Siedmiu laureatów i pięć wyróżnionych firm – PATENTY LIDERÓW INNOWACYJNOŚCI rozdane

2457

Woda jest jedynym zasobem naturalnym, którego nie da się niczym zastąpić. Trzeba ją skutecznie chronić, żeby świat mógł przetrwać.  Pomagają w tym  nowoczesne  rozwiązania i technologie, które łączą naturę ze sztuką inżynierską.  Za wdrażanie takich rozwiązań i dobrych praktyk laureaci ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego w ramach Festiwalu Wody, otrzymali „Patenty Liderów Innowacyjności”.  Wręczenie nagród nastąpiło podczas uroczystej gali 26 września, w czasie trwania Międzynarodowych Targów Branży Komunalnej oraz Building Industry Solutions w PTAK  WARSAW EXPO w Nadarzynie.  

Wszystkie nagrody w tym konkursie były równorzędne, ponieważ intencją organizatorów – Redakcji Liderów Innowacyjności oraz Agencji CITY, jest promowanie nagrodzonych rozwiązań, aby znalazły jak najszersze zastosowanie w praktyce. Służą również popularyzowaniu efektywnej współpracy przedsiębiorców ze środowiskiem naukowym. Patronem medialnym uroczystej gali wręczenia nagród laureatom „Patentów Liderów Innowacyjności”  był Dziennik Gazeta Prawna.

Lista 7 laureatów konkursu Patenty Liderów Innowacyjności  za nowatorskie rozwiązania i technologie w zakresie oszczędnego i bezpiecznego gospodarowania wodą.

Przykładem harmonijnego łączenia świata nauki z biznesem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie”.

Nagroda dla mgr inż.  Anety  Mierzwy  za inspirację i zaangażowanie w utworzenie wspólnie ze środowiskiem naukowym, spójnego i zintegrowanego systemu do zarządzania infrastrukturą techniczną w przedsiębiorstwie, skutkującą znaczącym ograniczeniem strat wody na przepływie w sieciach.  

Partnerami Wodociągów Płockich w tym przedsięwzięciu były dwie uczelnie Politechnika Lubelska i Politechnika Warszawska.

Koordynowany przez  prof. dr hab. inż. Dariusza Kowalskiego  z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej  zespół naukowo-badawczy otrzymał nagrodę za opracowanie uniwersalnej metody wyznaczania lokalizacji punktów monitoringu sieci wodociągowej, niezależnie od jej typu, wielkości, rodzaju oraz stopnia złożoności. Na tę metodę składa się kilka zintegrowanych ze sobą projektów, dotyczących sposobu: wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru jakości, ciśnienia i natężenia wody przesyłanej w sieciach wodociągowych.

Zespół naukowo-badawczy koordynowany przez prof. dr hab. inż. Mariana Kwietniewskiego  –  szefa Zakładu  Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z Politechniki Warszawskiej nagrodzony został za Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji (ZSZIT) złożony z 10 modułów,  które tworzą całościową metodykę wdrażania systemu i stanowią wzorzec użytkowy do wykorzystania w innych przedsiębiorstwach średniej wielkości.  

Kolejni laureaci to:  

dr inż. Tomasz Jurczak z Katedry Ekologii Stosowanej, Uniwersytetu Łódzkiego – za konstrukcję  ekohydrologicznego systemu hybrydowego dla retencjonowania i oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z obszarów utwardzonych miasta oraz dla redukcji fali powodziowej.

Mgr inż. Mieczysław Kostyra (na zdjęciu), prezes Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji –  za zintegrowany system sterowania procesami technologicznymi, wprowadzenie 6 standardów ISO oraz marki DomoVita, jako gwarancji doskonałej jakości wody do picia prosto z kranu. Wszystkie procesy w firmie zebrane są w jednej elektronicznej bazie danych.  Pod tym względem otwocka spółka jest prekursorem takiego rozwiązania wśród przedsiębiorstw branżowych. Nagroda jest potwierdzeniem wielu sukcesów OPWiK. Prezes jest tegorocznym laureatem nagród Managera Roku i najlepszej inwestycji roku w branży wod-kan.  

Zespół firmy BMsonic z Łomianek  – za  inteligentny system Stebatec Transit Time  do zintegrowanego sterowania przepływem wód deszczowych i ścieków.  Urządzenie mierzy przepływ z bardzo wysoką dokładnością w szerokim zakresie pomiarowym i nie generuje strat hydraulicznych.  

Mgr inż. Józef Karda (nz.)dla wynalazcy i konstruktor z firmy DrenKar, który ma na swoim koncie wiele innowacyjnych rozwiązań, – za nowatorską konstrukcję włazu kanałowego nastawnego na zapadniętych studzienkach zlokalizowanych w pasach drogi. Obrotowa konstrukcja pokrywy umożliwia jej podniesienie i wyrównywanie z  powierzchnią drogi.  

Dr inż. Jan Gutkowski (nz),właściciel Firmy Gutkowski  – za nowatorskie i opatentowane rozwiązania technologiczne wdrożone w wielu obiektach stacji uzdatniania wody, których istotą jest zmniejszenie energochłonności procesu i zwiększenie skuteczności uzdatniania wody.  

Lista wyróżnionych  w konkursie „Patenty Liderów Innowacyjności”  

Firma  ALTER S.A. – za wielogazowy miernik GasHunter II do pomiaru gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu. W zależności od konfiguracji i użytych sensorów urządzenie może mierzyć od jednego do czterech różnych gazów w przestrzeni zagrożonej wybuchem. Jest gwarancją bezpieczeństwa pracowników i obiektów.  

Firma Arcadis Polska  – za kompleksowe usługi  doradczo-inżynierskie w zakresie zarządzania i  gospodarowania zasobami wodnymi.  

Hiszpańska firma Contazara S.A. – za inteligentne urządzenia do zdalnego odczytu wodomierzy i oprogramowanie do zarządzania gospodarką wodną.

Firma Kingspan sp. z o.o z Rokietnicy – za innowacyjne technologie w zakresie przechowywania i ochrony wody i energii

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Gliwicach – za zintegrowany  system nadzoru sieci i obiektów PWiK pod kątem ograniczenia awaryjności i strat wody.

Utworzenie systemu wpłynęło na ograniczenie strat wody o pół miliarda m3 rocznie, znacząco zmniejszyło ilość awarii i skróciło czas reakcji w sytuacjach kryzysowych.

Wszystkim laureatom Redakcja Liderów Innowacyjności i Agencja CITY bardzo serdecznie gratuluje i dziękuje za ich niezwykłą kreatywność, której efektem są opracowane nowatorskie rozwiązania, służące poprawie jakości i ograniczaniu strat wody, najcenniejszego zasobu, który odpowiada za życia na Ziemi.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here