Setna umowa zawarta z samorządami

2184

Do końca 2020 r. gmina Łochów w województwie mazowieckim uporządkuje swoją gospodarkę wodno-ściekową dzięki blisko 5,5 mln zł unijnego wsparcia. Pieniądze przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie będzie kosztowało w sumie ponad 10,6 mln zł.

Źródłem dotacji dla projektu będzie działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla której Narodowy Fundusz – na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska – jest instytucją wdrażającą. Poza unijnym dofinansowaniem, Łochów otrzyma ze środków NFOŚiGW pożyczkę w wysokości około 2 mln zł, a resztę gmina zapewni z własnego budżetu.

Umowę dotyczącą projektu pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów” podpisali 19 stycznia 2018 r.: Kazimierz Kujda, prezes zarządu NFOŚiGW oraz Robert M. Gołaszewski, burmistrz Łochowa i Maria Komuda, skarbnik Gminy Łochów.

Jest to setna już umowa, którą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera z jednostką samorządu terytorialnego na inwestycję wodno-kanalizacyjną w obecnej perspektywie finansowej.

Łochowski projekt przewiduje wykonanie zadań na terenie Łochowa, Łopianki, Lasek, Budzisk i Ostrówka. Zakres prac obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej (9,54 km) i sieci wodociągowej (0,89 km), zakup i instalację zintegrowanego inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan (w tym systemy GIS, SCADA i modele hydrauliczne sieci) oraz budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody Ostrówek. Lokalna inwestycja umożliwi między innymi podłączenie 490 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej.

Źródło NFOŚiGW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here