Światowy Dzień Chorego – Dawanie cząstki siebie

2184

O poszanowanie godności  pacjentów, poczucie odpowiedzialności i troski personelu medycznego  za ich zdrowie oraz budowanie solidarności społecznej,  apeluje papież Franciszek w orędziu wydanym z okazji  obchodzonego 11 lutego Światowego Dnia Chorego.  Międzynarodowe obchody ustanowione przed 27 lat przez Ojca Świętego Jana Pawła II skłaniają do refleksji nad realizacją  przesłania o humanizacji medycyny, wpisanego w misję Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którym uruchomiony został w tym miesiącu Wydział Pielęgniarstwa, a wkrótce rozpocznie się rekrutacja na Wydział Lekarskie.  

Plany rozwoju publicznej uczelni przedstawione zostały podczas dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej przy współudziale Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski. Nawiązując do orędzia papieskiego biskup Artur Michnicki podkreślił, że  troska o drugiego człowieka jest służbą, wynikającą z syntezy papieskiego nauczania. Dawanie cząstki siebie jest przejawem prawdziwej solidarności społecznej także w relacjach pacjenta z lekarzem.  

Ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW, mówiąc o specyfice i sile uczelni podkreślał jej rolę  w kształceniu kadry medycznej.W UKSW łączymy ogromny potencjał nauk społeczno  – humanistycznych z innowacyjnym sposobem podejścia zarówno do dydaktyki, jak i sfery badawczej. Specyfiką naszej uczelni są nauki humanistyczne i społeczne, ale medycyna, której nam brakowało na uczelni, jest komplementarnym uzupełnieniem tej całości. Idea takiej integracji była bardzo bliska Ojcu Świętemu. Można powiedzieć, że tworząc Wydział Medyczny w UKSW, urzeczywistniliśmy przesłanie papieża Jana Pawła II odnoszące się zarówno do misji, jak i zadań stojących przed uniwersytetami katolickimi w kształceniu studentów. Nasza uczelnia znakomicie wpisuje się w tę rolę, rozszerzając cywilizacyjną odpowiedzialność za holistyczne podejście do człowieka i ochrony jego życia i zdrowia.

UKSW dysponuje  niezwykle nowoczesnym zapleczem do kształcenia studentów na Wydziale Pielęgniarstwa i na Wydziale Lekarskim.  Zainteresowanie studiami jest ogromne Na 30 miejsc na Wydziale Pielęgniarstwa z wykładowym językiem angielskim zgłosiło się 150 chętnych. Dzięki środkom pozyskanym przez uczelnię studia dla 30 osób będą darmowe, a dla pozostałych chętnych rozważana jest możliwość odpłatnego kształcenia.

Rekrutacja na Wydział Lekarski ruszy natychmiast po uzyskaniu certyfikacji z Polskiego Komitetu Akredytacyjnego. Wszystkie warunki i zalecenia tego organu uczelnia już spełniała.

(JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here