Startuje 49 Olimpiada Wiedzy Technicznej

639

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT po raz 49 zaprasza uczniów szkół średnich do szlachetnej rywalizacji w dziedzinach wiedzy nauk ścisłych i techniki. OWT to olimpiada  przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych, rozgrywana w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest rozgrywana na podstawie (Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r.  z późn. zmianami) w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Zgodnie z tym rozporządzeniem, OWT jest rozgrywana w trybie zawodów trzystopniowych.

Zawody szkolne (I stopnia) polegają na rozwiązaniu na platformie internetowej zestawu testów i zadań przygotowanych przez Komitet Główny OWT. Zawartość merytoryczna zestawu testów i zadań dotyczy historii techniki, zagadnień statyki konstrukcji, kinematyki ruchu bryły sztywnej, termodynamiki, praw fizyki dla cieczy oraz budowy materii, rozwiązywania prostych obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami pasywnymi i aktywnymi, obliczania parametrów elektrycznych podstawowych elementów i układów elektronicznych oraz przekształcania sygnałów, a także analizy i syntezy prostych systemów cyfrowych. Podstawę teoretyczną stanowi fizyka stosowana oraz matematyka. Przy opracowaniu zadań na pierwszy plan wysuwa się umiejętność logicznego myślenia. Uczeń zainteresowany udziałem w Olimpiadzie, musi zdobyć wiadomości wykraczające poza program szkolny.

Najlepsi uczestnicy po uzyskaniu określonej regulaminem liczby punktów zostają laureatami lub finalistami Olimpiady i otrzymują prawo ubiegania się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na określone kierunki zgodne z uchwałami Senatów wyższych uczelni technicznych oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego. Wykaz zawodów, w których te uprawnienia obowiązują publikuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zawody  I stopnia (szkolne) XLIX OWT odbędą się  14 listopada 2022 r.

Zapraszamy uczniów do udziału w Olimpiadzie!

Szczegółowe informacje na stronie: https://owt.enot.pl/

https://owt.enot.pl/owt-aktualnosci/xlix-olimpiada-wiedzy-technicznej-terminy-i-pozostale-informacje?department=owt

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here