Statuetki Lidera Bezpieczeństwa Państwa wręczone podczas MSPO

857

Od pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa, Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych nagradza nowatorskie, rozwiązania zgłaszane przez producentów i ośrodki badawczo-rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa narodowego. W IX edycji po raz pierwszy uczestniczyły też startupy i koła naukowe uczelni technicznych.  Tegoroczni laureaci uhonorowani zostali statuetkami Lidera Bezpieczeństwa Państwa na uroczystej gali 8 września, podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Miejsce i czas wręczenia nagród nie był dziełem  przypadku, bowiem Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, tematycznie związany jest z prezentacją i przeglądem najnowszych osiągnięć techniki i technologii stosowanych w nowoczesnych siłach zbrojnych na całym świecie.  – Promocja nowatorskich rozwiązań projektowych, nowych i efektywnych technik, bezpiecznych i zaawansowanych technologicznie materiałów stosowanych w nagrodzonych produktach  w obszarze bezpieczeństwa państwa doskonale wpisuje się w ideę międzynarodowej imprezy – zaznaczył Jan Andrzej Ligus, prezes Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych podczas uroczystej gali z udziałem patronów honorowych konkursu – przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także wysokiej rangi reprezentantów Sił Zbrojnych i służb mundurowych, licznie przybyłych przedsiębiorców, naukowców i wystawców. – Na takich salonach wystawienniczych pomysłodawcy innowacyjnych produktów mają szansę na prezentacje swoich rozwiązań, które stanowią znaczący wkład w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz innych służb mundurowych. Nierzadko pojedyncze wyroby lub podsystemy nagradzane w konkursie,  stają się częścią łańcuchów dostaw dla największych krajowych i międzynarodowych projektów. Dlatego też motto naszego konkursu brzmi „Bezpieczeństwo narodowe to nasza wspólna odpowiedzialność.  Mam nadzieję, że za rok spotkamy się tu znowu podczas X, jubileuszowej edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa.

Powszechnie wiadomo, że polski przemysł obronny stanowi bezpośrednie zaplecze techniczne wojska i istotną składową potencjału obronnego państwa. Uwarunkowania bezpieczeństwa Polski oraz doświadczenia minionych i współczesnych konfliktów z użyciem Sił Zbrojonych  wskazują że zasadnicze uzbrojenie i sprzęt wojskowy powinny w głównej mierze pochodzić z krajowej produkcji, podsumował prezes.

Ze względu specyfikę przedstawionych do konkursu LBP produktów Kapituła pod przewodnictwem gen. bryg. dr n.med. Andrzeja Wiśniewskiego, przyznała laureatom wyróżnienia w dwóch kategoriach: innowacyjna firma oraz innowacyjny produkt.   W Kategorii innowacyjna firma wyróżnienia zdobyło 8 podmiotów: JANUSZ KANIA AGREGATY PEX-POOL PLUS, spółki: Castelior, Forcepol, Vianat,  Instytut Włókiennictwa – Sieć Badawcza Łukasiewicz,  Wojskowe Zakłady Lotnicze WZL-1, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej – WIML, Zakłady Metalowe DEZAMET.

Kapituła przyznała w tej kategorii dwie nagrody: GRAND PRIX Lider Bezpieczeństwa Państwa 2021 Zakładom Metalowym DEZAMET i nagrodę specjalną konkursu dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, jako innowacyjnej jednostki naukowo badawczej.

– W ocenie Kapituły DEZAMET jest innowacyjną firmą specjalizującą się przede wszystkim w opracowywaniu, produkcji i świadczeniu usług w odniesieniu do amunicji średnio- i wielkokalibrowej – od 40 mm do 155 mm – tłumaczył płk prof. dr hab. Szymon Mitkow, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. –   Produkty firmy charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, stosowanymi materiałami i procedurami zgodnymi z normami jakościowymi. Uzyskane dotychczas wyróżnienia i nagrody są dowodem uznania dla działalności firmy szczególnie w obszarze wzmacniania potencjału obronnego SZ RP.

Przyznając nagrodę specjalną dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej kapituła doceniła unikatowe i nowatorskie podejście WIML do badań w obszarze medycyny lotniczej. – Instytut dysponuje wyjątkową infrastrukturą badawczą, do której należą m.in. komory niskich ciśnień, symulator GYRO-IPT, komora dekompresyjna czy katapulta. Posiada jedną z najnowocześniejszych na świecie wirówek przeciążeniowych, pełniącą również rolę dynamicznego symulatora lotu. Jest unikatowym ośrodkiem, który posiada systemy: oceny predyspozycji do zawodu pilota, zaawansowanej diagnostyki sprawności układu równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej pilotów, badań zaburzeń orientacji przestrzennej, monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami – uzasadniał przyznanie nagrody płk. prof. Szymon Mitkow.  – Dodatkowo działalność WIML doprowadziła do tego, że  jest jedynym ośrodkiem w Europie Środkowo-Wschodniej, który otrzymał certyfikat zgodności treningu lotniczo-lekarskiego ze standardami Sił Powietrznych USA. To wszystko służy zwiększeniu potencjału obronnego w obszarze medycyny lotniczej.

W kategorii innowacyjny produkt wyróżnieniami uhonorowano 21 produktów z 18 firm. Przyznano 3 nagrody GRAND PRIX  Lider Bezpieczeństwa Państwa 2021 i jedną nagrodę specjalną.

Grand Prix za produkt o zastosowaniu wojskowym: Dedykowany System Informatyczny Wsparcia Ruchu Lotniczego SZ RP „Turawa – MATS”  otrzymał Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych .

Grand Prix za produkt o zastosowaniu cywilno- wojskowym –    FLDX : adaptacyjny system detekcji i tłumienia ataków DDoS otrzymał  NASK Państwowy Instytut Badawczy

Grand Prix za produkt o zastosowaniu cywilnym  otrzymała firma TELDAT za System Zarzadzania Kryzysowego JAŚMIN (SZK JAŚMIN)

Nagrodę specjalną przyznano po raz pierwszy dla koła naukowego AGH – Kapituła postanowiła wyróżnić produkt Saker – dron wielozadaniowy do pomocy ludziom, opracowany przez  grupę młodych studentów z Koła Naukowego AGH Drone z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie  – Zdaniem Kapituły dzięki właściwościom nagrodzonego drona możliwa jest ocena sytuacji podczas akcji ratowniczej, która może uchronić ratownika (ratowników) przed nieprzewidywanymi wypadkami  – wyjaśniał płk. prof. Szymon Mitkow – Saker może pracować w warunkach ekstremalnych. Dużym atutem tego produktu jest jego modułowa budowa, która pozwala dostosować go do dowolnego środowiska, w którym może działać np. może być wykorzystany przez straż pożarną, ratowników górskich i medycznych. Ma możliwość przekazywania informacji o parametrach życiowych ratowników i w razie stanu zagrożenia wysyłać odpowiednie komunikaty, w celu na przykład udzielenia im pomocy.

Szczegółowe informacje o wszystkich laureatach 9 edycji ogólnopolskiego konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2021 zamieszczone zostały w okolicznościowym folderze wydanym przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych. Portal www.liderzyinnowacyjnosci.com był patronem medialnym wydarzenia.

Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here