Studenci-wynalazcy jadą do Genewy

2478

Pięć wynalazków polskich studentów i młodych naukowców nagrodziła komisja konkursowa VIII edycji konkursu Politechniki Świętokrzyskiej, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureaci będą mieli szansę zaprezentować swoje rozwiązania na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

Ogólnopolski konkurs „Student-wynalazca” organizowany jest przez kielecką uczelnię od 2010 roku, a cel, jaki sobie stawia to budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Nagrodą główną jest szansa na prezentowanie swoich rozwiązań podczas 46. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie oraz 12. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów
W środowisku akademickim konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji nadesłano 78 zgłoszeń, które zawierały 123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski.

5 nagród głównych i 5 wyróżnień
W VIII edycji konkursu Student-wynalazca komisja konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych oraz pięć wyróżnień. Komisja konkursowa przyznała także siedem nagród specjalnych ufundowanych przez Prezes Urzędu Patentowego RP, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

Najaktywniejsza Politechnika Lubelska
Podobnie jak w roku ubiegłym największą aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Politechniki Lubelskiej, którzy nadesłali aż 20 zgłoszeń do konkursu. Na kolejnych miejscach uplasowała się Politechnika Świętokrzyska – 9 zgłoszeń, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy i Politechnika Poznańska – 6 zgłoszeń oraz Politechnika Gdańska – 5 zgłoszeń.

652 rozwiązania przez osiem lat
W ośmiu edycjach zgłoszono 652 rozwiązań, a laureaci konkursu zdobyli na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie 13 złotych, 13 srebrnych i 4 brązowe medale oraz 17 nagród specjalnych. Sukcesem dla ubiegłorocznych laureatów zakończyła się również 11. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017, na której Laureaci otrzymali 2 złote medale z wyróżnieniem i 3 brązowe.

Nagrody Główne
Joanna Kozłowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i współtwórca prof. dr hab. inż. Mirosław Anioł za cykl wynalazków dotyczących wydajnej metody syntezy chemicznej mającej na celu otrzymanie nowych pochodnych flawonoidów.
Klaudia Radomska z Politechniki Częstochowskiej wraz z współtwórcami dr inż. Dorotą Klimecką-Tatar, dr hab. Grażyną Pawłowską, prof. PCz za rozwiązania „Kompozyt magnetyczny dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej” oraz „Sposób otrzymywania kompozytu magnetycznego dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej”.
Anna Kańtoch z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i współtwórca dr inż. Eliasz Kańtoch za rozwiązanie „Sposób i urządzenie do pomiaru i sygnalizacji wartości biosygnałów”. Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru i sygnalizacji wartości biosygnałów, w szczególności służące do wykrywania i sygnalizacji zagrożenia stanu zdrowia i życia człowieka, będącego pacjentem szpitalnym.
Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej i współtwórca prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. za rozwiązanie „Kijek, zwłaszcza do Nordic Walking”. Rozwiązanie charakteryzuje specjalna konstrukcja rękojeści, przystosowanej do przechowywania dodatkowych akcesoriów, gdy nie ma potrzeby ich stosowania na danym typie terenu.
Karol Fatyga, Dariusz Zieliński, Katarzyna Zielińska z Politechniki Lubelskiej oraz współtwórcy: Barłomiej Mroczka, Łukasz Kwaśny, dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL za cykl wynalazków: „Sposób i układ wykorzystywania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach”, „Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej” oraz „Układ i sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC”.

Pełna lista laureatów pod tym linkiem.

Źródło MNiSW

Fot. Politechnika Świętokrzyska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here