Spotkania Smart Lab IoT w medycynie

836

Do pierwszego warsztatu Smart Lab w obszarze IoT w medycynie doszło 4 listopada. Drugie z zaplanowanych czterech spotkań SL, prowadzonych w formule zdalnej, odbędzie się już 18 listopada br. Zebrane podczas warsztatów opinie i wnioski posłużą opracowaniu ekspertyzy Business Technology Roadmap. Dokument, opracowany przez interdyscyplinarny zespół ekspertów, wskaże m.in. nisze dla rozwoju technologii skupionych wokół IoT w medycynie w naszym kraju. Znajdą się w nim również rekomendacje odnośnie ewentualnych aktualizacji/ modyfikacji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, tak by oddawały one jak najlepiej trendy oraz plany rozwojowe przedsiębiorstw.

Podczas pierwszych warsztatów uczestnicy SL, reprezentujący przedsiębiorstwa, świat nauki oraz instytucje otoczenia biznesu i administrację, analizowali silne i słabe strony obszaru IoT w medycynie oraz podjęli próbę zdefiniowania trendów biznesowych, technologicznych i regulacyjnych w tym obszarze. Jako istotne szanse dla rozwiązań z obszaru IoT w medycynie uczestnicy SL wskazali m.in. na otwartość Polaków co do adopcji innowacji, natomiast jako jedną z głównych barier kwestie częstego braku możliwości testowych oraz docelowych wdrożeń opracowanych rozwiązań na szeroką skalę.  

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (poddziałanie 2.4.2 POIR). Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej na stronie smart.gov.pl.

Projekt na zlecenie PARP wspiera firma PwC. Jeśli są Państwo zainteresowani tym projektem lub chcą uzyskać o nim więcej informacji, zapraszamy do kontaktu pod adresem pl_kontakt@pwc.com, w tytule maila wpisując „Smart Lab: IoT w medycynie”. (DJ)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here