Stowarzyszenie BIM – zintegrowane usługi w transformacji cyfrowej

2089

Transformacja cyfrowa przyspiesza i optymalizuje wszystkie działania w firmach. Łączy inteligentne technologie z istniejącymi modelami i procesami biznesowymi dla osiągania najlepszych efektów. Skuteczność przeprowadzenia takiej transformacji zależy jednak od profesjonalnej wiedzy i kompetencji. Kompleksowymi usługami w tej dziedzinie zajmuje się Stowarzyszenie BIM, które skupia w swoich szeregach ekspertów cyfrowych technologii oraz podmioty tworzące nowe cyfrowe rozwiązania. Prezesem przekształconego przed rokiem stowarzyszenia, którego działalność dostosowana została do współczesnych wymagań rynku, jest Aleksander Szerner.

Sięgnijmy najpierw do historii, zanim podsumujemy pierwszy rok działalności Stowarzyszenia BIM. W jakiej formule działało poprzednio?

Przez kilka lat nasza działalność non-profit koncentrowała się na jednej branży, ponieważ było to „Stowarzyszenie BIM dla polskiego budownictwa”. Metodyka BIM (ang. Building Information  Management) polega na kompleksowym i zintegrowanym systemie  zarządzania informacją o realizowanej inwestycji na każdym jej etapie, począwszy od koncepcji, przez wykonanie i użytkowanie, aż do rozbiórki obiektu.  Odpowiadając na potrzeby współczesnego świata, od tego roku rozszerzyliśmy znacząco zakres naszej działalności, która już przestała być non-profit. Building Information Management przekształciliśmy w Business Information Management, aby wspierać cyfrową transformację firm i wskazywać im drogę do najbardziej optymalnych rozwiązań oraz do efektywnego rozwoju w najbliższej perspektywie.

W jaki sposób się to odbywa?

W Stowarzyszeniu BIM działają firmy oraz eksperci z całego obszaru gospodarki m.in. obszaru budownictwa, prawa, ekonomii, logistyki, przemysłu, technologii informatycznych, oraz zarządzania projektami. W transformacji cyfrowej łączymy ludzi, technologie i biznes. Jesteśmy platformą, która jest zbudowana na sieci powiązań biznesowych, umożliwiających dzielenie się doświadczeniem i wiedzą pomiędzy jej członkami.  Mamy uporządkowaną strukturę oraz ukierunkowane cele rozwoju i działania biznesowe. Powołaliśmy ambasadorów stowarzyszenia i radę doradczą, która nas wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem. Mamy rzecznika prasowego do prowadzenia działań komunikacyjnych oraz koordynatora do zarządzania projektami. Ambasadorami stowarzyszenia są członkowie honorowi o rozpoznawalnej marce osobistej na rynku krajowym i międzynarodowym. Z tak profesjonalną grupą jesteśmy w stanie prezentować cyfrowe rozwiązania poprzez warsztaty, artykuły i publikacje w mediach branżowych oraz społecznościowych.  Stworzyliśmy hub, w którym ludzie mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie cyfrowych rozwiązań, ale także łączyć się biznesowo.

Rok wystarczył, żeby stworzyć taki profesjonalny hub w ramach stowarzyszenia?

