Skuteczne odwołanie od decyzji MEiN

93

W wyniku odwołania od wcześniejszej decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki Politechnika Opolska ma cztery dyscypliny naukowe z najwyższą kategorią A. Według pierwszych wyników ewaluacji, przedstawionych w lipcu 2022 r., wszystkie dziesięć dyscyplin naukowych na Politechnice Opolskiej osiągnęło wynik oznaczający uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, a także do prowadzenia kształcenia w szkole doktorskiej. Dwie dyscypliny osiągnęły najwyższą kategorię A, pozostałe kategorię B+ potwierdzającą wysoką jakość naukową uczelni.

W przypadku dwóch dyscyplin: inżynierii mechanicznej oraz nauki o zarządzaniu i jakości, które otrzymały ocenę B+, władze uczelni podjęły decyzję o skierowaniu wniosku o nadanie wyższej kategorii.

„Uzyskane w ocenie ewaluacyjnej kategorie naukowe B+ potwierdzały wysoką jakość działalności naukowej prowadzonej w dyscyplinach, uznaliśmy jednak, iż osiągnięcia naszych pracowników powinny zostać ocenione wyżej. We wtorek otrzymaliśmy informację, że obie dyscypliny, tj. inżynieria mechaniczna oraz nauki o zarządzaniu i jakości otrzymały kategorię A. To oznacza, że aż cztery na dziesięć dyscyplin naukowych naszej uczelni posiada najwyższą notę. To także dowód na to, że wprowadzona na uczelni polityka naukowa i systemy projakościowe przyniosły oczekiwany skutek” – powiedział prorektor Politechniki Opolskiej prof. Grzegorz Królczyk.

Dyscypliny naukowe na Politechnice Opolskiej poddane ocenie to: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; ekonomia i finanse; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria lądowa i transport; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o zdrowiu. Przed odwołaniem ekonomia i finanse oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uzyskały kategorię A, która jest najwyższą oceną ustalaną przy uwzględnieniu zestawów wartości referencyjnych przez Komisję Ewaluacji Nauki.

Nauka w Polsce, Marek Szczepanik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here