Spotkanie z nowymi inwestorami w ŁSSE

1188

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna stwarza możliwości współpracy młodych firm technologicznych z inwestorami. Wśród inwestorów dominują handlowcy z branż: spożywczej, meblarskiej, chemicznej. Natomiast startupy w większości zapewniają wsparcie w procesie optymalizacji i cyfryzacji firm, oferując w ten sposób kolejny krok ku wzmocnieniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Premier Jarosław Gowin spotkał się z nowymi inwestorami w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W tej grupie jest 26 inwestorów i 19 startupów, których drogi połączyły się w jednym miejscu.

Co z takiej współpracy wynika? Na przykład system do przewidywania awarii w fabrykach, pomiaru i predykcji zanieczyszczeń wraz z doborem roślin filtrujących powietrze, czy wykorzystanie technologii śledzenia wzroku w działaniach marketingowych. Startupy nowe rozwiązania projektują przy wsparciu finansowym i merytorycznym Łódzkiej Strefy, a następnie testują i weryfikują swoje założenia biznesowe u inwestorów, np. P&G, Indigo Nails, Ericsson, Grupa Pietrucha, PwC, Siemens i wiele innych.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest katalizatorem rozwoju inwestycyjnego firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw  oraz  dużych inwestorów. To  kolejny krok ku wzmocnieniu konkurencyjności polskiej gospodarki – wsparcie w procesie optymalizacji i cyfryzacji firm, szczególnie we współpracy z młodymi technologicznymi przedsiębiorcami. Technologie muszą być odpowiedzią na bieżące potrzeby gospodarki, jej realne problemy czy wyzwania.  Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna to jednak nie tylko nowoczesne inwestycje, ale także tysiące miejsc pracy. To bardzo budujące,  że do ekosystemu Łódzkiej Strefy Ekonomicznej przystąpią kolejne firmy – wicepremier Jarosław Gowin.

Specjalne strefy ekonomiczne w coraz większym stopniu angażują się we wspieranie młodych, innowacyjnych firm. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i prowadzony przez nią program akceleracyjny Startup Spark 2.O, dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Inteligentny Rozwój, są tego najlepszym przykładem. Udział w programie akceleracyjnym to dla młodych firm szansa na nawiązanie współpracy z korporacjami, rozwinięcie modelu biznesowego czy pozyskanie inwestorów. Jestem przekonany, że zakwalifikowanie do programu będzie punktem zwrotnym w rozwoju kolejnych 19 start-upów – mówił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Do Łódzkiej Strefy oficjalnie dołączyło 26 inwestorów, którzy zamierzają zainwestować blisko 1,3 miliarda złotych oraz stworzyć i utrzymać ponad 2 tysiące miejsc pracy. Dołączyły do Łódzkiej Strefy zarówno firmy MŚP jak i duże, polskie i zagraniczne, produkcyjne i usługowe. To pokazuje, że zbudowaliśmy szeroki wachlarz programów wspierających inwestorów. Łódzka strefa dziś to zachęty inwestycyjne w postaci pomocy publicznej, baza terenów inwestycyjnych, nowoczesny park przemysłowy, dofinansowanie szkoleń, a także wsparcie startupów i tworzenie mostów między nimi a inwestorami. Współpraca ze startupami owocuje wdrażaniem w fabrykach naszych inwestorów technologii pozwalających na optymalizację kosztów, zużycia energii, przewidywania awarii, zwiększenie bezpieczeństwa – mówi Marek Michalik, prezes Łódzkiej SSE. 

Wśród przywitanych w strefie inwestorów dominują firmy polskie i z sektora MŚP. Stanowią ponad 60 procent wszystkich inwestycji. Choć jest też kilka dużych zagranicznych firm, jak Indorama Ventures Recycling Poland, czyli indyjski producent płatków poliestrowych z materiałów PET, chemiczna grupa S54 z Luksemburga, francuski Roldrob – europejski potentat na rynku przetwórstwa drobiu, czy amerykański WAW 11, który w Warszawie buduje na kilku hektarach nowoczesne Data Center.

