Technologia 5G będzie impulsem do rozwoju we wszystkich dziedzinach

1817

Przyszłość w świecie telekomunikacji zależy od rozwoju technologii 5G. Super szybki Internet piątej generacji umożliwi błyskawiczną wymianę danych w czasie zdecydowanie krótszym niż pozwalają na to dostępne obecne technologie, przy jednoczesnym podłączeniu do sieci bezprzewodowej ogromnej liczby urządzeń mobilnych. Przy wykorzystaniu inteligentnej infrastruktury Internet komunikacyjny, energetyczny i logistyczny, połączy się w jeden system operacyjny o gigantycznych możliwościach przesyłu danych i obrazów.

Korzyści wynikające z rozwoju tej infrastruktury pozytywnie wpłyną na optymalizację, kontrolę i monitoring wielu procesów m.in. w dziedzinach: ochrony zdrowia i środowiska, zarządzania miastami, produkcji przemysłowej i rolniczej, energetyki czy transportu. Sieć szerokopasmowa 5G stanowi podstawę wprowadzanego już Internetu Rzeczy. Na wdrożenie technologii 5G, która jest kolejnym etapem rozwoju bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych, Polska ma czas do 2023 roku. Do tego czasu musimy pokonać jeszcze wiele barier legislacyjnych, organizacyjnych i społecznych, aby ją efektywnie wdrażać.

– Bez szerokopasmowej łączności elektronicznej 5G polska gospodarka pozostanie daleko w tyle za innymi krajami, pomimo, że mamy duży potencjał do rozwoju tej technologii – powiedział Jerzy Kwieciński minister inwestycji i rozwoju na konferencji prasowej  23 sierpnia. – Warunkiem koniecznym do rozwoju nowej technologii jest wprowadzenie zmian zarówno w polskim prawie, jak i w świadomości Polaków. Trzeba przekonać ludzi, że ta technologia jest bezpieczna, potrzebna i że wszyscy na jej rozwoju skorzystamy.

Technologia 5G jest niezbędna np. do rozwoju telemedycyny, transportu autonomicznego, nowoczesnej produkcji i usług. Minister zapewnił też, że z finansowaniem budowy nie będzie problemu. Część niezbędnych środków będzie pochodziła z funduszy unijnych, w nowej perspektywie budżetowej, część wyłożą przedsiębiorcy (np. operatorzy sieci przesyłowych), a resztę  budżet państwa.

Takie przedsięwzięcia  mogą być realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, oferującego różnego rodzaju korzyści dla firm, które będą budować sieć 5G. – Dodatkowym źródłem finansowania  będzie też Plan Junckera, z którego polskie instytucje i firmy coraz sprawniej korzystają, dodał minister Kwieciński .

– Rozwój sieci szerokopasmowej, obejmującej obszar całej Polski, to jest najważniejsze wyzwanie z którym musimy się zmierzyć – oceniła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. – Takie działania powinna przyspieszyć i  ułatwić implementacja europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Skrócenie terminów procesu administracyjnego dla budowy i modernizacji stacji bazowych i rozwoju sieci szerokopasmowej to priorytet dla strategicznego interesu państwa i bezpieczeństwa publicznego. Zanim zbudujemy tę infrastrukturą na terenie całego kraju, chcemy pokazać jak to działa w praktyce.

Na wprowadzenie pilotażowego projektu wybrano Łódź, bo  miasto jest do tego dobrze przygotowane. Wspólnie z partnerami biznesowymi pewne prace zostały już uruchomione.

– W 2020 rok Łódź będzie miała funkcjonującą sieć 5G – uzupełnił minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Próbne testy operatorzy telekomunikacyjni, będą przeprowadzali też w innych miastach m.in. we wrześniu w Warszawie. Ta technologia będzie najpierw stosowana punktowo.

Minister cyfryzacji zapowiedział m.in. obniżenie opłat za użytkowanie pasa drogi spółkom, które zdecydują się na budowę szerokopasmowych sieci Internetu oraz rabatów inwestycyjnych za dostęp do częstotliwości pod warunkiem zrealizowania przedsięwzięć w założonym terminie. Dodał, że przygotowywane są też nowelizacje różnych aktów prawnych, które mają skrócić procesy inwestycyjne, a także zwiększyć kontrolę państwa nad urządzeniami emitującymi fale elekromagnetyczne. W Ministerstwie Cyfryzacji powstaje też strategia dotycząca wprowadzenia technologii piątej generacji w Polsce.

(JC)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here