Symulacje przebiegu epidemii COVID-19 w Polsce

954

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiło witrynę informacyjną na temat modelu rozprzestrzenienia się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Jak informuje ICM UW w przesłanym PAP komunikacie, Model Epidemiologiczny opisuje rozwój epidemii COVID-19 w Polsce. Umożliwia przewidywanie potencjalnych ścieżek dalszego rozwoju epidemii, a także badanie różnych scenariuszy i efektów, jakie wprowadzają dynamicznie stosowane restrykcje administracyjne.

Witryna www.covid-19.icm.edu.pl/model-epidemiologiczny-icm/ prezentuje wyniki predykcji w krótkiej skali czasowej jak i możliwe warianty rozprzestrzeniania się epidemii w dłuższych skalach czasu i przy założeniach odpowiednich obostrzeń czy parametrów choroby.

Zespół Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW na bieżąco współpracuje z Ministrem Zdrowia, w tym Departamentem Analiz i Strategii MZ oraz z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. „Wchodzimy w skład zespołu ds. monitorowania i prognozowania epidemii COVID-19 powołanego przez Ministra Zdrowia. Z dużą satysfakcją współpracujemy również z innymi zespołami modelującymi epidemię COVID-19 w Polsce: grupą MOCOS z Politechniki Wrocławskiej, zespołem prof. Anny Gambin z MIMUW, a także zespołami modelarskimi z Państwowego Zakładu Higieny (prof. Magdalena Rosińska) i Ministerstwa Zdrowia” – informuje autor modelu oraz kierownik zespołu ICM dr Franciszek Rakowski.

Nad Modelem Epidemiologicznym ICM pracuje w formule non stop 12-osobowy zespół, w tym sześcioro badaczy i trzech deweloperów. Prace nad modelem wspiera także dwóch stażystów i sekretarz. ICM UW udostępnia również w swojej witrynie interaktywną mapę pandemii (ICM Interactive Pandemic Map), która umożliwia porównywanie danych epidemiologicznych w odniesieniu do wielkości populacji, zasobności krajów, gęstości zaludnienia czy jakości opieki zdrowotnej. Aplikacja jest zintegrowana z danymi demograficznymi udostępnianymi przez Bank Światowy oraz Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (JHU Center for Systems Science and Engineering).

Twórcą mapy pandemii COVID-19 jest Krzysztof Piwoński, absolwent Wydziału Fizyki UW; w ICM członek Zespołu Analityki Danych Lotnictwa, gdzie w ramach projektu SESAR (dot. wdrażania innowacji w obszarze zarządzania ruchem lotniczym) zajmuje się przetwarzaniem danych, web developmentem oraz rozwojem modeli uczenia maszynowego.

W nowej witrynie ICM można też znaleźć podsumowanie dotychczasowych badań dr Anety Afelt, które koncentrują się na interdyscyplinarnym zastosowaniu geografii i jej aparatu badawczego w kompleksowych analizach epidemiologicznych. (PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here