„Stages” pod takim hasłem w Łódzkiej Strefie powitaliśmy inwestorów i startupy. Stages czyli etapy. Firmy, które do nas dołączyły są na różnych etapach rozwoju i działają na różnych płaszczyznach, ale łączy je Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i możliwości jakie stwarza im do współpracy. Od kilku lat łączymy startupy i ich pomysły na innowacje z doświadczeniem inwestorów. Z tego połączenia powstają realne nowe technologie, które budują rozwój Przemysłu 4.0 w Polsce – mówi Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes Łódzkiej SSE.

Duże firmy chętnie wchodzą we współpracę ze startupami. Kreatywność młodych zaawansowanych technologicznie firm, ich łatwość w dostosowywaniu się do potrzeb rynku i klienta w połączeniu z wiedzą doświadczonych przedstawicieli biznesu owocuje nowymi na rynku technologiami idealnymi dla przemysłu i nowoczesnego biznesu. Ich potencjały łączy Łódzka Strefa, która inicjuje współpracę między nimi w akceleratorach dla startupów. Aktualnie prowadzi trzy, Startup Spark, S5 – Akcelerator Technologii 5G i Re-Source, gdzie pozyskuje startupy z zagranicy i sprowadza je do Polski. Do startupów z Łódzkiej Strefy popłynęło już ponad 30 mln zł, a to nie koniec. Dzięki tak szerokiemu wsparciu startupy mogą z poczuciem bezpieczeństwa pracować nad innowacjami razem z i dla globalnych marek, takich jak P&G.

Jesteśmy partnerem Startup Spark od początku tej inicjatywy, czyli od 2017 roku. Dzięki współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną spotkaliśmy w tym czasie wiele młodych firm technologicznych i wspólnie z nimi zastanawialiśmy się nad wykorzystaniem tworzonych przez nie innowacji w działalności firmy. Jako firma o światowym zasięgu oferujemy startupom nasze międzynarodowe doświadczenie, znajomość potrzeb konsumentów oraz pełne zaplecze biznesowe. Atutem naszych partnerów jest niekonwencjonalne podejście do realizowania oczekiwań konsumentów i rozwiązywania zadań biznesowych oraz doskonała znajomość innowacji technologicznych. Mamy więc okazję, by wzajemnie się uzupełniając tworzyć rozwiązania, na które czeka nie kto inny, ale nasz szef, czyli odbiorca naszych produktów – komentuje Małgorzata Mejer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej P&G w Europie Centralnej.

Współpraca między dojrzałym biznesem, a startupami kończy się stworzeniem innowacji świetnie sprawdzającej się na rynku. To pozwala startupom na dalszy rozwój ich produktów i poszerzenie kręgu firm zainteresowanych ich innowacjami. Dzięki bliskiej współpracy z Procter&Gamble, do naszej platformy do badań neuromarketingowych, realeye.io, udało się dodać w pełni rozwinięty moduł ankiet który znakomicie uzupełnia proces przeprowadzania badań o deklaratywne odpowiedzi panelistów. Sam moduł od samego początku odpowiadał bezpośrednio na potrzeby Odbiorcy Technologii. Rozwijany był wraz z Polskim i Brazylijskim P&G i pomimo zaangażowania czterech stron (nie należy zapominać że wszystko koordynowane było przez fantastyczny zespół Spark z ŁSSE) cały proces przechodził zaskakująco gładko a w RealEye możemy pochwalić się dodatkowymi funkcjami platformy – Adam Cellary, dyrektor zarządzający spółką RealEye

Vacupredict analizuje w czasie rzeczywistym parametry powietrza w układach pneumatycznych. Urządzenie zbiera dane dotyczące procesu produkcji, a przede wszystkim przepływ i ciśnienie w poszczególnych obwodach instalacji pneumatycznej. Autorskie algorytmy AI pozwalają zaobserwować nawet najdrobniejsze odchylenia od zadanych tolerancji parametrów pracy. Dzięki temu system jest w stanie przewidzieć z odpowiednim wyprzedzeniem ryzyko wystąpienia awarii czy oszacować moment zużycia podzespołów –  Łukasz Gębala z firmy Dentec.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here