Wymagało to sporo wysiłku, ale organizacja miała już swój dorobek działając w poprzedniej strukturze i była rozpoznawalna na rynku. Teraz zostało to rozbudowane i wzmocnione o nowe kompetencje i działania. Od początku roku udało nam się pozyskać wspaniałych ekspertów, którzy mają ogromną wiedzę z dziedziny transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Zyskaliśmy też  ważnych członków wspierających, którzy aktywnie uczestniczą w cyfrowej gospodarce.  Zależało nam, żeby w naszych szeregach znaleźli się specjaliści z różnych obszarów, w tym firmy z branży systemów IT,  przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem produktów technicznych i oprogramowaniem, obsługą prawną, biura projektowe, a także  świadczące usługi cyfrowe. Na swoim pokładzie mamy  także nowoczesną firmę geo-informatyczną oraz grupę technologiczną, która posiada w swoim portfolio kilkanaście spółek m.in. realizuje projekty dotyczące optymalizacji energetycznej i bezpieczeństwa oraz tworzy integralne systemy techniczne dla przemysłu. Stale przybywa nam nowych członków i partnerów. Ostatnio Stowarzyszenie BIM podpisało list intencyjny z GS1 Polska o współpracy w zakresie wspólnych działań przy wdrażaniu cyfrowych technologii i rekomendacji globalnych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych. Aktywnie łączymy kompetencje naszych członków co pozwala nam pełnić rolę partnera biznesowego, odpowiadającego za konsultacje, wdrożenie i realizacje projektów w firmach gotowych na cyfrową transformacje. W tych działaniach dobieramy narzędzia skrojone pod konkretne potrzeby naszych klientów.

Stowarzyszenie realizuje już wspólne projekty z partnerami?

Tak, już wspólnie z naszymi ekspertami i członkami wspierającymi działamy w kilku projektach, a także   konsekwentnie realizujemy strategię zwiększania swojej obecności w roli doradcy w zrozumieniu cyfrowej transformacji u klienta prywatnego i publicznego. Podpisanie listu intencyjnego z GS1 Polska to też jest pierwszy krok do realizacji wspólnych projektów. Współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem BIM a GS1 pozwoli na upowszechnianie digitalizacji oraz metodyki BIM w sektorze cyfrowej gospodarki.

Na czym koncentruje się teraz stowarzyszenie?

Stowarzyszenie BIM jest podmiotem opiniotwórczym, który tworzy rekomendacje doboru optymalnej ścieżki rozwoju organizacji, a także propozycje rozwiązań cyfrowych, jak również bierze czynny udział w cyfrowych przemianach gospodarki. Prowadzimy statutową działalność biznesową na rynku edukacyjnym i konsultingu, w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych członków oraz korzystamy z doświadczenia zewnętrznych ekspertów i podmiotów wspierających stowarzyszenie. Współpracujemy z sektorem uczelni wyższych m.in. Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Zielonogórskim w celu tworzenia i prowadzenia wykładów o metodyce BIM oraz rozwiązaniach cyfrowych, wspierając się wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami członków oraz ekspertów zewnętrznych. Spektrum naszych działań edukacyjnych i biznesowych jest szerokie i ma charakter kompleksowy.

Co to oznacza?

Stowarzyszenie BIM w roli konsultanta jest w stanie od A do Z przeprowadzić cały proces transformacji cyfrowej u partnerów zarówno publicznych jak i prywatnych. W naszym portfolio mamy oprogramowania oraz usługi związane z metodyką BIM. W najbliższym czasie  będziemy realizować projekt Cyfrowego Bliźniaka. Cyfrowy Bliźniak, z angielska zwany Digital Twin, jest wizualnie połączonym z informacjami modelem obiektu, będącym dokładnym jego odzwierciedleniem w warunkach rzeczywistych. Korzystanie z tej cyfrowej technologii ułatwia komunikację pomiędzy partnerami , wymianę danych i raportowanie w rozproszonych zespołach, a także sprawne zarządzanie informacją w całym cyklu życia budowli. Składamy teraz oferty do organizacji zainteresowanych stosowaniem metodyki BIM. Dla tych firm ważne są kompetencje, nasze doświadczenie, ale przede wszystkim integralność tych wszystkich działań. W ramach kompleksowej usługi w działaniach biznesowych jesteśmy w stanie przeprowadzić firmę przez cały proces transformacji cyfrowej. Stowarzyszenie BIM  gwarantuje partnerom publicznym i prywatnym przejście przez tę transformację cyfrową w taki sposób, żeby to przyniosło im wymierne korzyści i żeby zyskali przewagę na konkurencyjnym rynku.

Z Aleksandrem Szernerem rozmawiała Jolanta Czudak

Stowarzyszeniebim@plbim.org

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here