ŻĄDANIA SEKTORA GASTRONOMICZNEGO UZUPEŁNIAJĄCE PETYCJĘ

1083

Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej działając w imieniu swoich członków tj. podmiotów prawnych z sektora gastronomii, zwraca się ponownie z żądaniem natychmiastowego wprowadzenia zmian przepisów prawa dotyczących podmiotów świadczących usługi gastronomiczne i cateringowe. W związku z brakiem reakcji na PETYCJĘ z 21 października 2020 r. oraz pojawieniem się merytorycznych Propozycji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w zakresie wsparcia firm w czasie COVID 2.0, tzw. „Tarczy 100 Miliardów dla pracy” Sztab uzupełnia wcześniejsze żądania.

ŻĄDANIA SEKTORA:

 Żądamy merytorycznego Planu dla Gastronomii Polskiej na najbliższe 6 miesięcy!! Reaktywne i zupełnie nieprzewidywalne działania rządu powodują, że biznes gastronomiczny stał się całkowicie niezarządzalny. Jesteśmy gotowi jako Sztab Kryzysowy do aktywnego uczestniczenia w przygotowaniu takiego Planu, opartego o standardowy reżim sanitarny wpisany w strategię DDM (dystans, dezynfekcja, maseczki).

Żądamy zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne wszystkich przedsiębiorców oraz pracowników na okres 6 miesięcy, jako wsparcie dla prawie 76.000 przedsiębiorców zatrudniających ponad milion pracowników. Milion miejsc pracy = 3 miliony członków polskich rodzin. Sztab Kryzysowy nie jest w opozycji do rządu. Jesteśmy merytorycznym gronem przedsiębiorców gotowych do rozmów i mediacji w celu ochrony miejsc pracy i rodzinnych biznesów gastronomicznych. Wprowadzenie stałej i jednolitej stawki 8 proc. VAT na wszystkie produkty (żywność i napoje) i usługi gastronomiczne od dnia 01.11.2020 r. Propozycja szerzej opisana w naszych Petycjach i w Kampanii ZPP.

Stworzenie „Funduszu Wsparcia Gastronomii” na wzór Funduszu dla Kultury Na wzór : Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca. Na podstawie: art. 65 ust. 29 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Cel merytoryczny: Celowa pomoc tym przedsiębiorcom, którzy nie otrzymali innego wsparcia.

Wprowadzenie „Tarczy Antykryzysowej dla Gastronomii Polskiej” na wzór tarczy antykryzysowej dla Turystyki. Na wzór Ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym:

a) stworzenie Funduszu Gwarancyjnego dla Gastronomii Polskiej w ramach Tarczy, dla wierzycieli czynszów najmu w szczególności prywatnych właścicieli nieruchomości,

b) uruchomienie programu redukcji czynszów najmu przez jednostki budżetowe w Polsce o 90 proc. i programu pomocowego refundacji czynszów najmu komercyjnych w tym samym zakresie w terminie od 01.11.2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

c) umorzenie obowiązku spłat dotychczasowych dotacji z PFR

d) wprowadzenie „bonu gastronomicznego” na wzór „bonu turystycznego”.

e) dla przedsiębiorców z branż objętych rygorami wykraczającymi poza standard DDM (dystans, dezynfekcja, maseczki) – kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, udzielany w wysokości do 10 proc. obrotu za rok 2019, gwarantowany przez Polski Fundusz Rozwoju. Instrument powinien być w 100 proc. zwrotny (z uwzględnieniem preferencyjnego oprocentowania kredytu). Dostęp do instrumentu nie powinien być objęty żadnymi dodatkowymi wymogami, tzn. możliwość skorzystania z niego powinni mieć wszyscy przedsiębiorcy z wspomnianych branż, niezależnie od zatrudnienia, bieżących obrotów etc.

f) dla wszystkich przedsiębiorców, których obroty za miesiące wrzesień i październik spadły w ujęciu rok do roku o ponad 25 proc. – proponujemy dwa instrumenty:

– udzielaną przez PFR subwencję do wysokości 10 proc. obrotu za rok 2019, stanowiącą instrument analogiczny do obowiązującego programu „tarcz finansowych”, tj. częściowo zwrotny. Proponujemy, by możliwe było umorzenie 75 proc. udzielonej kwoty, pod warunkiem zachowania co najmniej 80% miejsc pracy ze stanu na dzień udzielenia wsparcia.

– długoterminowe (10-letnie i 15-letnie) kredyty gwarantowane przez PFR – udzielane w wysokości do 10proc. obrotu z roku 2019, zwrotne w 100 proc., z preferencyjnym oprocentowaniem.

Cel merytoryczny: Pomoc Pracodawcom w utrzymaniu miejsc pracy i odszkodowań za lockdown w drodze Ustawy.

Wyznaczenie w trybie pilnym przedstawicieli rządu RP do wspólnego opracowania razem z ekspertami branży gastronomicznej standardów bezpieczeństwa higienicznego „Bezpieczna Restauracja w czasie epidemii” dla poszczególnych typów lokali gastronomicznych.

W mocy pozostają ŻĄDANIA zawarte w PETYCJI:

1. Merytoryczne uzasadnienie ograniczenia przez Rząd RP swobody prowadzenia działalności gospodarczej całej branży gastronomicznej bez wyjątków, przez zamykanie lokali o godz. 21.00.

Uwolnienie w trybie natychmiastowym godzin otwarcia wybranych typów lokali gastronomicznych na zasadach przedstawionych w Petycji.

Priorytetowe w chwili obecnej jest uspokojenie nastrojów społecznych i uniknięcie spontanicznych demonstracji regionalnych i centralnych, na czym nam zależy, a rządowi zależeć powinno.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here