Stały pomiar ciśnienia ochroni przez cichym zabójcą

311

Choroby układu krążenia stanowią jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych we współczesnym świecie. Nie oszczędzają nawet najmłodszych. Profilaktyka i regularne badanie ciśnienia krwi może ten niekorzystny trend odwrócić. W nieinwazyjnej i skutecznej diagnostyce pomocny będzie nowatorski system pomiarowy Touchwave, opracowany przez MediSenonic SA.  Potwierdzają to badania kliniczne koordynowane przez płk prof. dr. hab. n. med. Pawła Krzesińskiego, kierownika Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Na rynku jest szeroka gama prostych w obsłudze ciśnieniomierzy, czym różni się od nich rozwiązanie opracowane przez firmę MediSenonic? 

Rozwiązanie nad którym pracuje firma MediSensonic stanowi całkowicie nową kategorię urządzeń do pomiaru ciśnienia w porównaniu do aparatów istniejących na rynku. Dostępne powszechnie ciśnieniomierze służą użytkownikom i personelowi medycznemu do pomiaru incydentalnego. System Touchwave  pełnić będzie inną rolę. Jest przeznaczony do ciągłego oraz nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia bez konieczności używania mankietu pompowanego. Docelowym urządzeniem będzie opaska zakładana na nadgarstek z opcjonalnym czujnikiem na ramieniu, w pełni niwelująca dyskomfort spowodowany zaciskaniem się mankietu ciśnieniomierza, stosowanego w większości obecnych rozwiązań.

Inteligentne ciśnieniomierze z aplikacją do  kontroli ciśnienia krwi i przesyłania danych na telefon komórkowym wykorzystują mniej zaawansowane rozwiązania od systemu pomiarowego Touchwave?

W elektronicznych i cyfrowych ciśnieniomierzach stosowane są różne rozwiązania, ale żadne z nich nie jest tak rewolucyjne jak system Touchwave.  Wprowadzono w nim dwie nowatorskie technologie z wykorzystaniem sygnałów fotopletyzmograficznych (PPG) oraz sygnałów mikrofalowych, których nie używano  dotychczas w takich zastosowaniach. Są to metody nieinwazyjnego pomiaru, a w zasadzie rejestracji krzywej tętna obwodowego,  czyli przepływu krwi na obwodzie. Zapewniają nie tylko wysoką jakość i dokładność pomiaru, ale są całkowicie bezpieczne  i  wygodne w użytkowaniu dla pacjenta. Osiągnięciu założeń wynikających z  projektu, wymaga jeszcze kontynuowania badań, które mają na celu poznanie natury rejestrowanych sygnałów,  tak aby wiarygodnie odtworzyć z nich wartości ciśnienia tętniczego Na  tym nam najbardziej zależy.

Badania kliniczne były prowadzone właśnie pod tym kątem w Wojskowym Instytucie Medycznym?

Tak. Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy posiada unikatowe doświadczenie w obszarze pomiarów nieinwazyjnych oraz współpracy z producentami wyrobów medycznych. W pierwszym badaniu klinicznym czujniki pomiarowe systemu Touchwave były rozmieszczone w różnych okolicach ciała badanego ochotnika. Badanie to miało na celu akwizycję, czyli rejestrację sygnałów z różnych części ciała za pomocą wykonanych sensorów PPG oraz mikrofalowych, żeby oszacować na ich podstawie z dużą dokładnością ciśnienie tętnicze. Czujniki mikrofalowe są dopplerowskimi sensorami, które reagują na zmianę prędkości przepływu krwi w tkankach. Za pomocą anteny dopasowanej do tkanki ludzkiej, czujnik zbiera w sposób ciągły informację o tętnie człowieka. Ta innowacyjna i nieinwazyjna metoda gwarantuje pełne bezpieczeństwo osobie badanej. W przebiegu fotopletyzmograficznym (PPG) z kolei, biooptyczny sygnał odzwierciedla propagację krwi w naczyniu w rytm pulsacji tętniczych. Główną składową tego sygnału jest właśnie obwodowa fala tętna będąca wynikiem przyrostu ilości krwi tętniczej wewnątrz naczyń tętniczych wskutek skurczu serca. Można go pozyskać nieinwazyjnie za pomocą optoelektronicznego czujnika zawierającego fotoemiter (diodę LED) oraz fotodetektor. Przebieg fali tętna można otrzymać przez rejestrację wiązki światła przechodzącej lub odbitej od warstwy tkanek. Przeprowadziliśmy takie badania w naszej Klinice i już zakończyliśmy tę fazę.

Panie profesorze, co wynika z tych badań?

Prowadzone badania potwierdziły, że czujniki rejestrują skutecznie sygnały biologiczne pochodzące z organizmu, związane z układem krążenia. To było dla nas bardzo ważne. Po założeniu czujników dokonywano kalibracji systemu, po czym startował zasadniczy pomiar trwający godzinę, podczas którego prowadzono szereg testów prowokujących u osoby poddawanej badaniu wzrost oraz obniżenia ciśnienia. Dokonywano tego m.in. przez kontrolowane oddychanie, chłodzenie ręki pacjenta zimnym okładem i ściskanie dłonią siłomierza. Po godzinie zatrzymywano pomiar oraz zgrywano dane do późniejszych szczegółowych analiz. Wstępne obserwacje wskazują, że te rejestrowane parametry zmieniają się wraz ze zmianą wartości ciśnienia. Efekty działania zestawu  sprzętu pomiarowego firmy MediSensonic  porównujemy teraz z wynikami prowadzonych jednocześnie rejestracji urządzeniem referencyjnym, które szczegółowo ocenia profil hemodynamiczny, w tym ciśnienie tętnicze. Wszystko wskazuje na uzyskanie z tych zapisanych sygnałów informacji, które do tej pory mierzyliśmy wyłącznie za pomocą  mankietu i bardziej zaawansowanych stacjonarnych urządzeń. 

