, zmiennością w zależności od okoliczności wokół. Struktura wody po zamrożeniu zmienia swój charakter.

Na przestrzeni dziesiątek lat przeprowadzono eksperymenty, które wykazały, że kryształki wody po jej zamarznięciu mogą ułożyć się w piękne i równe formy, jak i dość chaotyczny kształt. Z pierwszym przypadkiem mamy do czynienia, gdy woda pochłania z otoczenia pozytywne bodźce, a w drugim negatywne.

Dr Oleg Mosin, rosyjski naukowiec, biochemik, uważa, że cechy struktury fizycznej cząsteczki wody i krótkotrwałych wiązań wodorowych wynika z oddziaływania elektromagnetycznego oraz oddziaływań donor-akceptor pomiędzy sąsiadującymi atomami wodoru i tlenu. W molekułach wody umożliwiają tworzenie się nanostruktur – klastrów o ogólnym wzorze (H2O)n, gdzie n = 3-27 i więcej. Są one wrażliwe na oddziaływania elektromagnetyczne i pole akustyczne, zdolne do odbierania, przechowywania i przekazywania informacji dotyczących ostatnich czynników na nie wpływających. Istnienie struktur wody w postaci klastrów przewidywano teoretycznie, a potwierdzono za pomocą nowoczesnych metod badawczych: spektroskopii protonowego rezonansu magnetycznego, spektroskopii w podczerwieni, dyfrakcji promieni rentgenowskich i neutronów na kryształach wody. Badania nie pozostawiają wątpliwości, że możemy mówić o „strukturze wody”.

Tożsamość struktur pamięci wody i pamięci mózgu

Otrzymane dotychczas dane pozwoliły określić takie cechy pamięci wodnej jako zdolność do różnicowania zawartości wpływającej informacji, zwiększający się wraz ze wzrostem czasu oddziaływania stopień zapamiętywania oraz stopniowe wytracanie zapamiętanych informacji. Stworzono analogię pomiędzy cechami pamięci wody i cechami pamięci mózgu, dzięki czemu wyciągnięto wniosek o tożsamości ich natury – obie mają charakter pola.

Fizycznym nośnikiem pamięci mózgu są konfiguracje spinu pomiędzy czterowartościowymi atomami tlenu w cząsteczkach wody, które zawierają neurony. Tożsamość struktur pamięci wody i pamięci mózgu pozwala wyjaśnić mechanizmy powstawania pamięci mózgowej, czynniki warunkujące pamięć krótkotrwałą i długotrwałą oraz przyczyny jej powstawania, jak również naturę świadomości i złożone mechanizmy jej powstawania, rozwoju i degradacji. Dowiedziono tego w oparciu o eksperymentalne badania dotyczące pamięci wody.

Tajemnice wody są odkrywane sukcesywnie przez uczonych wraz z rozwojem innowacyjnych metod badawczych, ale jej sekrety będziemy poznawać jeszcze przez wiele lat.

Źródła: www.ingeneza.com  www.harmonyh2o.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here