Sukces organizatorów I Kongresu „Zdrowie Polaków 2019”

896

Owacjami na stojąco uczestnicy I Kongresu „Zdrowie Polaków 2019” podziękowali prof. Henrykowi Skarżyńskiemu, za inicjatywę zmierzającą do przebudowy modelu opieki zdrowotnej w Polsce na  system przyjazny dla pacjentów. Przez dwa dni autorytety naukowe, eksperci i praktycy debatowali nad perspektywami i kierunkami proponowanych zmian, rolą edukacji, profilaktyki zdrowotnej i wprowadzaniem  najnowszych technologii w medycynie.

W ramach  Kongresu odbyło się 7 debat eksperckich i 24 paneli dyskusyjnych poświęconych  m.in. zdrowiu Polaków, promocji zachowań prozdrowotnych, stosowaniu nowych terapii w wybranych dziedzinach medycyny, działaniom instytutów naukowych medycznych wspierających zdrowie Polaków.

Każdą z debat podsumowywał prof. Henryk Skarżyński, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach i jednocześnie Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii. Zebrane wnioski i rekomendacje przedstawione zostaną wkrótce w raporcie prezentującym dokonania I Kongresu „Zdrowie Polaków 2019”. Będą stanowić cenną wskazówką dla rządzących w reformowaniu systemu opieki zdrowotnej.

Organizację Kongresu zainicjowały: Komitet Nauk Klinicznych PAN, Rada Główna Instytutów Badawczych, Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz liczne zespoły ekspertów i specjalistów z wielu dziedzin medycyny, towarzystwa i organizacje, które w ostatnich trzech latach realizowały „Wielospecjalistyczny Całoroczny Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie”. Dziękując wszystkim uczestnikom  za aktywność w kongresie prof. Skarżyński  powiedział – Mam nadzieję, że udział Państwa I Kongresie był ważnym wydarzeniem, bogatym w możliwość wymiany doświadczeń, a także interesującym i twórczym interdyscyplinarnym spotkaniem naukowym, które będziemy kontynuować  z jeszcze większą intensywnością w przyszłym roku.(JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here