Strategia wodorowa do roku 2030

1232

Rząd powoła pełnomocnika ds. gospodarki wodorowej. Jego zadaniem będzie opracowanie mechanizmów oraz kierunków rozwoju wykorzystania poszczególnych technologii wodorowych, w tym na potrzeby energetyki i transportu – wynika z opublikowanego 24 lipca projektu rozporządzenia w tej sprawie. Rolą pełnomocnika będzie także zintegrowanie prac prowadzonych w resortach klimatu, rozwoju, infrastruktury, nauki i szkolnictwa wyższego nad wykorzystaniem wodoru w gospodarce.

„Pełnomocnik nada odpowiedni impet dla przygotowania krajowej perspektywy wykorzystania wodoru jako nośnika energii o ogromnym potencjale rozwojowym” – podkreślono w uzasadnieniu.  Projekt stanowi, że nowy pełnomocnik będzie opracowywał m.in. kierunki rozwoju wykorzystania poszczególnych technologii wodorowych oraz inicjował działania, które promują wykorzystanie takiego nośnika energii. Będzie również proponował w tej sprawie rozwiązania legislacyjne.

Z projektu wynika ponadto, że obsługę techniczną, organizacyjną itd. będzie zapewniała pełnomocnikowi kancelaria premiera. Obsługę merytoryczną z kolei ma zapewnić międzyresortowy zespół utworzony przez premiera.

Na początku lipca minister klimatu Michał Kurtyka informował, że jesienią do konsultacji powinna trafić Strategia wodorowa do roku 2030. Tłumaczył wówczas, że główne cele strategii to stworzenie łańcucha wartości dla niskoemisyjnych technologii wodorowych, wzmocnienie roli wodoru w budowaniu polskiego bezpieczeństwa energetycznego, wdrożenie wodoru jako paliwa transportowego oraz przygotowanie nowych regulacji dla rynku wodoru.

Kurtyka dodawał, że celem strategii jest m.in. budowa instalacji na wodór o mocy 2-4 GW. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Klimatu, rozwój sektora wodorowego w najbliższej dekadzie może w znaczący sposób przyczynić się do ograniczenia przez Polskę emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności z sektora transportowego. (PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here