Szybsze i prostsze finansowanie projektów z programu LIFE

1668

Na udogodnienia mogą liczyć polskie podmioty ubiegające się o dofinansowanie projektów w dziedzinie środowiska i ochrony klimatu z Programu LIFE. Wsparcie dla wszystkich do 95 proc, pożyczka na koszty niekwalifikowane, skrócenie czasu rozpatrywania wniosku, ułatwienia w aplikowaniu o krajowe środki oraz wsparcie eksperckie na etapie przygotowania aplikacji – to propozycje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla polskich podmiotów

– Będzie szybciej i prościej. Odpowiadamy na potrzeby instytucji, które mają pomysły na innowacyjne projekty z dziedzinie środowiska lub klimatu. Oferujemy krajową dotację na współfinansowanie oraz pomoc w opracowaniu koncepcji i wniosków. Naszą ofertę kierujemy do instytucji, które chcą konkurować o granty na poziomie całej UE – wyjaśnia wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Do 95 proc. dofinansowania

Na udogodnienia mogą liczyć wszystkie polskie podmioty – zarówno te, które będą koordynować projekt, oraz takie, które przyjmą rolę współbeneficjenta inicjatyw międzynarodowych. Co do zasady poziom unijnego dofinansowania z LIFE to 55 proc. kosztów kwalifikowanych, ale w obszarze ochrony przyrody można uzyskać nawet 75 proc. dofinansowania. W sumie – unijny LIFE i pomoc NFOŚiGW – to nawet do 95% dofinansowania dla najlepszych.

To oznacza, że projekty zaakceptowane przez KE otrzymają dofinansowanie ze środków krajowych w wysokości do 40 proc. kosztów kwalifikowanych. To rozwiązanie zarówno dla tegorocznych, jak i zeszłorocznych wnioskodawców oraz tych, którzy nie korzystali dotychczas z dofinansowania krajowego.

Na uproszczeniu systemu skorzystają głównie przedsiębiorcy, ale również instytuty badawcze, uczelnie wyższe i samorządy, które do tej pory nie miały zagwarantowanego wsparcia krajowego do limitu 40 proc.

Pożyczka na koszt niekwalifikowany

Ponadto w programie priorytetowym NFOŚiGW „Współfinansowanie Programu LIFE” nadal obowiązują dwa rodzaje pożyczek: na zachowanie płynności finansowej i zapewnienie wkładu własnego wnioskodawcy.

Nowością jest natomiast możliwość sfinansowania w ramach niskooprocentowanej pożyczki części kosztów niekwalifikowanych przez KE, ale niezbędnych dla realizacji projektu. W ten sposób NFOŚiGW ogranicza jedną z podstawowych barier w realizacji polskich projektów LIFE.

Skrócenie terminów

Procedowanie wniosku LIFE – na poziomie krajowym – będzie znacząco ułatwione. NFOŚiGW planuje skrócenie czasu rozpatrywania wniosku o współfinansowanie z 45 do 35 dni.

Uproszczenie wniosków

Poza tym – na pierwszym etapie (wstępnej ocenie) – nie będzie wymogu dostarczania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zrezygnowano też z oceny efektywności kosztowej przedsięwzięcia, uznając, że NFOŚiGW nie będzie dublował oceny, dokonanej już przez ekspertów Komisji Europejskiej.

Bezpłatna, profesjonalna pomoc

W całym procesie przygotowawczym, na każdym etapie, polscy beneficjenci LIFE mogą liczyć na wsparcie, wiedzę i doświadczenie NFOŚiGW, który pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE. Zainteresowani Programem LIFE przedsiębiorcy, NGO-sy, samorządy, instytuty czy uczelnie już teraz mogą rezerwować sobie czas na e-szkolenia, które NFOŚiGW przeprowadzi na przełomie kwietnia i maja, a o szczegółach będzie informował już niebawem m.in. na swojej stronie internetowej.

Program priorytetowy „Współfinansowanie Programu LIFE”

Jest  to krajowe uzupełnienie unijnego Programu LIFE. Dotychczas Narodowy Fundusz wsparł 83 polskie projekty LIFE, na które przeznaczył ponad 300 mln zł.  Warto pamiętać, że w tegorocznym naborze LIFE Komisja Europejska rozdysponuje aż 450 mln euro, a największe szanse na unijne pieniądze mają ci, którzy wymyślą eko-rozwiązania ważnego europejskiego problemu środowiskowego lub klimatycznego.

W podprogramie na rzecz środowiska KE czeka na fiszki projektowe, czyli noty koncepcyjne, do 14 lub 16 lipca 2020 r. (w zależności od priorytetu), a potem na pełne wnioski tych, którzy będą najlepsi – do lutego 2021 r. Termin złożenia pełnych aplikacji dla projektów na rzecz klimatu, gdzie ubieganie się o dofinansowanie jest jednoetapowe (tylko pełny wniosek), to 6 października 2020 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here