Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej. Polska areną debaty o nowej jakości dyplomacji ekonomicznej

1169

Ponad 1000 osób bierze udział w Szczycie Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej. Na zaproszenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do Warszawy przyjechali przedstawiciele rządów, samorządów, biznesu i nauki z całego świata. Rozmawiają o nowej jakości dyplomacji ekonomicznej. Dyplomacji, w której pierwszoplanową rolę odgrywają samorządowcy, liderzy opinii, naukowcy oraz przedsiębiorcy. Dlatego hasłem Szczytu jest „Współpraca Międzynarodowa Lokalnych Społeczności”.

Dyplomacja samorządowa oraz dyplomacja gospodarcza wnoszą ogromną wartość dodaną do stosunków międzynarodowych. Uzupełniają politykę zagraniczną państwa i czyni ją jeszcze bardziej skutecznązaznacza minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. – Przez ostatnie lata Polska zreformowała dyplomację gospodarczą. Zmiany następują też na odcinku dyplomacji samorządowej – dodaje.

Wiceszef MPiT i inicjator wydarzenia, Marcin Ociepa zaznacza, że Polska stawia na regionalny wymiar działań dyplomatycznych. – W centrum skutecznej dyplomacji ekonomicznej powinien stać jej wymiar regionalny. To w nim istnieje duży, ale nie w pełni wykorzystany potencjał dla kształtowania pozycji państw na świecie. Szczytem chcemy pokazać, że jedyną szansą na zwiększenie efektywności oraz skuteczności dyplomacji ekonomicznej, jest rozwijanie jej wymiaru regionalnego.

Idea Szczytu

Jeszcze do niedawna znaczenie polityki ekonomicznej państw na arenie międzynarodowej było umniejszane. Przez to podważana była zasadność istnienia i prowadzenia dyplomacji ekonomicznej. Dziś podejście to uległo zmianie.

Współpraca regionalna jest jednym z ważniejszych narzędzi służących realizacji celów dyplomacji ekonomicznej. W ostatnich 25 latach wzrosła międzynarodowa aktywność samorządów, a zagraniczne kontakty władz lokalnych zyskały miano dyplomacji samorządowej i regionalnej. Stały się częścią dyplomacji publicznej. Na tym polu Polska ma sukcesy m.in. jako inicjator nowego instrumentu współpracy terytorialnej – Europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej. Dlatego nasz kraj jest dobrym miejscem do wyznaczania kierunków i trendów dyplomacji ekonomicznej.

Chcemy też docenić potencjał regionów we wzmacnianiu renomy gospodarek narodowych oraz budowaniu wielowymiarowych więzi biznesowych i ekonomicznych, naukowych i społecznych.  Zależy nam, by podczas Szczytu zostały wypracowane rozwiązania, dzięki którym poprzez dyplomację samorządową i ekonomiczną, będzie można wzmocnić promocję danego kraju, a tym samym jego konkurencyjność i atrakcyjność.

– W świecie narastających napięć, ponadpaństwowych zagrożeń oraz niepewności, należy zastanowić się nad nowymi zadaniami dla dyplomacji regionalnej i gospodarczej. Jestem przekonana, że Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej nie tylko uświadomi korzyści płynące z regionalnej i gospodarczej współpracy zagranicznej, ale pozwoli zdefiniować zadania na najbliższą przyszłość – zaznacza Jadwiga Emilewicz.

European Clusters Alliance

Wydarzeniem towarzyszącym jest V Kongres Klastrów Polskich „Dla siebie, czy dla innych?”. Akcentem podkreślającym nowy sposób myślenia o prowadzeniu dyplomacji ekonomicznej, jest zawiązanie sojuszu europejskich krajowych organizacji klastrowych – European Clusters Alliance (ECA).

Łączą one swoje siły po to, aby mówić silniejszy głosem na forum europejskim, co nabiera szczególnego znaczenia przy rozmowach o nowym budżecie unijnym.

Wśród sygnatariuszy porozumienia są organizacje z Bułgarii (Bulgarian Clusters Association), Francji (ALPHA RLH Cluster), Węgier (IKOSZ Hungarian National Alliance of Innovative Clusters), Łotwy (Latvian Food Competence Center), Litwy (Lithuanian Food Exporters Association), Polski (Związek Pracodawców Klastry Polskie), Rumunii (CLUSTERO) i Hiszpanii (Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales ).

– Klastry budują łańcuchy wartości zarówno regionalnie jak i branżowo. Stanowią więc doskonałą inspirację i model do naśladowania w tym, jak prowadzić skuteczną dyplomację ekonomiczną – zauważa wiceminister Marcin Ociepa. Podkreśla, że na każdym szczeblu działań dyplomatycznych – samorządowym, naukowym czy biznesowym, konieczne jest myślenie „logiką klastrów”. – Oznacza to szukanie przekrojowych powiązań, korzystnych dla rozwoju gospodarczego. Z drugiej strony regiony i samorządy są  najbliżej przedsiębiorców, znają ich potrzeby i rozumieją ich trudności, stąd ich rola w kształtowaniu owocnej współpracy ekonomicznych jest nie do przecenienia.

Drugiego dnia wydarzenie – 10 września, odbędzie się Gala Nadania Statusów Klastrów Kluczowych.

Informacje o Szczycie

W wydarzeniu, którego hasłem jest „Współpraca Międzynarodowa Lokalnych Społeczności”, bierze udział ponad 1 tys. osób, w tym ok. 100 panelistów.  Uczestnikami są polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, naukowcy, samorządowcy i liderzy opinii. Nie zabrakło też przedstawicieli zróżnicowanych regionów europejskich – włoskiej Lombardii i Veneto, hiszpańskiej Galicji, francuskiego Hauts-de-France oraz gruzińskiej Adżarii, czy też aktorów dyplomacji gospodarczej w osobach wiceministrów odpowiadających za międzynarodową współpracę ekonomiczną w Niemczech, Słowacji, Czechach
i na Węgrzech.

Zaplanowano cztery sesje plenarne, 15 sesji równoległych, seminaria (z udziałem licznych reprezentantów europejskich regionów, takich jak hiszpańskie forum  „Galicja: Inwestycje, talent i innowacje” z udziałem prezydent regionu Galicji Pana Alberto Núńez Feijóo) i warsztaty.

Strona Szczytu Dyplomacji Ekonomicznej i Samorządowej http://regiosummit.pl/pl/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here