Kiedy zakończy  się cały proces badań klinicznych?

Po zakończeniu analizy wyników wykonanego badania będziemy mogli przystąpić do planowania i wykonania kolejnego etapu. Wstępnie przewidziane jest to w ciągu najbliższych kilku tygodni. W czwartym kwartale tego roku chcielibyśmy bowiem rozpocząć badania już z prototypem. Będzie to urządzenie zbliżone do rozwiązania docelowego, w formie zegarka.  Prace technologiczne nad tym urządzeniem, są już mocno zaawansowane. Etap badań, który my wykonaliśmy, służy przede wszystkim do opracowania modeli algorytmów matematycznych, które będą w sposób wiarygodny odwzorowywać ciśnienie tętnicze, na podstawie pomiarów wykonanych tą nową metodą. Odpowiednie algorytmy zostaną zaprogramowane już w powstającym  urządzeniu i wtedy będziemy mogli przejść do fazy badań docelowych. Pomiar ciśnienia na nadgarstku za pomocą specjalnych czujników i sensorów, ma odwzorowywać to, co się dzieje w całym układzie sercowo-naczyniowym. Prace technologiczne idą w tym kierunku, żeby cała elektronika, cały ten system pomiarowy Touchwave zmieścił się w formie zegarka.  Nowatorskie technologie, pomiar ciągły, rejestracja sygnałów oraz ich archiwizacja w przestrzeni wirtualnej, to niezwykle istotne zalety tego rozwiązania.

Technologia staje się sojusznikiem dla pacjentów w procesie diagnostycznym?

Postęp w tej dziedzinie jest ogromny, a rozwiązanie firmy MediSensonic jest najlepszym tego przykładem. Naszym celem w medycynie jest pozyskiwanie jak najwięcej danych o pacjencie i szukanie w nich informacji, które wiążą się z chorobą. Zwłaszcza w jej wczesnym stadium, ale też takich, które określają rokowania pacjenta i  zagrożenia  powikłaniami w przyszłości. W przypadku nadciśnienia jest to szczególnie ważne, ponieważ jest to choroba, którą nazywa się cichym zabójcą.

Jakie znaczenie ma ciągły pomiar ciśnienia?

Śledzenie zmian ciśnienia krwi pozwala użytkownikowi i jego lekarzowi przewidzieć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Dokonywanie pomiaru incydentalnego jest obarczone wieloma ograniczeniami, dlatego nie jest  do końca miarodajne. Czym innym oczywiście jest sprawdzenie ciśnienia przez lekarza, a czym innym samodzielna kontrola. Im urządzenie jest bardziej komfortowe dla użytkownika, tym te pomiary są bez wątpienia skuteczniejsze.  Niezawodny ciśnieniomierz jest ważnym narzędziem kontroli zdrowia zwłaszcza dla osób z nadciśnieniem oraz dla każdego, kto chce sprawdzić czy leczenie przynosi oczekiwane rezultaty. Bardzo ważne jest monitorowanie ciśnienia tętniczego, ponieważ choroba może nie dawać żadnych dolegliwości, mimo wysokich wartości ciśnienia. W konsekwencji powoduje uszkodzenie narządów istotnych dla organizmu, takich jak serce, nerki i mózg. Dysponując jedynie prostymi metodami, rejestrującymi ciśnienie tętnicze incydentalnie, możemy przeoczyć już zaawansowany, ale jeszcze bezobjawowy okres tej choroby.

Często osoby, które mają nadciśnienie w ogóle o tym nie wiedzą. Nowatorska technologia daje nadzieję na poprawę diagnostyki w tym zakresie?

Nadciśnienie jest chorobą, która dotyka nie tylko osoby starsze, ale ludzi młodych, aktywnych zawodowo, które nie mają w zwyczaju mierzenia sobie regularnie ciśnienia. Niejednokrotnie rozpoznanie nadciśnienia jest stawiane w okolicznościach, gdy trafiają one do szpitala w stanie zagrożenia życia. W szczególnie niekorzystnych scenariuszach z powikłaniami, takimi jak zawał serca albo udar mózgu. Pacjenci, którzy mają nadciśnienie rozpoznane i leczone, również nie osiągają celów terapii, bo zaniedbują regularne mierzenie ciśnienia.  Dlatego korzystanie z takich urządzeń jak Touchwave, daje nadzieję na zmianę tej niekorzystnej sytuacji. System pomiarowy będzie dokładnie pacjentów oceniać i dawać informacje na temat efektów wprowadzonego leczenia, a dodatkowo jeszcze komunikować się w sposób zdalny z platformą telemedyczną, co w mojej ocenie, pozwoli znacząco poprawić efekty terapii i losy naszych pacjentów.

Rozmawiała Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here