Supertechnologie i sztuczna inteligencja w służbie zdrowia

748

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia – European HealthTech Innovations Center (EHTIC) rozpoczyna działalność. Ośrodek powstał w Zabrzu. W poniedziałek, 4 października, został oficjalnie otwarty. To wspólny projekt Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, miasta Zabrze oraz firmy Philips. W inauguracji przedsięwzięcia wziął udział prezydent RP, Andrzej Duda, który objął wydarzenie honorowym patronatem.

– Otwarcie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej sprawia, że Zabrze staje się bez wątpienia jednym z najważniejszych miejsc na mapie Polski i Europy, jeśli chodzi o bioinżynierię i innowacyjne technologie medyczne – mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Zabrzu.

W tej supernowoczesnej jednostce na miarę XXI, jednej z najważniejszych tego typu w Europie Środkowo- Wschodniej, będą pracować wspólnie badacze i studenci. Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia to samodzielna jednostka powstała w ramach Politechniki Śląskiej w Zabrzu. Do jej zasadniczych zadań należeć będzie prowadzenie badań naukowych, opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych, służących skutecznej profilaktyce, a także wczesnej diagnostyce i leczeniu chorób. Innowacje mają być skoncentrowane na badaniach nad sztuczną inteligencją, telemedycyną oraz informatyką kliniczną.

Zabrzański ośrodek zajmie się opracowywaniem nowoczesnych technologii oraz wyrobów medycznych, wpisujących się w aktualne zagadnienia zdrowotne stanowiące odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz wdrażania rozwiązań z zakresu medycyny spersonalizowanej.

– Jestem dumny, że po blisko 10 latach ciężkiej pracy wielu osób otwieramy jedno z najnowocześniejszych centrów badawczych w Europie. Stworzone tu rozwiązania pomogą lekarzom, rehabilitantom w leczeniu i diagnozowaniu pacjentów. Wspólnie mamy szansę przyczynić się do rozwoju nowoczesnych technologii medycznych, podnieść jakość leczenia pacjentów praz umocnić pozycję Śląska jako lidera w zakresie współpracy między nauką, biznesem i samorządem – podkreślał prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Dlaczego ośrodek powstał właśnie tutaj, w Zabrzu? Politechnika Śląska ma w tym zakresie ogromne doświadczenie, od 10 lat funkcjonuje tu jedyny w Polsce Wydział Inżynierii Biomedycznej, specjalizujący się w takich technologiach, jak biomateriały, biosensoryka i biomechatronika.

Dyrektorem i jednym z pomysłodawców Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia jest prof. Marek Gzik. Wcześniej był m.in. dziekanem i współtwórcą Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. – EHTIC ma być swoistą kuźnią rozwiązań wychodzącym naprzeciw najważniejszym wyzwaniom zdrowotnym, jak chociażby starzejace się społeczeństwo. Chcemy opracowywać i wdrażać projekty, które z jednej strony realnie odciążą służbę zdrowia, a z z drugiej przyczynią się do skuteczniejszego leczenia pacjentów – podkreśla prof. Marek Gzik.

Jak podkreśla prof. Marek Gzik, zabrzański ośrodek zajmie się opracowywaniem nowoczesnych technologii oraz wyrobów medycznych, wpisujących się w aktualne zagadnienia zdrowotne stanowiące odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz wdrażania rozwiązań z zakresu medycyny spersonalizowanej.

Jak dodaje prof. Marek Gzik, realizacja projektu wpłynie również na wzrost konkurencyjności firm z szeroko rozumianej branży inżynierii biomedycznej i pozwoli na ich uczestnictwo m.in. w europejskich i światowych platformach technologicznych. Ma tak się stać poprzez tworzenie szans na skuteczne wykorzystanie możliwości jakie niesie międzynarodowa kooperacja.

EHTIC jest efektem rozwoju projektu Assist Med Sport Silesia – Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. Projekt był współfinansowany przez UE. Całość budżetu projektu (grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie nowoczesnych laboratoriów) to koszt ponad 110 milionów zł. 72 miliony pochodziło ze środków unijnych, 18 mln zł sfinansował Philips, 11 mln zł – miasto Zabrze, zaś 9 mln zł – Politechnika Śląska. To, jak podkreślają na przedstawiciele uczelni – największa tego typu inwestycja w tej części Europy.

Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z firmą Philips, liderem światowych technologii medycznych. Jej finansowy wkład w ten unikalny projekt wyniósł 20 procent jego wartości. To nie tylko pieniądze, ale także rozwiązania technologiczne. Holednerska spółka aktywnie uczestniczy także w kształtowaniu programu badawczo-rozwojowego EHTIC. Dodajmy, że inauguracja działalności EHTIC stanowiła kluczową część jubileuszowych obchodów 100-lecia obecności marki Philips w Polsce. Dziennikzachodni.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here