Szkolenie ukraińskich audytorów wpłynie na redukcję emisji i poprawę efektywności energetycznej na terenach przygranicznych

1168

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał ponad 1,9 mln zł dotacji na wyszkolenie 400 audytorów energetycznych na Ukrainie. Przedsięwzięcie prowadzone przez Krajową Agencję Poszanowania Energii potrwa do końca 2020 r. Jego realizacja ma się istotnie przyczynić do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery w polskim wschodnim pasie przygranicznym oraz na terytorium Ukrainy.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) wspólnie z Fundacją Poszanowania Energii (FPE) zrealizuje na Ukrainie projekt szkoleniowy pn. E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project. Jest on adresowany głównie do ukraińskich audytorów energetycznych i ma na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.

Potrzeba realizacji przedsięwzięcia, tj. wyszkolenia audytorów energetycznych na Ukrainie, wynika z ustanowienia na terenie tego kraju Funduszu Efektywności Energetycznej (ang. Energy Efficiency Fund – EEF). Fundusz ten został powołany na podstawie ustawy parlamentu ukraińskiego w 2018 r. i jest zasilany z budżetu Ukrainy, a także ze środków finansowych Unii Europejskiej, Banku Światowego, w tym grupy IFC (ang. International Finance Corporation) oraz Niemieckiego Partnerstwa ds. Współpracy Międzynarodowej, na którego aktywa składają się środki finansowe Unii Europejskiej, Banku Światowego i Niemieckiej Agencji Współpracy Międzynarodowej (niem. Deutsche Gesellschaft fur Inetrnationale Zusammenarbeit GmbH – GIZ). Zarządzanie Funduszem Efektywności Energetycznej będzie się odbywać przy udziale Komisji Europejskiej.

Fundusz Efektywności Energetycznej zamierza wspierać finansowo stowarzyszenia właścicieli domów wolnostojących (ang. Home Owners Association – HOA) na Ukrainie, w ich inicjatywie na rzecz poprawy efektywności energetycznej mieszkalnych budynków wielorodzinnych. Kluczowymi wymaganiami koniecznymi do otrzymania środków są m.in.: dostępność wysokiej jakości audytu energetycznego umożliwiającego renowację budynku, przygotowanie audytu przez wykwalifikowanego audytora energetycznego oraz przedłożenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zarówno przed rozpoczęciem prac remontowych, jak i po ich zakończeniu.

Niezbędnym elementem całego procesu są dobrze przygotowani i kompetentni doradcy energetyczni. W chwili obecnej na Ukrainie ich grupa jest zbyt mała w stosunku do potrzeb. Dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ich liczba ma wzrosnąć o 400 osób.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii i Fundacja Poszanowania Energii posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnym charakterze. W latach 90-tych – przy udziale tych organizacji oraz Danii – został zbudowany sprawnie funkcjonujący system auditingu energetycznego w naszym kraju.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii poprzez realizację programu E-ETAP, będzie miała możliwość korzystania z zasobów wieloletnich doświadczeń i efektów polskiej transformacji energetycznej, która jest nadal efektywnie prowadzona. Warto również dodać, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizują projekt pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, w ramach działalności Projektu Doradztwa Energetycznego. Stworzenie przez Polskę systemowego rozwiązania w zakresie wyszkolenia audytorów energetycznych na Ukrainie będzie miało znaczenie zarówno dla Polski, jak i dla Ukrainy, nie tylko w zakresie potencjalnej współpracy gospodarczej, ale także w wymiarze środowiskowym.

Realizacja projektu E-ETAP będzie podzielona na dwa etapy. W ramach pierwszego z nich w Polsce zostanie przeszkolonych 60 audytorów energetycznych z Ukrainy, rekrutowanych przy wsparciu utworzonego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii sekretariatu na Ukrainie. Całość zadania oprócz korzyści gospodarczych przyniesie także zyski środowiskowe, m.in. na terenach przygranicznych wschodniej Polski, skutkując poprawą jakości powietrza (zmniejszenie emisji pyłów i zanieczyszczeń gazowych z tzw. niskiej emisji, redukcja emisji CO2 do atmosfery).

Inicjatywa została pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Środowiska, który wyraził zgodę na jej wsparcie przez NFOŚiGW (dofinansowanie nastąpiło w ramach programu priorytetowego pn. E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project). Umowa dotacji projektu na kwotę 1 939 263 zł została zawarta 6 września 2019 r. w Warszawie w NFOŚiGW. Podpisali ją: Wiceprezes NFOŚiGW Marek Ryszka oraz Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii Zbigniew Szpak i Prokurent, Dyrektor Zarządzający Karolina Loth-Babut.

Sławomir Kmiecik, rzecznik prasowy NFOŚiGW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here