Spotkania uczonych z przemysłem

1293

Efekty prac badawczo-rozwojowych i praktyczne osiągnięcia uczonych z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej wykorzystywane są przez partnerów przemysłowych i biznesowych. Kooperacja z przemysłem staje się coraz korzystniejsza dla obu stron. Stanowi solidne zaplecze do budowania niezwykle kreatywnych zespołów projektowych, opracowujących wspólnie innowacyjne rozwiązania produktowe i procesowe, które mają zapewnić zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej od kilku lat organizuje „Spotkania z Przemysłem”, które pozwalają na transfer wiedzy pomiędzy partnerami i dalszy rozwój technologii opracowanych przez naukowców. W działania te aktywnie angażuje się również Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Ostatnie „Spotkania z przemysłem” umożliwiające nawiązanie i zacieśnienie współpracy między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami odbyło się 8 marca.

Zespoły projektowe z kilku zakładów i katedr Wydziału Chemicznego przedstawiły partnerom przemysłowym wyniki prac badawczych o charakterze aplikacyjnym i wdrożeniowym. Zaprezentowano m.in. praktyczne osiągnięcia Katedry Chemii i Polimerów, Laboratorium Procesów Technologicznych, Zakładu Materiałów Wysokoenergetycznych, Katedry Technologii Chemicznej, a także Zakładów: Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych oraz Mikrobioanalityki. Szczegółowe informacje dotyczące dokonań i potencjału wszystkich zakładów i laboratoriów Wydziału Chemicznego opisane są w podręczniku „Spotkania z Przemysłem 2018”, wydanym specjalnie z tej okazji.

– Dzieląc się wiedzą z naszymi partnerami przemysłowymi i zachęcamy ich do podejmowania wspólnych inicjatyw o charakterze naukowo-biznesowym – podkreślał prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. –Chcemy przekazać przedsiębiorcom rozwiązania i wynalazki proponowane przez naukowców, ale także zdobyć informacje o aktualnych potrzebach badawczo-rozwojowych firm, które w perspektywie mogą prowadzić do komercjalizacji i wdrożenia nowoczesnych technologii w polskich firmach. Możemy wspólnie realizować aplikacyjne projekty badawcze oraz wdrażać przełomowe rozwiązania do praktyki gospodarczej.

Taka strategia jest spójna z deklaracjami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, w tym w szczególności z polityką rozwoju kraju, wsparciem przedsiębiorczości, partnerstwem publiczno-prywatnym, reindustrializacji gospodarki oraz wykorzystaniu do tych celów środków z funduszy europejskich.

Kierunki rozwoju współpracy zaprezentowali też przedstawiciele przemysłu m.in. PKN Orlen S.A., BASF Polska, Topsil Global, Ceramika Paradyż oraz Synthos S.A.

„Spotkania z Przemysłem” objęte są patronatem honorowym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Politechnikę Warszawską.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here