Światowej sławy okulista, profesor Giuseppe Guarnaccia, Honorowym Obywatelem Lublina

2457

Wieloletnia współpraca Kliniki Okulistyki Ogólnej lubelskiego Uniwersytetu Medycznego z Europejską Szkołą Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki  (ESASO) w szwajcarskim Lugano,  zarządzanej przez prof. Giuseppe Guarnaccia, włączenie jej do sieci ESASO, wspólna działalność naukowa i szkoleniowa, to tylko nieliczne zasługi światowej sławy okulisty dla budowania międzynarodowej pozycji lubelskiej okulistyki i promocji miasta.  Te dokonania zadecydowały o przyznaniu  profesorowi tytułu Honorowego Obywatela Lublina  przez obradującą zdalnie  23 kwietnia Radę Miasta.

Radni przyznali tez drugi tytuł Honorowego Obywatela Lublina dominikaninowi i duszpasterzowi akademickiemu, ojcu Ludwikowi Wiśniewskiemu za „wychowywanie w duchu wartości patriotycznych wielu pokoleń Polaków, a także za wniesienie istotnego wkładu w tworzenie środowisk demokratycznej opozycji”

Lublin posiada już 13 Honorowych Obywateli, w tym gronie znajdują się: prof. Wiesław Chrzanowski, prof. Andrzej Nikodemowicz, dr Wanda Półtawska, Julia Hartwig, Rita Gombrowicz, prof. Rocco Buttiglione, Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, prof. Norman Davies, ks. arcybiskup Bolesław Pylak, św. Jan Paweł II, prezydent Lublina Marian Chojnowski, o. Hubert Czuma i ks. infułat Grzegorz Pawłowski.

Przyznanie honorowego tytułu obu nowym autorytetom poprzedziły laudacje, uzasadniające to zaszczytne wyróżnienie. Na dokonania prof. Giuseppe Guarnaccia wskazywał w swoim wystąpieniu  prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak,  szef Kliniki Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie, który powiedział m.in.:  „ Dzięki staraniom profesora Giuseppe Guarnaccia w Lublinie założono satelitarne centrum badawczo-szkoleniowe ESASO dla Europy środkowowschodniej –  jedyne w Europie i drugie na świecie (po Singapurze). Lublin stał się dzięki temu międzynarodowym ośrodkiem edukacyjnym w zakresie nowoczesnych metod chirurgii oka. Włączenie do sieci ESASO to dla lubelskiej kliniki możliwość uczenia się od najlepszych, w tym wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie. Obecność w Lublinie światowej klasy specjalistów oraz możliwość udziału lekarzy i pacjentów w międzynarodowych konsultacjach ma wyjątkowe znaczenie zarówno dla środowiska medycznego, jak i dla mieszkańców naszego miasta. Klinika Okulistyki Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 jest jedynym polskim szpitalem okulistycznym włączonym do Europejskiej Sieci Szpitali. Wzmacnia, to prestiż naszego środowiska medycznego rozpoznawalnego w Europie. Dzięki działającej przy Klinice Okulistyki SPSK nr 1 filii Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki w Lugano, współpraca ze światowymi liderami rozwija się jeszcze bardziej intensywnie, co dodatkowo wzmacniania międzynarodową pozycję Lublina w dziedzinie okulistyki.

              Nasza współpraca, przyczyniła się również do rozpoczęcia działalności Europejskiego Centrum Innowacyjnych Terapii Plamki, które będzie odgrywało kluczową rolę w tej części Europy, ponieważ pacjenci otrzymają nie tylko standardowe, ale również najnowsze terapie genowe i farmakologiczne, oparte na badaniach klinicznych nad nowymi metodami leczenia chorób plamki. Podobne ośrodki okulistyczne działają tylko w kilku miejscach na świecie: w Tybindze i Rostoku (Niemcy), Katanii (Włochy) oraz Newark i San Francisco (USA).

              Najnowszym projektem organizowanym i finansowanym dzięki zaangażowaniu Profesora Giuseppe Guarnaccia jest połączenie streamingiem bloku operacyjnego Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z centrami okulistycznymi na świecie.

              Profesor Giuseppe Guarnaccia wieloletnim zaangażowaniem w służbę na rzecz medycyny i pacjentów oraz szczególnymi osiągnięciami, w tym również w zakresie współpracy z lubelskim ośrodkiem okulistycznym oraz budowaniem jego pozycji międzynarodowej, w pełni zasłużył na tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublin. (inf)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here