Światowy Dzień Mokradeł

739

„Już czas na przywrócenie mokradeł” to tegoroczne hasło obchodzonego 2 lutego Światowego Dnia Mokradeł. Przypominają o tym Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i parki narodowe, m.in. Biebrzański, który chroni jedne z najcenniejszych w Europie obszarów bagiennych.

Dzień mokradeł zwraca uwagę na znaczenie obszarów podmokłych na całym świecie i zachęca do edukacji na ten temat. Jest obchodzony 2 lutego, w rocznicę podpisania w 1971 r. w Ramsar w Iranie międzynarodowej konwencji o ochronie obszarów wodno-błotnych. Podpisało ją ponad 170 państw, w tym Polska. Jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, w naszym kraju Światowy Dzień Mokradeł jest obchodzony od 2002 r.

W materiałach na tegoroczny dzień mokradeł GDOŚ informuje, że w ciągu ostatnich 50 latach degradacji uległo lub zanikło 35 proc. mokradeł na świecie; według organizacji należy ten trend odwrócić. Na tę potrzebę zwraca uwagę hasło obchodów w 2023 r.

„Tegoroczny temat podkreśla pilną potrzebę priorytetowego traktowania rekultywacji mokradeł” – wskazała GDOŚ. „Wzywa się wszystkich do podjęcia kroków w celu ożywienia i przywrócenia zdegradowanych terenów podmokłych” – zaznaczono w celach tegorocznej kampanii.

W materiałach edukacyjnych kampanii podano, że mokradła są osuszane m.in. na potrzeby terenów pod budownictwo miejskie czy rolnictwo. Ich niszczenie niesie jednak negatywne skutki np. dla ptaków wodno-błotnych. „Co trzeciemu gatunkowi słodkowodnemu oraz 25 proc. wszystkich gatunków wodno-błotnych grozi wyginięcie z powodu zanikania terenów podmokłych” – podkreślono, zachęcając do edukacji i działań, które będą zapobiegać zanikaniu mokradeł.

Wskazano, że odtwarzanie obszarów bagiennych oznacza zwiększanie bioróżnorodności, uzupełnianie zasobów wody, większą ochronę przed powodziami i sztormami, lepszą turystykę i wypoczynek, a także mniejszą emisję gazów cieplarnianych.

Organizatorzy kampanii na dzień mokradeł zachęcają do edukowania na ten temat młodych ludzi. Stara się to robić przy różnych okazjach m.in. Biebrzański Park Narodowy. Jak podkreśliła reprezentująca go Beata Głębocka, największy pod względem obszaru park narodowy w Polsce od 1995 r. wpisany jest na listę siedlisk konwencji Ramsar, czyli najcenniejszych obszarów wodno-błotnych na świecie.

„Właśnie te środowiska, na równi z lasami, warunkują stabilność życia na ziemi. Bagna to nie tylko banki bioróżnorodności. Magazynują i oczyszczają olbrzymie ilości wody. Wpływają korzystnie na nasz klimat lokalny, a przez zatrzymywanie węgla w torfie ograniczają niekorzystne ocieplanie się klimatu globalnego” – poinformowała PAP Głębocka.

Z okazji Światowego Dnia Mokradeł Biebrzański Park Narodowy w ostatnich dniach organizował specjalną wycieczkę terenową. Z kolei w Narwiańskim Parku Narodowym, również wpisanym na listę siedlisk konwencji Ramsar, w sobotę, 4 lutego będzie pokazywany film: „Narew – od źródeł do ujścia”.(PAP)

autorka: Izabela Próchnicka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here